Irodalomjegyzék

2021

1. szám: Küzdelem a szegedi egyetemért

1912. évi XXXVI. törvénycikk a debreczeni és a pozsonyi magyar királyi tudományegyetem felállitásáról (1912. július 7.) NetJogtár – Ezer év törvénye: https://net.jogtar.hu/ezer-ev-torveny?docid=91200036.TV

1921. évi XXV. törvénycikk a kolozsvári és pozsonyi m. kir. tudomány egyetem ideiglenes áthelyezéséről (1921. június 26.). NetJogtár – Ezer év törvénye: https://net.jogtar.hu/ezer-ev-torveny?docid=92100025.TV

Czímer Károly (1907): A szegedi egyetem. Endrényi Imre könyvnyomdája, Szeged. SZTE UnivHistória: http://univ.bibl.u-szeged.hu/56368/

Devich Andor (1984): Törekvések Szegeden egyetem létesítésére 1918 előtt. (Dissertationes ex Bibliotheca Universitatis de Attila József nominatae 9.) [JATE Egyetemi Könyvtár], Szeged. SZTE Egyetemi Kiadványok: http://acta.bibl.u-szeged.hu/39808/

Emlékirat a Szegeden felállítandó egyetem tárgyában (1879). Burger Gusztáv könyv- és kőnyomdája, Szeged. SZTE UnivHistória: http://univ.bibl.u-szeged.hu/56370/

Gaál Endre (szerk., 1991a): Szeged története, 3/1. kötet: 1849–1919. Somogyi Könyvtár, Szeged. „Örökség-Kultúra” Oktatási E-könyv- és Médiatár: https://www.sulinet.hu/oroksegtar/data/telepulesek_ertekei/szeged/szeged_tortenete_3_1/index.htm

Gaál Endre (szerk., 1991b): Szeged története, 3/2. kötet: 1849–1919. Somogyi Könyvtár, Szeged. „Örökség-Kultúra” Oktatási E-könyv- és Médiatár: https://www.sulinet.hu/oroksegtar/data/telepulesek_ertekei/szeged/szeged_tortenete_3_2/index.htm

Gál Ferenc (1929): Főiskolai törekvések Szegeden, 1790–1922. Hírlapkiadó- és Nyomdavállalat Részvénytársaság, Szeged. SZTE UnivHistória: http://univ.bibl.u-szeged.hu/56467/

Lázár György (1907): Szeged az egyetemért. Engel Lajos Könyvnyomdája, Szeged. SZTE Miscellanea: http://misc.bibl.u-szeged.hu/22470/

Minker Emil (2003): Szeged egyetemének elődei. Szegedi Tudományegyetem, Szeged. SZTE UnivHistória: http://univ.bibl.u-szeged.hu/18905/

Pap János (1886): A piaristák Szegeden (1720–1886). Engel Adolf könyv- és kőnyomdája, Szeged. Arcanum Digitális Tudománytár: https://adt.arcanum.com/hu/view/Books_14_EgyhaztortenetEgyhaziIrodalom_0897_Piaristak_Szegeden_1039/

Péter László (1989): A szegedi főreáliskola, elődei és utódai. Szegedi Móra Ferenc Múzeum, Szeged. Hungaricana: http://library.hungaricana.hu/hu/view/MEGY_CSON_Mt_07/?pg=0&layout=s

Szabó László (1911): A szegedi egyetem. Endrényi Imre könyvnyomdája, Szeged. SZTE UnivHistória: http://univ.bibl.u-szeged.hu/56369/

Szeged és az egyetem (1911. szeptember 21.). Szegedi Napló, 34. évf. 225. sz., p. 3–8. Arcanum Digitális Tudománytár: https://adt.arcanum.com/hu/view/SzegediNaplo_1911_09/?pg=186&layout=s

[A szegedi egyetem kérdésében …] (1879. október 7.). Szegedi Híradó, 21. évf. 161. sz., p. 1. Arcanum Digitális Tudománytár: https://adt.arcanum.com/hu/view/SzegediHirado_1879-2/?pg=324&layout=s

Szmollény Nándor (1910): Küzdelmünk a szegedi egyetemért – Szeged iskolái és kulturája. Szegedi Városi Párt, Szeged. SZTE UnivHistória: http://univ.bibl.u-szeged.hu/56371/

Trefort miniszter Szegeden (1881. október 25.). Szegedi Híradó, 23. évf. 243. sz., p. 1–2. Arcanum Digitális Tudománytár: https://adt.arcanum.com/hu/view/SzegediHirado_1881-2/?pg=382&layout=s

1921. évi XXV. törvénycikk a kolozsvári és pozsonyi m. kir. tudomány egyetem ideiglenes áthelyezéséről (1921. június 26.). NetJogtár – Ezer év törvénye: https://net.jogtar.hu/ezer-ev-torveny?docid=92100025.TV

Gál Ferenc (1929): Főiskolai törekvések Szegeden, 1790–1922. Hírlapkiadó- és Nyomdavállalat Részvénytársaság, Szeged. SZTE UnivHistória: http://univ.bibl.u-szeged.hu/56467/

A Kolozsvárt 1872-ben alapitott és Szegeden 1921-ben ujra megnyitott M. Kir. Ferencz József Tudományegyetem története; kiadatott az Egyetem 50 éves fennállásának jubileuma alkalmából Szegeden, 1922. junius hó 29.-én (1922). Franklin-Társulat, Budapest. SZTE UnivHistória: http://univ.bibl.u-szeged.hu/19336/

Márki Sándor (1922): A m. kir. Ferencz József-Tudományegyetem története, 1872–1922. [Szeged Városi Ny. és K.], Szeged. SZTE UnivHistória: http://univ.bibl.u-szeged.hu/18118/

Minker Emil (2003): Szeged egyetemének elődei. Szegedi Tudományegyetem, Szeged. SZTE UnivHistória: http://univ.bibl.u-szeged.hu/18905/

Ünnepélyek, amelyek a M. Kir. Ferencz József-Tudományegyetemen a tanév megnyitása és az Egyetem ötvenesztendős fennállása alkalmával 1921. évi október hó 9.-én és 1922. évi június hó 29.-én tartattak (1923). Városi Nyomda és Könyvkiadó Rt., Szeged. SZTE UnivHistória: http://univ.bibl.u-szeged.hu/49958/

Vincze Gábor (2006): A száműzött egyetem: a Ferenc József Tudományegyetem sorsa Kolozsvártól Szegedig (1919–1921). JATEPress, Szeged.

Szeged [napilap] (1921–1926). DélmagyArchív: http://dmarchiv.bibl.u-szeged.hu/ ; https://library.hungaricana.hu/hu/collection/helyi_lapok_szegeditudomanyegyetemkonyvtar_delmagyarorszag/

Bibó István (1930): Könyvtáraink racionalizálása: a Szegedi Egyetemi Könyvtár tíz éve. Szeged Városi Ny., Szeged. SZTE Egyetemi Kiadványok: http://acta.bibl.u-szeged.hu/39123/

Gál Ferenc (1929): Főiskolai törekvések Szegeden, 1790–1922. Hírlapkiadó- és Nyomdavállalat Részvénytársaság, Szeged. SZTE UnivHistória: http://univ.bibl.u-szeged.hu/56467/

A Kolozsvárt 1872-ben alapitott és Szegeden 1921-ben ujra megnyitott M. Kir. Ferencz József Tudományegyetem története; kiadatott az Egyetem 50 éves fennállásának jubileuma alkalmából Szegeden, 1922. junius hó 29.-én (1922). Franklin-Társulat, Budapest. SZTE UnivHistória: http://univ.bibl.u-szeged.hu/19336/

Márki Sándor (1922): A m. kir. Ferencz József-Tudományegyetem története, 1872–1922. [Szeged Városi Ny. és K.], Szeged. SZTE UnivHistória: http://univ.bibl.u-szeged.hu/18118/

Papp János (1984): Móra Ferenc korszaka, 1917–1934. In: Péter László (szerk.), A Somogyi-könyvtár száz éve: könyvtártörténeti tanulmányok (91–121.), Somogyi-könyvtár, Szeged.

