Start page ENG

SZTE Klebelsberg Könyvtár
Könyvtár- és informatikai alapismeretek

Üdvözlünk Mindenkit!

A Könyvtár és informatikai alapismeretek kurzusunk általános célú könyvtári informatikai bevezető kurzus, tehát megközelítései és példaanyaga olyan, hogy hasznos lehet mindegyik kar hallgatói számára. 
Az elgondolásunk a távoktatási formában is ugyanaz, mint az élő előadások esetében. Egy metaforával élve azt mondhatnánk, szeretnénk egy fajta szerszámosládát adni a hallgatóknak, olyan felszerelést és eszközkészletet, amely jelentősen segít a tanulás, az anyag feldolgozása és a vizsgákra való felkészülés során. Nem utolsósorban segítséget szeretnénk nyújtani a különféle beadandók, például a szakdolgozat, illetve diplomamunka készítéséhez is. 
A kurzus tehát rendkívül pragmatikus (elsősorban gyakorlat-orientált). Bár elméleti ismeretekről is szó van, a tananyag legjelentősebb része a leggyakorlatiasabb értelemben praktikus segítséget jelent a tanuláshoz, a tudományos szakirodalomban való tájékozódáshoz, bevezetést mindezen eszközkészlet használatához. Ebben az értelemben ide soroljuk magát a könyvtárat is, annak minden online felületét, komplex szolgáltatásait és gazdag lehetőségeit. De tárgya kurzusunknak minden olyan forrás is, amely bárhonnan és bárkinek elérhető az internet világában, és hasznosítható a tanulmányi munka ill. a tudományos munka első lépései során.

Megszerezhető képességek:

könyvtárismeret
szolgáltatások ismerete
könyv-keresés
cikk-keresés
téma-keresés
szakirodalom-keresés
adatbázisok ismerete
helyes hivatkozás