Bálint Sándor
- 1930–1965 -

(Szeged, 1904. augusztus 1. – Budapest, 1980. május 10.) Bálint Sándor SZTE Klebelsberg Könyvtár Képtár és Médiatéka: https://mediateka.ek.szte.hu/items/show/2411

“Szögedi” néprajztudós, a szak­rális néprajz legnevesebb hazai képviselője

Bálint Sándort a „legszögedibb szögedi”-ként tiszteljük, s mint “folkloristát, művészettörténészt, a szak­rális néprajz legnevesebb hazai képviselőjét, a szegedi hagyományok átörökítőjét és nemzedékek nevelőjét tartja számon a nagyközönség. […] Szeged maradt mind­végig hazája, ezt a várost próbálta megérteni és megértetni egész életén át.” (Sarnyai és Máté-Tóth, 2013, 179.)

Szeged-Alsóvároson született paprikatermelő parasztcsaládban, az alsóvárosi templomban keresztelték meg, ide járt naponta szentmisére, itt kötött házasságot, s ugyanitt ravatalozták fel 1980 májusában.

A piarista gimnáziumban érettségizett, majd a Ferenc József Tudományegyetemen szerzett 1926-ban irodalomtörténetből doktorátust, 1927-ben pedig magyar-történelem szakos középiskolai tanári oklevelet. 1935-ben kötött házasságot Németh Sárával, mely azonban sikertelen volt, felesége 1944-ben elhagyta. Miután Sára új házassága is tönkrement, s egyre súlyosbodó betegség kínozta, Bálint Sándor visszafogadta őt fiával együtt, akit nevére vett.

1930-ban került Solymossy Sándor mellé a Ferenc József Tudományegyetem Néprajzi Tanszékére díjtalan gyakornokként jövedelmet a Katolikus Tanítóképzőben vállalt órái jelentettek , 1934-ben lett magántanár, majd 19471951 és 19571965 között tanszékvezető egyetemi tanár. Az egyetemen tartott előadásai az Alföld néprajzáról szóltak vagy vallási néprajzi tárgyúak voltak. Kapcsolatba került a Bethlen Gábor Kör tanyakutató bizottságával, majd az ebből 1930-ban megalakult Szegedi Fiatalok Művészeti Kollégiumával.

A Szegedi Fiatalok Művészeti Kollégiumának tagjaival A jobb szélen aktatáskával Bálint Sándor, mögötte Radnóti Miklós [1934, Szeged, Dóm tér. Kárász Judit felvétele.] BalintSandor_SzFMK.jpg SZTE Egyetemi Könyvtár, Évfordulós Emékcsarnok: http://staticweb.bibl.u-szeged.hu/webmuzeum/evfordulo/

Oktatói kényszerszünete idején az Egyetemi Könyvtárban dolgozott, ahol kutatási lehetőséget biztosítottak számára. 19451948 között a Demokrata Néppárt országgyűlési képviselője volt. Ekkortól politikai szerepvállalása és vallási elkötelezettsége miatt megfigyelték (“Betyár” néven), majd ürügyet találtak ellene, s az 1965-ben kihirdetett ítéletben “egy rendbeli folytatólagosan elkövetett izgatásban” bűnösnek mondták: 6 havi, 3 évre fölfüggesztett szabadságvesztésre ítélték. Ítélethirdetéskor az utolsó szó jogán ezt mondta: „Csak  arra  kéröm  az én Uramat, Istenömet, hogy soha në tudjam mög, ki juttatott engöm ide. Nem akarom, hogy ellene a lelkömben bármikor is harag keletközzön”. A perrel egyidejűleg az egyetem is fegyelmi vizsgálatot folytatott ellene, végül támogatva saját kérését, nyugdíjazták.

Hiányzik: tárgyaló könyvespolcai a-c

15 évvel később, 1980 májusában balesetet követően hunyt el. Temetése május 20-án volt Alsóvároson: “A requiemes főpapi misét Udvardy József megyéspüspök mondta. Ott volt a koporsó mel­lett Lékai László bíboros, prí­más, esztergomi érsek, püspöki karunk elnöke, Cserháti József pécsi püspök, a püspöki kar tit­kára és Tóth László veszprémi segédpüspök, a csanádi székes­káptalan tagjai, papok és kispa­pok sokasága.” (Új Ember, 1980. június 1. https://adt.arcanum.com/hu/view/UjEmber_1980/?pg=129&layout=s

Forráselemzés

Kép: Kökénydombi Vénusz

Olvass utána, hogyan zajlottak az ásatásai!

Olvasd el a következő forrásokat és válaszolj a kérdésekre, oldd meg a feladatokat! (http://acta.bibl.u-szeged.hu/66426/1/szemtanu_005.pdf)

 • A József Attila Tudományegyetem rektorának jellemzése Bálint Sándorról (222223.)
  • Egészítsd ki a szöveget a megfelelő szavakkal!
   Bálint Sándor hatalmas tárgyi tudással rendelkezik a (néprajz) területén. Előadásait (adatgazdagság) és ízes előadásmód jellemzi, a (tények) tiszteletére és a (kutatómunka) megbecsülésére nevel. Nagy eredményeket ért el (Szeged) és vidéke néprajzának leírásában, (tájnyelvének) kutatásában.
 • Ítélet Bálint Sándor ügyében (270274.)
  • Mikor volt Bálint Sándor tárgyalása?
   • 1965. október 21.
   • 1956. december 23.
   • 1965. október 23.
   • 1957. március 15.
  • Volt-e Bálint Sándor katona? (nem)
  • Az ítéletből a bűnjeljegyzék hány tétele állapítható meg? (23)
  • Hány tételt koboztak el végül? (17)
  • Mi áll az ítélet indoklásában?
   • Külföldről olyan könyveket és sajtótermékeket hozott haza és adott kölcsön másoknak, me­lyek tartalma alkalmas a Magyar Népköztársaság, illetőleg annak államrendje ellen gyűlölet keltésére.
   • Vallásos könyveket próbált becsempészni az országba és itt terjeszteni.
   • Előfizetett külföldi sajtótermékekre, melyekben a Magyar Népköztársaság ellen izgató cikkek jelentek meg.
   • Államellenes kéziratokat juttatott külföldre, hogy ott megjelenjenek.