Serfőző Lajos (szerk., 1994): Szeged története, 4. kötet: 1919–1944. Somogyi Könyvtár, Szeged. „Örökség-Kultúra” Oktatási E-könyv- és Médiatár: https://www.sulinet.hu/oroksegtar/data/telepulesek_ertekei/szeged/szeged_tortenete_4/index.htm

Ünnepélyek, amelyek a M. Kir. Ferencz József-Tudományegyetemen a tanév megnyitása és az Egyetem ötvenesztendős fennállása alkalmával 1921. évi október hó 9.-én és 1922. évi június hó 29.-én tartattak (1923). Városi Nyomda és Könyvkiadó Rt., Szeged. SZTE UnivHistória: http://univ.bibl.u-szeged.hu/49958/

Vincze Gábor (2006): A száműzött egyetem: a Ferenc József Tudományegyetem sorsa Kolozsvártól Szegedig (1919–1921). JATEPress, Szeged.

2. szám: Oktatók és hallgatók a változásért

Balog Iván (1992): Egyetemi hallgatói mozgalmak Szegeden a nyolcvanas években. In: Balog Iván et al., Civilizációs korszakváltás és ifjúság: a kelet-és nyugat-európai ifjúság kulturális mintái (135–157.). JATEPress, Szeged.

Együttesen – az egyetemeken (1981. október 25.). Népszabadság, 39. évf. 251. sz., p. 4. Arcanum Digitális Tudománytár: https://adt.arcanum.com/hu/view/Nepszabadsag_1981_10/?pg=291&layout=s

Felhívás (1988. november 23.). Szegedi Egyetem, 26. évf. 15. sz., p. 1. SZTE UnivHistória: http://univ.bibl.u-szeged.hu/16899/1/sze_1988_015.pdf

Gondolatjel: a BTK KISZ-szervezetének időszakos kiadványa (1981-es évfolyam). Szeged. SZTE Egyetemi Kiadványok: http://acta.bibl.u-szeged.hu/view/type_publication_full/journal/Gondolatjel/1981.html

Jancsák Csaba (2016): Az 1956-os forradalom indítószikrája: a szegedi MEFESZ. Belvedere Meridionale, Szeged. SZTE Egyetemi Kiadványok: http://acta.bibl.u-szeged.hu/58520/

Jancsák Csaba (2019): Fejezetek a magyarországi hallgatói mozgalmak történetéből. Belvedere Meridionale, Szeged. SZTE Egyetemi Kiadványok: http://acta.bibl.u-szeged.hu/68118/

Kiss Tamás (2002): Magyar Egyetemisták és Főiskolások Szövetsége: Szeged, 1956. Belvedere Meridionale, Szeged. SZTE Egyetemi Kiadványok: http://acta.bibl.u-szeged.hu/66167/

-lovas-: Antall szerint törpe minoritás szít hangulatot az egyetemeken (1990. szeptember 24.). Magyar Hírlap, 23. évf. 224. sz., p. 1., 4. Arcanum Digitális Tudománytár: https://adt.arcanum.com/hu/view/MagyarHirlap_1990_09/?pg=220&layout=s

Orosz István (1984. február): Tantervutasításos oktatásirányítás helyett korlátozott autonómiájú iskolát. Beszélő, 1. évf. 9. sz., p. 67–72. Beszélő Online: http://beszelo.c3.hu/cikkek/tantervutasitasos-oktatasiranyitas-helyett-korlatozott-autonomiaju-iskolat ; Arcanum Digitális Tudománytár: https://adt.arcanum.com/hu/view/Beszelo_1984_09/?pg=72&layout=s

Soós Kálmán (1981. október 20.): Diákképviselet az egyetemeken. Népszabadság, 39. évf. 246. sz., p. 3. Arcanum Digitális Tudománytár: https://adt.arcanum.com/hu/view/Nepszabadsag_1981_10/?pg=230&layout=s

Szegedi Egyetem (1981-es évfolyam). Szeged. SZTE UnivHistória: http://univ.bibl.u-szeged.hu/view/type_publication_full/journal/Szegedi_Egyetem_=3A_a_Szegedi_Tudom=E1nyegyetem,_Orvosegyetem_=E9s_Pedag=F3giai_F==0151iskola_lapja/1981.html

3. szám: Úton a második Szegedi Tudományegyetemhez

1993. évi LXXX. törvény a felsőoktatásról (1993. augusztus 3.). Magyar Közlöny, 107. sz., 5730–5755. Arcanum Digitális Tudománytár: https://adt.arcanum.com/hu/view/MagyarKozlony_1993_093-109/?pg=721&layout=s

K. K. (1999): PHARE-program Magyarországon. Cégvezetés, 7. évf. 10. sz. https://cegvezetes.hu/1999/10/phare-program-magyarorszagon/

Kardos József, Kelemen Eelemér és Szögi László (2000): A magyar felsőoktatás évszázadai. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest.

Kocsis Bernadett (2019. június 25.): Energiatakarékos járművel versenyeznek az SZTE hallgatói. SZTEInfo: https://u-szeged.hu/sztehirek/2019-junius/energiatakarekos

Szegedi Tudományegyetem (2020): Pótfelvételi 2020 – bemutatkozás. https://u-szeged.hu/bemutatkozas?folderID=25268&objectParentFolderId=15757

Szegedi Tudományegyetem (2021): Szenvedélyünk a jövőd! https://u-szeged.hu/download.php?docID=108911

Újszászi Ilona (2010): A szegedi felsőoktatás integrációjának története, 1581-2010: ahogy a rektorok, főigazgatók látják (szerk. Pászka Imre). [Szegedi Tudományegyetem], Szeged. SZTE UnivHistória: http://univ.bibl.u-szeged.hu/18803/

DEAK Kooperációs Kutatási Nonprofit Zrt.: Bemutatkozás. http://www.gop.deakszeged.hu/content/8/bemutatkozas

ELI-ALPS: Bemutatkozás. https://www.eli-alps.hu/hu/Rolunk/Bemutatkozas

Kónya Zoltán: Kutatás-fejlesztés és Innováció a Szegedi Tudományegyetemen. https://u-szeged.hu/tudomany-innovacio/kutatas-fejlesztes

Kovács Tibor (2006. június 13.): Egy éves a SZTE kooperációs kutatási központja. SZTEInfo: https://u-szeged.hu/sztehirek/sajtoarchivum-2006-131103-3/egy-eves-szte

Kutatóegyetemi Kiválósági Központ a Szegedi Tudományegyetemen (2012). Innotéka, augusztus-szeptember. https://www.innoteka.hu/cikk/kutatoegyetemi_kivalosagi_kozpont_a_szegedi_tudomanyegyetemen.460.html

Pintér M. Lajos (2008. július 29.): Milliárdokból fejleszt az SZTE. SZTEInfo: https://u-szeged.hu/sztehirek/hirarchivum/2008-julius/milliardokbol-fejleszt

Shell Magyarország (2019. július 19.): Izgalmakkal teli Shell Eco-marathon versenyt tudhatnak maguk mögött a magyar diákok. https://www.shell.hu/media/news-and-media-releases-2019/exciting-shell-eco-marathon-competition-behind-hungarian-students.html

Szegedi Tudományegyetem: ELI-ALPS, a szegedi lézeres kutatóközpont. https://u-szeged.hu/eli-alps

Szegedi Tudományegyetem Fogorvostudományi Kar: Fogorvosképzés. http://www.stoma.u-szeged.hu/oktatas/fogorvoskepzes/fogorvoskepzes

Szegedi Tudományegyetem Konfuciusz Intézet (2012. augusztus 24): Történet. http://konfuciuszintezet.u-szeged.hu/tortenet/tortenet?folderID=18291&objectParentFolderId=18291

SZTE Virtus-program. https://virtus.szte.hu/

Újszászi Ilona (2014. december 20.): Kreatív médiaműhelyt kaptak az SZTE kommunikáció hallgatói. SZTEInfo: https://u-szeged.hu/sztehirek/2014-december/kreativ-mediamuhelyt

4. szám: Hallgatói élet Szegeden

15 éves a hallgatói önkormányzat (2003. szeptember). Egyetem: a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, 5. évf. 7. sz., p. 5. SZTE UnivHistória: http://univ.bibl.u-szeged.hu/2858/1/egyetem_005_007_005.pdf

