Könyvtár- és informatikai alapismeretek

Uncategorized

Könyvtár- és informatikai alapismeretek

12 hét
Mindenkinek
57 lecke
16 teszt
1158 students

A tárgy hozzásegít az offline és online könyvtári szolgáltatások hatékony használatához, általában is, de a helyi adottságokra (SZTE Klebelsberg Könyvtár) kiemelten figyelve. A tananyag átfogó segítséget nyújt a tanulmányok elvégzéséhez, főként az írásbeli feladatok teljesítéséhez.

A kurzust elvégző hallgatóknak jelentős időmegtakarítást és hatékonyabb tájékozódást ígérünk, egy az eddiginél sokkal jobb kutatási és tájékozódási módszertannal, alaposabb forrás- és szolgáltatásismerettel. Útmutatást kívánunk adni a 21. századi könyvtárhasználat, elsősorban a digitális és online források kezelése terén. Ismertetjük a szakirodalmi források típusait és lelőhelyeiket a könyvtári online rendszerekben, bemutatjuk a szakirodalmazáshoz szükséges keresőrendszereket. Sorra kerülnek a stúdiumok során legjobban használható magyar és külföldi adatbázisok.

A tananyag kutatásmódszertani segítséget is nyújt ahhoz, hogyan kell egy dolgozat témáját körbejárni, s milyen tartalmi és általános formai követelmények vonatkoznak a dolgozat elkészítésére. Mindezeket az ismereteket a tudományos írás módszertanának kontextusában is elhelyezzük.