Mik voltak az ítélet kiszabásánál enyhítő körülmények? (többszörös választás: megbánó magatartás, beismerő vallomás, büntetlen előélet, kiemelkedő munkásság, kevés bűnjel, életkora, munkáltatói közbenjárás)

A szegedi és a vallási néprajz kiemelkedő kutatója volt.

Kutatásainak két fő iránya: “az egyik szülővárosom múltja, kultúrája, népélete mindig foglalkoztatott. Ez mintha apai örökségem lenne. A másik a népi hitéletnek, mintegy az édesanyai jussomnak a vizsgálata.” (Barna, 2005, 13.)

Munkásságát elsősorban könyveiből ismerhetjük meg, de készült közreműködésével ismeretterjesztő rövidfilm, s egy portréfilmben maga vall életéről és kutatásairól.

Fontosabb művei

Írói műhelytitok: Móricz Zsigmond és Bálint Sándor

Móricz Zsigmond utolsó műve Rózsa Sándorról, a híres-hírhedt Szeged környéki betyárról szól. Művét trilógiának szánta, ám halála megakadályozta teljes megírását, s csak két rész készült el – Rózsa Sándor a lovát ugratja  és Rózsa Sándor összevonja szemöldökét címmel. Az első részből televíziós sorozat is készült 1971-ben, Szinetár Miklós rendezésében.

Móricz már sok anyagot összegyűjtött a regényhez, amikor 1940 nyarán megismerkedett Bálint Sándorral. Bálint Sándor elvitte őt a Havi Boldogasszony búcsúra, s megismertette egy nagynénjével is (Balogh Ágnes), aki hitelesen mesélt neki Rózsa Sándorról és a Szeged környéki tanyai életről. Mind a havi búcsú, mind Ágnes néni történetei szerepelnek a regényben. Emellett Bálint Sándor beszámol arról is, hogy “javasoltuk Móricznak, hogy a stílus színessége érdekében a szegediek párbeszédeit ö-ző tájszólásba írjuk át. Azonnal és igen szívesen beleegyezett.” (Bálint, 1969, 659.) Ezt a munkát tehát Bálint Sándor és felesége végezték el, ám nem ment zökkenőmentesen, ugyanis “a Zsiga nem hallgatott rám. Már ki vót szödve a könyv, akkor kért mög. Van is ám benne cifraság mög tévedés ëlég. […] Van abba néprajzi tévödés is ëlég. Hiába vót a Zsiga parasztembër, ű ëgy más világba vót otthon.” (idézi Voigt Vilmos, in Barna, 2005, 356.)

Kérdések:

  • Mikor nem használt szegedi tájszólást Bálint Sándor? (írásaiban)
  • Hol sikerült javítani az ö-ző szegedi nyelvjárást? (1. kötet)
  • Járt-e Bálint Sándoréknál Móricz? (igen, többször)

Emlékezete

Szegeden Bálint Sándornak két mellszobra található.

 • Dóm téri Nemzeti Emlékcsarnok
  • Alkotója: Szathmáry Gyöngyi
  • Fölállítása: 1993
  • A mellszobor 19891993 között Tápén, a nevét viselő általános iskolában volt elhelyezve.
  •  
"Bálint Sándor-mellszobor" c. alkotás fotói Szeged településről https://www.kozterkep.hu/648/balint-sandor-mellszobor#

Alsóvárosi ferences (Havas Boldogasszony) templom előtt

 • Alkotója: Kalmár Márton
 • Fölavatása: 2004. augusztus 1., az templombúcsú keretében
 • A korábban ugyancsak itt álló mészkőszobor helyett készült

 

 

 

 

 

 

 

Bálint Sándor emlékét Szegeden még sokféleképpen őrzik, erről itt olvashatsz még.

A magyar katolikus egyház 2005-ben kezdeményezte boldoggá avatását, s a hivatalos eljárások lefolytatása után Ferenc pápa 2021. május 22-én jóváhagyta az Isten szolgája, Bálint Sándor hősies erényeiről szóló dekrétumot (határozat). Egyházi megnevezése innentől Tiszteletreméltó Bálint Sándor. Megkezdődhet tehát a közbenjárásának tulajdonított imameghallgatások, gyógyulások – például ennek – kivizsgálása, s ha ez pozitív eredménnyel zárul, akkor kerülhet majd sor a boldoggá avatásra a Szeged-Csanádi Egyházmegyében.

Fogalommagyarázat

Boldoggá avatás

Annak ünnepélyes kijelentése, hogy az elhunyt Isten színe látására jutott: hősies fokban gyakorolta az erényeket (hitvalló), vagy életét áldozva tett tanúságot Krisztusba vetett hitéről (vértanú). A boldoggá avatás során az Egyház megengedi az illető tiszteletét egy adott közösség számára, a szentté avatás során pedig az egész Egyház számára elrendeli hivatalos tiszteletét.

Források

Készült a Közgyűjteményi Digitalizálási Stratégia keretében 2021-ben
Aranyi Zoltán, Balog Éva, Fülöp Tiffany, Kiss Zsuzsanna, Várnai-Vígh Adrienn E.

© 2021 Szegedi Tudományegyetem Klebelsberg Kuno Könyvtára
Minden jog fenntartva.