Bajtársi. In: Bárczi Géza és Országh László (szerk., 1959–1962), A magyar nyelv értelmező szótára, Akadémiai Kiadó, Budapest. [Online változat] – Arcanum Kézikönyvtár: https://www.arcanum.com/hu/online-kiadvanyok/Lexikonok-a-magyar-nyelv-ertelmezo-szotara-1BE8B/b-1EF8E/bajtarsi-1F145/

Farkas Yvette és Sebők Ildikó (1998). Hök-körkép ‘98. Dialógus: a Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karának kiadványa, 1. sz., p. 14–16. SZTE UnivHistória: http://univ.bibl.u-szeged.hu/51290/

Fényképezzünk! (1941). Szegedi Híd: a szegedi egyetemi ifjúság lapja, október, p. 10. SZTE UnivHistória: http://univ.bibl.u-szeged.hu/17736/

Hallgatói Önkormányzatok. Szegedi Tudományegyetem: https://u-szeged.hu/informaciok/hallgatoi-onkormanyzatok/hallgatoi-onkormanyzatok?folderID=9292&objectParentFolderId=25239

Jancsák Csaba (2016): Az 1956-os forradalom indítószikrája: a szegedi MEFESZ. Belvedere Meridionale, Szeged. SZTE Egyetemi Kiadványok: http://acta.bibl.u-szeged.hu/58520/

K. Gy. (1953. január 26.): Néhány szót a szvingről. Szegedi Egyetem: a Szegedi Tudományegyetem, Orvosegyetem és Pedagógiai Főiskola lapja, 1. évf. 1. sz., p. 4. SZTE UnivHistória: http://univ.bibl.u-szeged.hu/16377/

Kiss Róbert Károly és Vajda Tamás (2012). Egyetemi ifjúsági egyesületek Szegeden 1919 és 1944 között. Universitas Szeged Kiadó, Szeged. SZTE UnivHistória: http://univ.bibl.u-szeged.hu/18120/

Rácz Béla et al. (szerk., 2006): 85 éves a szegedi felsőoktatás. Szegedi Tudományegyetem, Szeged. SZTE UnivHistória: http://univ.bibl.u-szeged.hu/18906/

Serfőző Lajos (szerk., 1994): Szeged története, 4. kötet: 1919–1944. Somogyi Könyvtár, Szeged. „Örökség-Kultúra” Oktatási E-könyv- és Médiatár: https://www.sulinet.hu/oroksegtar/data/telepulesek_ertekei/szeged/szeged_tortenete_4/index.htm

SZTE EHÖK – Az SZTE Egyetemi Hallgatói Önkormányzat honlapja. http://new.sztehap.hu/

Újszászi Ilona (2010): A szegedi felsőoktatás integrációjának története, 1581-2010: ahogy a rektorok, főigazgatók látják (szerk. Pászka Imre). [Szegedi Tudományegyetem], Szeged. SZTE UnivHistória: http://univ.bibl.u-szeged.hu/18803/

Unyatyinszki György (szerk., 2010): 10 év a mozgalomban: a Szegedi Tudományegytem Hallgatói Önkormányzatának története. SZTE EHÖK, Szeged.

24/2013. (II. 5.) Korm. rendelet a nemzeti felsőoktatási kiválóságról. NetJogtár: https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1300024.kor

87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról. NetJogtár: https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1500087.kor

Bíró Gyöngyvér et al. (szerk., 2016): A mórás szellem nyomában : [50 éves az SZTE Móra Ferenc Kollégiuma]. Szegedi TudományegyetemMóra Ferenc Szakkollégium, Szeged. SZTE UnivHistória: http://univ.bibl.u-szeged.hu/51607/

D. I. (1987. április 29.): Kiváló lett a Teleki Blanka Kollégium. Délmagyarország, 77. évf. 100. sz., p. 5. Hungaricana: https://library.hungaricana.hu/hu/view/Delmagyarorszag_1987_04/?pg=220&layout=s

Erdélyi Ágnes (1975. december): A VI. Országos Felsőoktatási Kollégiumi Konferenciáról. Magunk: a JATE Móra Ferenc Kollégium időszakosan megjelenő lapja, 21. sz., p. 1-7. SZTE UnivHistória: http://univ.bibl.u-szeged.hu/17913/

Hunyadi Zsolt et al. (összeáll., 2012): Fejkopogtatás: az Eötvös Loránd Kollégium történetei. Szegedi Egyetemi Kiadó, Polygon, Szeged. SZTE UnivHistória: http://univ.bibl.u-szeged.hu/48815/3/eotvos_kollegium_tortenete.pdf

Kollégiumok, szakkollégiumok. Szegedi Tudományegyetem: https://u-szeged.hu/kollegiumok-szakkollegiumok

Megalakult az Apáthy István Medikus Kollégium (1947. május 6.). Délmagyarország, 4. évf. 101. sz., p. 4. Hungaricana: https://library.hungaricana.hu/hu/view/Delmagyarorszag_1947_05/?pg=23&layout=s

Nemzedékről nemzedékre: 40 éves a Móra Kollégium (2006). JATEPress, Szeged. SZTE UnivHistória: http://univ.bibl.u-szeged.hu/51606/

Szakkollégium (2020. augusztus 28.). In: Wikipédia. https://hu.wikipedia.org/wiki/Szakkoll%C3%A9gium

Szegedi Tudományegyetem Eötvös Loránd Kollégium: Részletes történet. http://www.eotvos.u-szeged.hu/tortenet/reszletes

Szemelvények a JATE Móra Ferenc Kollégiumának 30 éves történetéből (1997). A JATE Móra Ferenc Kollégiumáért Alapítvány, Szeged. SZTE UnivHistória: http://univ.bibl.u-szeged.hu/51605/1/mora_30_kotet.pdf

SZTE ÁOK Apáthy István Kollégium: Bemutatkozás. http://apathy.szote.u-szeged.hu/index.php/hu/bemutatkozas

SZTE Öthalmi Diáklakások: Kollégiumról. http://halom.u-szeged.hu/www.halom.u-szeged.hu/index2b92.html?MENU=KOLLEGIUMROL

Újszászi Ilona (1988. március 11.): Kollégiumi névadó. Szegedi Egyetem: a szegedi felsőoktatási intézmények lapja, 26. évf. 3. sz., p. 1. SZTE UnivHistória: http://univ.bibl.u-szeged.hu/16887/

Különszám: Szent-Györgyi Albert

Bay Zoltán (1989): Szent-Györgyi Albert: dokumentumok, riportok. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Berlioz, Hector: Rákóczi induló. Előadja az Állami Hangversenyzenekar, vezényel Ferencsik János. YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=z3ChJk6Qddg

Czeizel Endre (1997): Szent-Györgyi Albert. Műszaki Könyvkiadó, Budapest.

Elek Csaba és Szemerédy Viktória (2018. április 9.): Addison-kór tünetei és kezelése. Házi Patika.com: https://www.hazipatika.com/betegsegek_a_z/addison-kor/179

Kohán József: A C-vitamin története. NaturalVitamin.hu: http://www.naturalvitamin.hu/a-c-vitamin-tortenete

Kórász Mária: Szent-Györgyi Albert életrajza. Szegedi Tudományegyetem, Szent-Györgyi Albert emlékoldal: https://u-szeged.hu/szentgyorgyi/eletrajz?folderID=18346&objectParentFolderId=18346

László Ágnes (1990. szeptember 13.): Az asszony, aki az emlékeivel él – exkluzív interjú Szent-Györgyi Albert özvegyével. Kurír, 1. évf. 63. sz., p. 5. Arcanum Digitális Tudománytár: https://adt.arcanum.com/hu/view/Kurir_1990_09/?pg=164&layout=s (elérhető még: Librarius: kortárs kult magazin – https://librarius.hu/2017/09/26/szent-gyorgyi-albert-felesege-egyszemelyben-voltam-az-asszonya-titkarnoje-baratja-es-soforje/)

Magyar Nemzeti Múzeum (2020. március 29.): Pénzek színes világa: a múzeum Nobel-díja. YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=wkmOudCKuaM

Marton János (2007): Szent-Györgyi Albert szegedi évei. Előadás Szegeden a Mindentudás Egyetemén, 2007. április 11. Szegedi Tudományegyetem Tudásportál: http://www.u-szeged.hu/oktatas/2007-aprilis-11-szerda/szent-gyorgyi-albert

Moss, Ralph W. (2003): Szent-Györgyi Albert (ford. Bakács Tibor). Typotex, Budapest. Interkönyv: https://edu.interkonyv.hu/book/609-Szent_Gy%C3%B6rgyi_Albert

Nagy Ferenc (1993): Szent-Györgyi Albert és a magyar Nobel-díjasok. Műszaki és Természettudományi Egyesületek Szövetségi Kamarája, Budapest.

