Melléklet: Egyetemi épületek Szegeden

2021

Tartalmunkból

Hol van az egyetem Szegeden? Mindenhol!

Három térképen tekintjük át, miként alakult ki ez a helyzet, hol voltak és vannak az egyetem fontosabb épületei a városban. Nem törekedhettünk teljességre, hiszen nagyon sok épületről van szó: ha mindegyiknek csak néhány sort szentelnénk, akkor is egy terjedelmes listát kapnánk. Válogatásunk elsősorban történeti szempontú: bemutatjuk az egyetemnek az ideköltözéskor átengedett épületeket és a Klebelsberg-féle építkezéseket; emellett pedig az egyes karok főépületeit vesszük sorra. Minden épületet jelenlegi nevével jelölünk, s rövid történeti leírást adunk róla.

Az ebből a válogatásból kimaradt épületekről, építkezésekről több helyen is közlünk információkat: a kezdőoldalon lévő idővonalban és különböző számainkon belül is.

Az, hogy Szegeden nem alakult ki campus, hanem az önálló felsőoktatási intézmények, majd az egységes Szegedi Tudományegyetem épületei a központtól Újszegeden át a külvárosi területekig mindenhol – sőt még Hódmezővásárhelyen is – megtalálhatók, sajátságos hangulatot ad a városnak. Ha az egyetem mindenhol ott van, akkor az egyetemisták is mindenhol jelen vannak. Ez pezsgővé, fiatalossá teszi Szegedet, és a városba jövő sok látogató számára emlékezetessé teszi az itt töltött napokat.

Az átengedett épületek

1921-ben, a kolozsvári egyetem Szegedre költözése során épületeket kellett találni az intézeteknek, az oktatóknak és családjuknak, a diákoknak. A város nagylelkű felajánlásokat tett, de idő és pénz hiányában az egyetem elhelyezését kezdetben csak meglévő, más célokra használt épületek átadásával lehetett megoldani. Többségük így is csak átalakítást követően vált alkalmassá új feladatára, ez pedig sok pénzbe került, mint ahogy az is, hogy a régi székhelyükről kiköltöztetett iskolákat, hivatalokat is el kellett helyezni valahol. A helyzetet tetézte, hogy a trianoni határok megvonását követően Szeged zsúfolásig megtelt menekültekkel. A világháborút követő években ezek a problémák igen súlyos terheket jelentettek, és nem is lehetett mindegyiket gyorsan orvosolni. Az oktatók lakásgondjai például hosszú ideig megoldatlanok maradtak: többen sokáig a fővárosból ingáztak, vagy szállodákban laktak. Erről részletesebben írtunk első számunkban.

Ezen a térképen ilyen átengedett épületeket mutatunk be:

Hogyan használd?

A bal felső sarokban lévő négyzet alakú ikonra kattintva megjelenik egy panel baloldalt, amelynek elemei is kattinthatóak, ahogy a térképen lévő ikonokra is rá lehet kattintani.

A Klebelsberg-féle építkezések

A várostól kapott épületek ideiglenes megoldást jelentettek, ennek ellenére több közülük azóta is az egyetemet szolgálja. Kezdettől nyilvánvaló volt, hogy új épületekre is szükség lesz. Az új építkezések közismerten lelkes támogatója volt Klebelsberg Kuno kultuszminiszter, de arról sem szabad megfeledkeznünk, hogy a városnak is komoly szerepe volt a fejlesztésekben.

Az építkezések fókuszában a klinikák és az oktatási épületek álltak. Egyrészt új, korszerű klinikákra volt szükség ahhoz, hogy az orvosképzés és a betegellátás színvonala biztosítható legyen. Másrészt el kellett helyezni a tanszékeket, intézeteket és hivatalokat is. Mindkét célra több koncepciót is számításba vettek, s végül az a döntés született, hogy a klinikákat a Tisza partján, az oktatási épületeket és a hivatalokat a Fogadalmi templom körül a Templom téren (a mai Dóm téren) építik fel.

A két épületegyüttes mellett bemutatunk néhány önálló épületet is, melyek ugyancsak az egyetemhez kötődnek – akkor vagy később.

Klebelsberg (részletesebben itt olvashatunk róla) iskolaépítő munkássága nem korlátozódott Szegedre vagy az egyetemre. Népiskolák, különböző szintű más tanintézetek is épültek, sőt, itt nem kizárólag a falak felhúzására kell gondolni: az intézmények létrehozásával, továbbfejlesztésével is fejlődött a magyar kultúra és a magyar nemzet. Nézzünk meg néhány további példát, melyek a szegedi felsőoktatáshoz köthetők!

Hogyan használd?

A bal felső sarokban lévő négyzet alakú ikonra kattintva megjelenik egy panel baloldalt, amelynek elemei is kattinthatóak, ahogy a térképen lévő ikonokra is rá lehet kattintani.

A karok főépületei

A szegedi egyetemi épületek elhelyezkedésükben, történetükben igazi tarkaságot mutatnak. A Szegedre költözés és a Klebelsberg-féle építkezések mellett nem igazán lehet más, tematikus egységeket meghatározni. (Kivételt az egységes Szegedi Tudományegyetem létrejötte és az ezredforduló utáni építkezések, felújítások képeznek, melyekkel 3. számunkban foglalkoztunk.) Ezért ezen a térképen korszakoktól függetlenül a karok főépületeit tekintjük át.

Hogyan használd?

A bal felső sarokban lévő négyzet alakú ikonra kattintva megjelenik egy panel baloldalt, amelynek elemei is kattinthatóak, ahogy a térképen lévő ikonokra is rá lehet kattintani.

Érdekességek

Hogyan használd?

A bal felső sarokban lévő négyzet alakú ikonra kattintva megjelenik egy panel baloldalt, amelynek elemei is kattinthatóak, ahogy a térképen lévő ikonokra is rá lehet kattintani.

Készült a Közgyűjteményi Digitalizálási Stratégia keretében 2021-ben
Aranyi Zoltán, Balog Éva, Fülöp Tiffany, Kiss Zsuzsanna, Várnai-Vígh Adrienn E.

© 2021 Szegedi Tudományegyetem Klebelsberg Kuno Könyvtára
Minden jog fenntartva.