Pálinkás Imre (2018. július 28.): Skorbut tünetei és kezelése. Házi Patika.com: https://www.hazipatika.com/betegsegek_a_z/skorbut/310

Rosta István (2013): Szent-Györgyi Albert, 1893–1986: a Nobel-díjas tudós születésének 120. évfordulója emlékére. Medicina, Budapest.

Szegedi Egyetem Magazin (2017, különszám). Szegedi Tudományegyetem, Szeged.

Szent-Györgyi Albert (2014): Az őrült majom (ford. Szabó T. Attila és Rakonczai János). Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó, Budapest.

Szent-Györgyi Albert (2017): A legendás tudós, Szent-Györgyi Albert önéletrajzi értekezései (szerk., ford. Tasiné Csúcs Ildikó és Tasi Domonkos Attila). Goodwill Pharma az Egészségért Alapítvány, Szeged.

Szent-Györgyi Albert Nobel-díja (1937. november). Magyar Világhíradó 715. Filmhíradók Online: https://filmhiradokonline.hu/watch.php?id=2535

Újszászi Ilona (2007. december 4.): A sport a test és a lélek nevelésének eszköze. Délmagyarország. https://www.delmagyar.hu/szeged-es-kornyeke/a-sport-a-test-es-a-lelek-nevelesenek-eszkoze-2378116/

Wisinger István (2016): A Nobel-díjas kém: dokumentumregény Szent-Györgyi Albert életéről. Athenaeum, Budapest.

Az egész ország ünnepli Szent-Györgyi Albertet, a Nobel-díjas magyar tudóst (1937. október 30.). Népszava, 65. évf. 247. sz., p. 7. SZTE Miscellanea: http://misc.bibl.u-szeged.hu/47130/

A Nobel-díjas Szent Györgyi Albert tanár munka közben [fotók] (1937. október 30.). Képes Pesti Hírlap, 59. évf. 221. sz., p. [1]. SZTE Miscellanea: http://misc.bibl.u-szeged.hu/47091/

Nobel-díjat nyert Szent-Györgyi Albert, a C-vitamin világhírű felfedezője (1937. október 29.). Délmagyarország, 13. évf. 247. sz., p. 1-2. SZTE Miscellanea: http://misc.bibl.u-szeged.hu/47086/

Szent-Györgyi Albert szegedi egyetemi tanár kapta az orvosi Nobel-díjat (1937. október 29.). Magyar Hirlap, 48. évf. 246. sz., p. 1. SZTE Miscellanea: http://misc.bibl.u-szeged.hu/47099/

Szent-Györgyi professzor megkapta a Nobel-díjat [szalagcím] (1937. október 29.). Budapesti Hírlap, 57. évf. 246. sz., p. 1. SZTE Miscellanea: http://misc.bibl.u-szeged.hu/47087/

Melléklet: A Szegedi Tudományegyetem épületei

Ádám János: Szeged és a jezsuiták. Szent József Római Katolikus Templom weboldala: http://www.sztjozsef.hu/kalvaria-sgt.-1.-.html

A. F. [Apró Ferenc] (1993): Szegedi képeslapok – a képeslapok Szegedje: 1. A Dugonics tér. Szeged: a város folyóirata, 6. évf. 1. sz., [p. 52.]

Apró Ferenc (1994): Szegedi képeslapok – a képeslapok Szegedje: 19. A DMKE-palota. Szeged: a város folyóirata, 7. évf. 9. sz., [p. 50.]

Átadták rendeltetésének Vásárhelyen Dél-Alföld legkorszerűbb mezőgazdasági oktatási intézményét (1968. november 24.). Csongrád Megyei Hírlap, 25. évf. 276. sz., p. 5. Arcanum Digitális Tudománytár: https://adt.arcanum.com/hu/view/CsongradMegyeiHirlap_1968_11/?pg=130&layout=s

Blazovich László (összeáll., 2014): Szeged [Atlasz]. (Magyar várostörténeti atlasz = Hungarian atlas of historic towns, 3.) Csongrád Megyei Honismereti Egyesület, Szeged.

Czagány László: A kar története. Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar: http://eco.u-szeged.hu/karrol/bemutatkozas/tortenet/a-kar-tortenete

Gausz Ildikó et al. (szerk., 2014): Szegedi egyetemi tudástár, 8. kötet: egyetemtörténeti fotóalbum. Szegedi Egyetemi Kiadó, Szeged.

Hencz Péter (2002): Egy álom megvalósul: az álmodó Klebelsberg és az építő Rerrich. Szeged: a város folyóirata, 13. évf. 11. sz., p. 26–29.

Hetesi Erzsébet (2007): Végigjártuk a Kálváriát, és megérkeztünk: új otthonában a SZTE Gazdaságtudományi Kar. Szeged: a város folyóirata, 19. évf. 7-8. sz., p. 47–49.

Horváth József (2016): Az agrárképzés története Hódmezővásárhelyen. In: Horváth József és Nagy Zsuzsanna, 120 éves a hódmezővásárhelyi agrárképzés: 1896–2016 (58–82.), Gregus Máté Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Szegedi Tudományegyetem Mezőgazdasági Kar, Hódmezővásárhely. SZTE Publicatio Repozitórium: http://publicatio.bibl.u-szeged.hu/12487/

Jászai Géza (1995): Rókus közintézetei. Szeged: a város folyóirata, 8. évf. 6. sz., p. 40–41.

A József Attila Tudományegyetem beszámolója, 1948–1967 (1968). [JATE], Szeged. SZTE UnivHistória: http://univ.bibl.u-szeged.hu/16294/

Kiss Lajos (2002): Egységes építészeti gondolat: Rerrich Béla és a szegedi Dóm tér. Szeged: a város folyóirata, 13. évf. 11. sz., p. 23–25.

Koczor Gabriella (1999. július 5.): Új karral bővült a JATE: diplomát kaptak az első szegedi közgazdászok. Délmagyarország, 89. évf. 154. sz., p. 3. Hungaricana: https://library.hungaricana.hu/hu/view/Delmagyarorszag_1999_07/?pg=58&layout=s

Koczor György (2007): Házavató: avagy, köszöntő gondolatok öt egypercesben. Szeged: a város folyóirata, 19. évf. 7-8. sz., p. 44–46.

Márki Sándor (1922): A m. kir. Ferencz József-Tudományegyetem története, 1872–1922. [Szeged Városi Ny. és K.], Szeged. SZTE UnivHistória: http://univ.bibl.u-szeged.hu/18118/

Mihály Illés és Mihály Péter (2008): Vezérfonal szegedi városnézésekhez: szegedi idegenvezetők részére. JGYTF Kiadó, Szeged.

Péter László (1981): Szeged. Panoráma, Budapest.

R. T. G. (2007. július 13.): Hiller átadott két egyetemi épületet. Délmagyarország, 97. évf. 102. sz., p. 3. Hungaricana: https://library.hungaricana.hu/hu/view/Delmagyarorszag_2007_07/?pg=194&layout=s

Serfőző Lajos (szerk., 1994): Szeged története, 4. kötet: 1919–1944. Somogyi Könyvtár, Szeged. „Örökség-Kultúra” Oktatási E-könyv- és Médiatár: https://www.sulinet.hu/oroksegtar/data/telepulesek_ertekei/szeged/szeged_tortenete_4/index.htm

Somorjai Ferenc (2002): Szeged. Panoráma, Budapest.

Szabó Garbai Dénes (1996): A szegedi kórház és belgyógyászat története 1975-ig. Szeged: a város folyóirata, 9. évf. 1. sz., p. 30–32.

Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar: A Lófara. http://www.juris.u-szeged.hu/karunkrol/lofara/lofara

Szegedi Tudományegyetem Füvészkert: A Füvészkert története. https://fuveszkert.u-szeged.hu/hu/magunkrol/a-fuveszkert-tortenete

A Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Tanárképző Főiskolai Kar Gyakorló Általános Iskolájának történetéről. http://www.gyak.jgypk.u-szeged.hu/index.php?menu=pri&pid=tortenet

Szegedi Tudományegyetem Mérnöki Kar: A kar története. http://mk.u-szeged.hu/karunkrol/tortenet/kar-tortenete

Szegedi Tudományegyetem Mezőgazdasági Kar: A kar története. http://www.mgk.u-szeged.hu/karunkrol/kar-tortenete/kar-tortenete

Szegedi Tudományegyetem Természettudományi és Informatikai Kar Ásványtani, Geokémiai és Kőzettani Tanszék: A Koch Sándor Ásványgyűjtemény története. http://www.asvanytan.hu/content/19/a-koch-sandor-asvanygyujtemeny-tortenete

Szentirmai László és Ráczné Mojzes Katalin (szerk., 1999): A Szegedi Tudományegyetem múltja és jelene, 1921–1998. Officina Nyomda, Szeged. SZTE UnivHistória: http://univ.bibl.u-szeged.hu/18907/

SZTE ÁOK Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézet: Az Intézet rövid története. http://anatomy.szote.u-szeged.hu/Anatomy3/

Tóth Ferenc (szerk., 2000): Csongrád megye építészeti emlékei. Csongrád Megyei Önkormányzat, Szeged.

Az új „Béke épület” felavatásával ünnepélyes keretek között nyitották meg a Szegedi Tudományegyetem új tanévét (1952. szeptember 2.). Délmagyarország, 8. évf. 205. sz., p. 1–2. Hungaricana: https://library.hungaricana.hu/hu/view/Delmagyarorszag_1952_09/?pg=0&layout=s

Vincze Gábor (2006): A száműzött egyetem: a Ferenc József Tudományegyetem sorsa Kolozsvártól Szegedig (1919–1921). JATEPress, Szeged.

Zallár Andor (1985): [A szegedi bábaképzésről]. Magyarország, 22. évf. 8. sz., p. 31.

Idővonal

Az 1872. évi XIX. törvénycikk a kolozsvári magyar királyi tudományegyetem felállításáról és ideiglenes szervezéséről (1926). In: Laky Dezső (összegyűjtötte), A M. Kir. Ferenc József-Tudományegyetem igazgatását érintő fontosabb törvények és rendeletek gyüjteménye (7–10). Városi Ny., Szeged. SZTE UnivHistória: http://univ.bibl.u-szeged.hu/9698/

1912. évi XXXVI. törvénycikk a debreczeni és a pozsonyi magyar királyi tudományegyetem felállitásáról (1912. július 7.) NetJogtár – Ezer év törvénye: https://net.jogtar.hu/ezer-ev-torveny?docid=91200036.TV

1921. évi XXV. törvénycikk a kolozsvári és pozsonyi m. kir. tudomány egyetem ideiglenes áthelyezéséről (1921. június 26.). NetJogtár – Ezer év törvénye: https://net.jogtar.hu/ezer-ev-torveny?docid=92100025.TV

1957. évi 64. törvényerejű rendelet a Szegedi Orvostudományi Egyetem szervezetének szabályozásáról (1957. december 11.). Magyar Közlöny, 130. sz., p. 888. Arcanum Digitális Tudománytár: https://adt.arcanum.com/hu/view/MagyarKozlony_1957_001-138/?pg=873&layout=s

1962. évi 22. törvényerejű rendelet a felsőoktatási intézményekről (1962. szeptember 16.). Magyar Közlöny, 70. sz., p. 573–575. Arcanum Digitális Tudománytár: https://adt.arcanum.com/hu/view/MagyarKozlony_1962_001-100/?pg=572&layout=s

1970. évi 23. törvényerejű rendelet az Élelmiszeripari Főiskola létesítéséről (1970. augusztus 7.). Magyar Közlöny, 67. sz., p. 672–673. Arcanum Digitális Tudománytár: https://adt.arcanum.com/hu/view/MagyarKozlony_1970_001-115/?pg=671&layout=s

1993. évi LXXX. törvény a felsőoktatásról (1993. augusztus 3.). Magyar Közlöny, 107. sz., 5730–5755. Arcanum Digitális Tudománytár: https://adt.arcanum.com/hu/view/MagyarKozlony_1993_093-109/?pg=721&layout=s

Apróné Laczó Katalin és Pitrik József (1998): Szegedi Tanárképző Főiskola: 1873–1998. Juhász Gyula Felsőoktatási Kiadó, Szeged. SZTE UnivHistória: http://univ.bibl.u-szeged.hu/56500/

Átadták az egyetem biológiai tanszékének épületét (1974. október 19.). Délmagyarország, 64. évf. 245. sz., p. 1. Hungaricana: https://library.hungaricana.hu/hu/view/Delmagyarorszag_1974_10/?pg=140&layout=s

Átadták a SZOTE új épületeit (1979. november 7.). Délmagyarország, 69. évf. 261. sz., p. 3. Hungaricana: https://library.hungaricana.hu/hu/view/Delmagyarorszag_1979_11/?pg=46&layout=s

B. Gy.: Látogatás az új Semmelweis Kollégiumban (1963. február 27.). Szegedi Egyetem, 1. évf. 2. sz., p. 2. SZTE UnivHistória: http://univ.bibl.u-szeged.hu/16463/

(bálint) (1963. március 5.): Központi Kibernetikai Laboratórium létesült Szegeden Dr. Kalmár László egyetemi tanár vezetésével. Szegedi Egyetem, 1. évf. 3. sz., p. 1. SZTE UnivHistória: http://univ.bibl.u-szeged.hu/16464/

Beköltözés márciusban (1968. február 8.). Szegedi Egyetem, 6. évf. 3. sz., p. 6. SZTE UnivHistória: http://univ.bibl.u-szeged.hu/16565/

Belányi György (1983. december 12.): Akár egy szálloda – átadás előtt a SZOTE új kollégiuma. Szegedi Egyetem, 21. évf. 16. sz., p. 1. SZTE UnivHistória: http://univ.bibl.u-szeged.hu/16820/

Búza László (1951. október 25.): Újszellemű jogászképzés a szegedi egyetemen. Délmagyarország, 7. évf. 249. sz., p. 2. Hungaricana: https://library.hungaricana.hu/hu/view/Delmagyarorszag_1951_10/?pg=93&layout=s

D. I. (1987. december 11.): A szegedi orvosegyetem névfelvételi ünnepsége. Délmagyarország, 77. évf. 292. sz., p. 1–2. Hungaricana: https://library.hungaricana.hu/hu/view/Delmagyarorszag_1987_12/?pg=78&layout=s

Az egyetemi javaslatot a Ház elfogadta (1921. június 16.). Szegedi Uj Nemzedék, 3. évf. 134. sz., p. 1. Arcanum Digitális Tudománytár: https://adt.arcanum.com/hu/view/SzegediUjNemzedek_1921_06/?pg=50&layout=s

Éles hangok a közgyűlésen a városi tisztviselők ellen, akik megfellebbezték a Kioszk átadását kimondó közgyűlési határozatot (1930. július 31.). Délmagyarország, 6. évf. 171. sz., p. 3–4. Hungaricana: https://library.hungaricana.hu/hu/view/Delmagyarorszag_1930_07/?pg=262&layout=s

Elfogadták a felsőoktatási törvény (1993. július 14.). Magyar Nemzet, 56. évf. 162. sz., p. 5. Arcanum Digitális Tudománytár: https://adt.arcanum./hu/view/MagyarNemzet_1993_07/?pg=260&layout=s

Elkészült az ÁOK saját beruházásban épült új oktatási épülete (2019. szeptember 3.). Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar: http://www.med.u-szeged.hu/hirek-esemenyek/2019-szeptember/elkeszult-aok-sajat

Emlékirat a Szegeden felállítandó egyetem tárgyában (1879). Burger Gusztáv könyv- és kőnyomdája, Szeged. SZTE UnivHistória: http://univ.bibl.u-szeged.hu/56370/

Épült 1957–1969: Semmelweis Kollégium (1969. június 11.). Délmagyarország, 59. évf. 132. sz., p. 5. Hungaricana: https://library.hungaricana.hu/hu/view/Delmagyarorszag_1969_06/?pg=80&layout=s

Ézsiás Anikó, Novák Anikó és Varga Ágnes (szerk., 2002): 30 éves a Herman: emlékképek a kollégium elmúlt éveiből. Herman Ottó Kollégium, Szeged.

F. J. (2004. december 13.): Dobog az egyetem szíve: átadták a Tanulmányi és Információs Központot. Szegedi Egyetem, 52. évf. 19. sz., p. 1., 3. SZTE UnivHistória: http://univ.bibl.u-szeged.hu/17112/

F. K. (1968. április 4.): Április séta. Délmagyarország, 58. évf. 80. sz., p. 8–9. Hungaricana: https://library.hungaricana.hu/hu/view/Delmagyarorszag_1968_04/?pg=19&layout=s

(fekete) (1978. február 23.): Négyzetméterek sorsa. Szegedi Egyetem, 16. évf. 2. sz., p. 1. SZTE UnivHistória: http://univ.bibl.u-szeged.hu/16726

Franck János (2007. szeptember 3.): Kooperáció a fizikai és a virtuális térben: új otthont kaptak a biológusok és a közgazdászok. Szegedi Egyetem, 55. évf. 11. sz., p. 12. SZTE UnivHistória: http://univ.bibl.u-szeged.hu/17165/

Gál Ferenc (1929): Főiskolai törekvések Szegeden, 1790–1922. Hírlapkiadó- és Nyomdavállalat Részvénytársaság, Szeged. SZTE UnivHistória: http://univ.bibl.u-szeged.hu/56467/

A Göncz Árpád sétány ünnepélyes avatása (2017. május 17.). Szegedi Tudományegyetem József Attila Tanulmányi és Információs Központ: https://u-szeged.hu/tik/szte-tik-2017-majus/goncz-arpad-setany

Három emelet boldogság (1962. december 2.). Délmagyarország, 52. évf. 282. sz., p. 4. Hungaricana: https://library.hungaricana.hu/hu/view/Delmagyarorszag_1962_12/?pg=9&layout=s

Horváth József (2016): Az agrárképzés története Hódmezővásárhelyen. In: Horváth József és Nagy Zsuzsanna, 120 éves a hódmezővásárhelyi agrárképzés: 1896–2016 (58–82.), Gregus Máté Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Szegedi Tudományegyetem Mezőgazdasági Kar, Hódmezővásárhely. SZTE Publicatio Repozitórium: http://publicatio.bibl.u-szeged.hu/12487/19/3163717.pdf

Jakab Ágnes (1966. április 17.): Költözködő lányok. Délmagyarország, 56. évf. 90. sz., p. 5. Hungaricana: https://library.hungaricana.hu/hu/view/Delmagyarorszag_1966_04/?pg=94&layout=s

Jancsák Csaba (2019): Fejezetek a magyarországi hallgatói mozgalmak történetéből. Belvedere Meridionale, Szeged. SZTE Egyetemi Kiadványok: http://acta.bibl.u-szeged.hu/68118/

A jobb, korszerűbb körülmények megteremtéséért (1978. október 25.). Szegedi Egyetem, 16. évf. 13. sz., p. 2. SZTE UnivHistória: http://univ.bibl.u-szeged.hu/16737/

József Attila nevét viseli a Szegedi Tudományegyetem (1962. szeptember 15.). Délmagyarország, 52. évf. 216. sz., p. 1. Hungaricana: https://library.hungaricana.hu/hu/view/Delmagyarorszag_1962_09/?pg=80&layout=s

Juhász Gyula nevével: díszünnepség az általános iskolai tanárképzés 25. évfordulója tiszteletére (1973. október 7.). Délmagyarország, 63. évf. 235. sz., p. 1. Hungaricana: https://library.hungaricana.hu/hu/view/Delmagyarorszag_1973_10/?pg=42&layout=s

Kedden avatják fel az ujszegedi védőnőképző intézetet (1938. március 29.). Délmagyarország, 14. évf. 69. sz., p. 5. Hungaricana: https://library.hungaricana.hu/hu/view/Delmagyarorszag_1938_03/?pg=264&layout=s

Ketskeméty István et al. (szerk., 1978): A József Attila Tudományegyetem évkönyve: 1977/78. Szeged. SZTE UnivHistória: http://univ.bibl.u-szeged.hu/16305/

Ketskeméty István et al. (szerk., 1996): Szegedi egyetemi almanach: József Attila Tudományegyetem, 1921–1995. JATE, Szeged. SZTE UnivHistória: http://univ.bibl.u-szeged.hu/17976/

Kiss Róbert Károly és Vajda Tamás (szerk., 2010): Az Állami Polgári Iskolai Tanárképző Főiskola története (1928–1947). Belvedere Meridionale, Szeged. SZTE UnivHistória: http://univ.bibl.u-szeged.hu/53011/

L. T. (1973. október 5.): Jubileum. Délmagyarország, 63. évf. 233. sz., p. 5. Hungaricana: https://library.hungaricana.hu/hu/view/Delmagyarorszag_1973_10/?pg=28&layout=s

Leleplezték József Attila szegedi szobrát (1964. október 11.). Délmagyarország, 54. évf. 239. sz., p. 5. Hungaricana: https://library.hungaricana.hu/hu/view/Delmagyarorszag_1964_10/?pg=64&layout=s

Megkezdődtek a tanárképzés jubileumi ünnepségei (1973. október 6.). Délmagyarország, 63. évf. 234. sz., p. 1. Hungaricana: https://library.hungaricana.hu/hu/view/Delmagyarorszag_1973_10/?pg=34&layout=s

Menza Újszegeden (1977. november 5.). Délmagyarország, 67. évf. 261. sz., p. 8. Hungaricana: https://library.hungaricana.hu/hu/view/Delmagyarorszag_1977_11/?pg=39&layout=s

Mi lesz a Jogi Kar épületével? (1963. szeptember 27.). Szegedi Egyetem, 1. évf. 14. sz., p. 5. SZTE UnivHistória: http://univ.bibl.u-szeged.hu/16475/

A művelődésügyi miniszter 162/1966. (M. K. 18.) MM számú utasítása a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskolán alsófokú zene- és énektanárképző főtanszak létesítéséről (1966. szeptember 15.). Művelődésügyi Közlöny, 10. évf. 18. sz., p. 264. Arcanum Digitális Tudománytár: https://adt.arcanum.com/hu/view/MuvelodesugyiKozlony_1966/?pg=275&layout=s

Nemzedékről nemzedékre: 40 éves a Móra Kollégium (2006). JATEPress, Szeged. SZTE UnivHistória: http://univ.bibl.u-szeged.hu/51606/

Ny. P. és P. L. (1992. január 2.): Ókori előképek: Csillagvizsgáló a Füvészkert „szomszédságában”. Délmagyarország, 82. évf. 1. sz., p. 1., 3. Hungaricana: https://library.hungaricana.hu/hu/view/Delmagyarorszag_1992_01/?pg=0&layout=s

pl. (1964. április 10.): Hol a Jogi Kar mostanában?… Szegedi Egyetem, 2. évf. 7. sz., p. 3. SZTE UnivHistória: http://univ.bibl.u-szeged.hu/16489/

P. L. (1992. július 7.): Csillagvizsgáló Újszegeden: bejárat a Kertész utca felől. Délmagyarország, 82. évf. 159. sz., p. 16. Hungaricana: https://library.hungaricana.hu/hu/view/Delmagyarorszag_1992_07/?pg=111&layout=s

Péter László (1981): Szeged. Panoráma, Budapest.

R. Tóth Gábor (2008. január 12.): Indexre került a leckekönyv: elektronikusan rögzítik ezentúl a vizsgajegyeket. Délmagyarország, 98. évf. 10. sz., p. 7. Hungaricana: https://library.hungaricana.hu/hu/view/Delmagyarorszag_2008_01/?pg=172&layout=s

S. E. (1991. március 15.): Aláírták a szándéknyilatkozatot: egyetemi szintű együttműködés. Délmagyarország, 81. évf. 63. sz., p. 3. Hungaricana: https://library.hungaricana.hu/hu/view/Delmagyarorszag_1991_03/?pg=154&layout=s

A Semmelweis Ignác Kollégium névadó ünnepsége (1963. április 4.). Délmagyarország, 53. évf. 79. sz., p. 7. Hungaricana: https://library.hungaricana.hu/hu/view/Delmagyarorszag_1963_04/?pg=18&layout=s

Szabó C. Szilárd (1997. szeptember 3.): Aki kimarad, lemarad? Kollégiumi és albérleti helyzetkép. Délmagyarország, 87. évf. 205. sz., p. 6. Hungaricana: https://library.hungaricana.hu/hu/view/Delmagyarorszag_1997_09/?pg=33&layout=s

Szalay Zoltán (1978. április 26.): Ismerkedés a „kiblabor”-ral. Szegedi Egyetem, 16. évf. 6. sz., p. 3. SZTE UnivHistória: http://univ.bibl.u-szeged.hu/16730/

Szegeden lombosodhat a Tudományok Fája (2012. március 25.). SZTEInfo: https://u-szeged.hu/sztehirek/hirarchivum/2012-marcius/szegeden-lombosodhat

A szegedi egyetem ifjúsága kiáltványban követeli a reakciós elemek eltávolítását (1945. május 8.). Délmagyarország, 2. évf. 102. sz., p. 3. Hungaricana: https://library.hungaricana.hu/hu/view/Delmagyarorszag_1945_05/?pg=30&layout=s

Szegedi Tudományegyetem Jog- és Államtudományi kar ülései: alakuló ülés [kézirat] (1945. november 17.). Hungaricana: https://library.hungaricana.hu/hu/view/SZEGED_SZTE_JogiKT_1945-1946/?pg=1&layout=s

Szegedi Tudományegyetem Klebelsberg Kuno Könyvtára: Történet. http://www.ek.szte.hu/tortenet/

Szegedi Tudományegyetem Mérnöki Kar: A kar története. http://mk.u-szeged.hu/karunkrol/tortenet/kar-tortenete

Szegedi Tudományegyetem Mezőgazdasági Kar: A kar története. http://www.mgk.u-szeged.hu/karunkrol/kar-tortenete/kar-tortenete

Szent-Györgyi Albert Orvos- és Gyógyszerésztudományi Centrum hírlevél (2007). 18. évf. 1. sz. SZTE UnivHistória: http://univ.bibl.u-szeged.hu/48059/

Szent-Györgyi Albert az orvosegyetem díszdoktora (1973. október 13.). Délmagyarország, 63. évf. 240. sz., p. 3. Hungaricana: https://library.hungaricana.hu/hu/view/Delmagyarorszag_1973_10/?pg=88&layout=s

Szentirmai László és Ráczné Mojzes Katalin (szerk., 1999): A Szegedi Tudományegyetem múltja és jelene, 1921–1998. Officina Nyomda, Szeged. SZTE UnivHistória: http://univ.bibl.u-szeged.hu/18907/

SZTE Herman Ottó Kollégium információs portál. http://www.ohsh.u-szeged.hu/

Tarnai László (1964. július 18.): Mikor lesz kész az egyetem jogi karának építkezése? Délmagyarország, 54. évf. 167. sz., p. 5. Hungaricana: https://library.hungaricana.hu/hu/view/Delmagyarorszag_1964_07/?pg=106&layout=s

Az új „Béke épület” felavatásával ünnepélyes keretek között nyitották meg a Szegedi Tudományegyetem új tanévét (1952. szeptember 2.). Délmagyarország, 8. évf. 205. sz., p. 1–2. Hungaricana: https://library.hungaricana.hu/hu/view/Delmagyarorszag_1952_09/?pg=0&layout=s

Új diákotthon (1968. február 28.). Szegedi Egyetem, 6 évf. 4. sz., p. 5. SZTE UnivHistória: http://univ.bibl.u-szeged.hu/16566/

Újszászi Ilona (2010): A szegedi felsőoktatás integrációjának története, 1581-2010: ahogy a rektorok, főigazgatók látják (szerk. Pászka Imre). [Szegedi Tudományegyetem], Szeged. SZTE UnivHistória: http://univ.bibl.u-szeged.hu/18803/

Újszászi Ilona (2017. május 26.): Göncz Árpádról nevezték el az SZTE két épülete közötti sétányt. SZTEInfo: https://u-szeged.hu/sztehirek/2017-majus/goncz-arpadrol-neveztek?objectParentFolderId=25254

V. E. (1987. június 5.): Orvosegyetemi kiváló kollégiumok. Délmagyarország, 77. évf. 131. sz., p. 5. Hungaricana: https://library.hungaricana.hu/hu/view/Delmagyarorszag_1987_06/?pg=36&layout=s

Vincze Gábor (2006): A száműzött egyetem: a Ferenc József Tudományegyetem sorsa Kolozsvártól Szegedig (1919–1921). JATEPress, Szeged.

A zeneművészeti főiskola kihelyezett tagozata Szegeden (1966. október 27.). Délmagyarország, 56. évf. 254. sz., p. 5. Hungaricana: https://library.hungaricana.hu/hu/view/Delmagyarorszag_1966_10/?pg=172&layout=s

A piarista gimnázium 1791–1885 között. In: Pap János (1886), A piaristák Szegeden (1720–1886), Engel Adolf könyv- és kőnyomdája, Szeged. Arcanum Digitális Tudománytár: https://adt.arcanum.com/hu/view/Books_14_EgyhaztortenetEgyhaziIrodalom_0897_Piaristak_Szegeden_1039/

I. Ferenc magyar király szobra a Pannonhalmi Főapátság épületében. Wikimedia Commons: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ferenc_magyar_kir%C3%A1ly_szobra_a_pannonhalmi_f%C5%91ap%C3%A1ts%C3%A1g_%C3%A9p%C3%BClet%C3%A9ben.jpg

A kolozsvári egyetem központi épülete (1910). SZTE Klebelsberg Könyvtár Képtár és Médiatéka: https://mediateka.ek.szte.hu/items/show/18390

Szeged, Rozália kápolna (1879). Wikimedia Commons: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flood_in_Szeged_(1879)_03.jpg

„Emlékirat a Szegeden felállítandó egyetem tárgyában”. In: Emlékirat a Szegeden felállítandó egyetem tárgyában (1879), Burger Gusztáv könyv- és kőnyomdája, Szeged. SZTE UnivHistória: http://univ.bibl.u-szeged.hu/56370/1/xb_221007_emlekirat.pdf

Az egyetemi javaslatot a Ház elfogadta. Szegedi Uj Nemzedék, 1921. június 16., p. 1. Arcanum Digitális Tudománytár: https://adt.arcanum.com/hu/view/SzegediUjNemzedek_1921_06/?pg=50&layout=s

Menyhárth Gáspár, az első szegedi rektor. SZTE Klebelsberg Könyvtár Képtár és Médiatéka: https://mediateka.ek.szte.hu/items/show/3009

Szegedi Tudományegyetem Füvészkert. Aranyi Zoltán felvétele, 2021

József Attila. SZTE Klebelsberg Könyvtár Képtár és Médiatéka:https://mediateka.ek.szte.hu/items/show/2814

Az új egyetemi épületek alapkőletétele. SZTE Klebelsberg Könyvtár Képtár és Médiatéka:https://mediateka.ek.szte.hu/items/show/20160

SZTE Juhász Gyula Pedagógusképző Kar. Aranyi Zoltán felvétele, 2021

SZTE Juhász Gyula Gyakorló Általános Iskola. Aranyi Zoltán felvétele, 2021

Az Auditorium Maximum építése (1930). SZTE Klebelsberg Könyvtár Képtár és Médiatéka:https://mediateka.ek.szte.hu/items/show/18874

Az egyetemi épületek záróköve. SZTE Klebelsberg Könyvtár Képtár és Médiatéka:https://mediateka.ek.szte.hu/items/show/17526

Klebelsberg Kuno, rézkarc. SZTE Klebelsberg Könyvtár Képtár és Médiatéka: https://mediateka.ek.szte.hu/items/show/19729

Szent-Györgyi Albert átveszi a Nobel-díjat. SZTE Klebelsberg Könyvtár Képtár és Médiatéka:https://mediateka.ek.szte.hu/items/show/18926

SZTE Egészségtudományi és Szociális Képzési Kar. Aranyi Zoltán felvétele, 2021

A Horthy Miklós Tudományegyetem központi épülete. SZTE Klebelsberg Könyvtár Képtár és Médiatéka: https://mediateka.ek.szte.hu/items/show/18937

A szegedi egyetemi ifjúság kiáltványa. Délmagyarország, 1945. május 8., p. 3. Hungaricana: https://library.hungaricana.hu/hu/view/Delmagyarorszag_1945_05/?pg=30&layout=s

Az SZTE Állam- és Jogtudományi Kar címere. Szegedi Tudományegyetem Állam és Jogtudományi Kar: Címerünk. http://www.juris.u-szeged.hu/karunkrol/cimerunk/cimerunk

A Szegedi Orvostudományi Egyetem 25 éves évfordulója. SZTE Klebelsberg Könyvtár Képtár és Médiatéka:https://mediateka.ek.szte.hu/items/show/20983

Városi Elemi és Polgári Leány Iskola (1882). SZTE Klebelsberg Könyvtár Képtár és Médiatéka: https://mediateka.ek.szte.hu/items/show/18820

A Béke épület. Aranyi Zoltán felvétele, 2021

A MEFESZ alakuló nagygyűlése Szegeden (1956. október 20.). SZTE Klebelsberg Könyvtár Képtár és Médiatéka: https://mediateka.ek.szte.hu/items/show/18988

SZTE Gyógyszerésztudományi Kar. SZTE Klebelsberg Könyvtár Képtár és Médiatéka: https://mediateka.ek.szte.hu/items/show/19150

SZTE Mezőgazdasági Kar. SZTE Klebelsberg Könyvtár Képtár és Médiatéka: https://mediateka.ek.szte.hu/items/show/19192

József Attila nevét viseli a Szegedi Tudományegyetem. Délmagyarország, 1962. szeptember 15., p. 1. Hungaricana: https://library.hungaricana.hu/hu/view/Delmagyarorszag_1962_09/?pg=80&layout=s

SZTE TTIK Informatikai Intézet. Aranyi Zoltán felvétele, 2021

Semmelweis Ignác Kollégium. Aranyi Zoltán felvétele, 2021

SZTE ÁJTK központi épület. Aranyi Zoltán felvétele, 2021

József Attila szobrának fölavatása. SZTE Klebelsberg Könyvtár Képtár és Médiatéka:https://mediateka.ek.szte.hu/items/show/18659

Móra Ferenc Kollégium (1970 körül). SZTE Klebelsberg Könyvtár Képtár és Médiatéka:https://mediateka.ek.szte.hu/items/show/20783

SZTE Bartók Béla Művészeti Kar. Aranyi Zoltán felvétele, 2021

Az id. Jancsó Miklós Kollégium új épülete. Aranyi Zoltán felvétele, 2021

SZTE Mérnöki Kar központi épület. Aranyi Zoltán felvétele, 2021

SZTE Herman Ottó Kollégium. Aranyi Zoltán felvétele, 2021

Juhász Gyula. SZTE Klebelsberg Könyvtár Képtár és Médiatéka:https://mediateka.ek.szte.hu/items/show/17527

Szent-Györgyi Albert megérkezik a SZOTE aulájába. SZTE Klebelsberg Könyvtár Képtár és Médiatéka: https://mediateka.ek.szte.hu/items/show/19088

Az egyetem újszegedi biológiai épülete (1980 körül). SZTE Klebelsberg Könyvtár Képtár és Médiatéka:https://mediateka.ek.szte.hu/items/show/20873

Egyetemi menza, Újszeged (1985). SZTE Klebelsberg Könyvtár Képtár és Médiatéka:https://mediateka.ek.szte.hu/items/show/18708

A Petőfi-épület. Aranyi Zoltán felvétele, 2021

Szent-Györgyi Albert Oktatási Központ. Aranyi Zoltán felvétele, 2021

SZTE ÁOK Apáthy István Kollégium. Aranyi Zoltán felvétele, 2021

Szent-Györgyi Albert munkába merülve (1937). SZTE Klebelsberg Könyvtár Képtár és Médiatéka: https://mediateka.ek.szte.hu/items/show/20680

Sztrájkfelirat a József Attila Tudományegyetem bölcsészkari főbejáratánál. In: Jancsák Csaba (2019), Fejezetek a magyarországi hallgatói mozgalmak történetéből, Belvedere Meridionale, Szeged. SZTE Egyetemi Kiadványok: http://acta.bibl.u-szeged.hu/68118/

Az Új Klinika épülete. Aranyi Zoltán felvétele, 2021

Egyetemi demonstráció Szegeden a JATE központi épülete előtt. Aranyi Zoltán felvétele, 1990

Szándéknyilatkozat a szegedi universitas létrehozásáról. Délmagyarország, 1991. március 15., p. 3. Hungaricana: https://library.hungaricana.hu/hu/view/Delmagyarorszag_1991_03/?pg=154&layout=s

A Szegedi Csillagvizsgáló távcsöve. SZTE Klebelsberg Könyvtár Képtár és Médiatéka:https://mediateka.ek.szte.hu/items/show/19132

Megjelent a felsőoktatási törvény. Magyar Közlöny, 107. sz. (1993. augusztus 3.) Arcanum Digitális Tudománytár: https://adt.arcanum.com/hu/view/MagyarKozlony_1993_093-109/?pg=680&layout=s

A Honvéd téri épület. Aranyi Zoltán felvétele, 2021

 A Szegedi Tudományegyetem központi épülete. Aranyi Zoltán felvétele, 2021

Az SZTE Tanulmányi és Információs Központ főbejárati frontja, háttérben a Bölcsészettudományi Kar épületével. SZTE Klebelsberg Könyvtár Képtár és Médiatéka: https://mediateka.ek.szte.hu/items/show/19401

A Tanulmányi és Információs Központ fölveszi József Attila nevét. SZTE Klebelsberg Könyvtár Képtár és Médiatéka: https://mediateka.ek.szte.hu/items/show/19166

A MEFESZ emlékműve a Bölcsészkar és a Tanulmányi és Információs Központ között. Aranyi Zoltán felvétele, 2021

Tanlabor a Fogorvostudományi Karon. SZTE Klebelsberg Könyvtár Képtár és Médiatéka: https://mediateka.ek.szte.hu/items/show/19269

Az SZTE TTIK biológia épület új szárnya. Aranyi Zoltán felvétele, 2021

SZTE Gazdaságtudományi Kar. Aranyi Zoltán felvétele, 2021

Leckekönyvek. Aranyi Zoltán felvétele, 2021

A Felsőoktatási Minőségi Díj átadása. SZTE Klebelsberg Könyvtár Képtár és Médiatéka: https://mediateka.ek.szte.hu/items/show/19181

A Tudományok Fája. Aranyi Zoltán felvétele, 2021

Klebelsberg Kuno emléktáblájának leleplezése. SZTE Klebelsberg Könyvtár Képtár és Médiatéka: https://mediateka.ek.szte.hu/items/show/19202

Szent-Györgyi Albert szobra. Aranyi Zoltán felvétele, 2021

A Göncz Árpád sétány (2005). SZTE Klebelsberg Könyvtár Képtár és Médiatéka: https://mediateka.ek.szte.hu/items/show/19407

Az SZTE ÁOK új oktatási épülete. Aranyi Zoltán felvétele, 2021

Készült a Közgyűjteményi Digitalizálási Stratégia keretében 2021-ben
Aranyi Zoltán, Balog Éva, Fülöp Tiffany, Kiss Zsuzsanna, Várnai-Vígh Adrienn E.

© 2021 Szegedi Tudományegyetem Klebelsberg Kuno Könyvtára
Minden jog fenntartva.