“Mikor gondolkodott, tekintete távol járt, de ha magyarázott vagy beszélt sokszor becsukta szemét. Ha ötlete támadt felugrott, néhányat föl és alá járt, ujjaival csesettntgetett, majd írásba vagy gépelésbe fogott. … A gondolatok tisztán, szabatosan, színesen születtek. Megindult agyában az összefüggések és a színes részletek finom filmjének pergése. Akár beszélt, akár írt, érvényesült nagy felkészültsége, tapintata, biztos ösztöne és ha kellett átütőereje, szinte művészetté vált kifejezési módja. A folyékonyan diktált szövegen soha sem kellett változtatni. Soha sem volt hosszadalmas, se felületes, de kicsendült belőle a tudós fölénye, a politikus mérséklete, nagy magyar lekessége, a célok tisztasága.”

Klebelsberg Kunoné Botka Sarolta: “Életutunk”. Az eredeti kézzel írott példány géppel írt másolata. Klebelsberg Kunoné Botka Sarolta hagyatéka. SZTE KK Kézirattár, MS 2124. 21.

Klebelsberg Kuno íróasztala –  SZTE Klebelsberg Könyvtár Képtár és Médiatéka

Klebelsberg Kuno a napilapok hasábjain – felismerve a média adta lehetőséget – az átlagemberhez szólt egyszerű, közvetlen módon. Klebelsberg publicistaként is fáradhatatlannak bizonyult. Akadt olyan folyóirat, amelyben heti rendszerességgel publikált, de sokszor párhuzamosan, egy nap két újságban is jelentek meg cikkei. Írásai arról tanúskodnak, hogy ismerte az olvasók ízlésvilágát, értékrendjét. Vidéki fejlesztéseiről a fővárosi sajtótermékekben majdhogynem napra pontosan beszámolt, de vidéki napilapokban is publikált. Mondanivalója bőven akadt, ugyanúgy, ahogy a tervek, tervezetek, és megvalósítandó elképzelések sem fogytak el.

A következő válogatás Klebelsberg Kuno cikkeinek tartalomjegyzéke.

Felelős szerkesztő: Dr. Nadányi Emil, majd Bethlen András; megjelenés: 1918-1944; szakterület: politika, napilap, hír, hirdetés; teljes szöveges hozzáférés: ADT: https://adtplus.arcanum.hu/hu/collection/8OraiUjsag/ előfizetés ellenében.

 • Tisza István. 1927. november 1.
 • Új magyar típus. 1928. február 5.
 • Válasz Herczeg Ferencnek. 1928. február 21.

Főszerkesztő: Rákosi Jenő; megjelenés: 1881-1938; szakterület: konzervatív napilap; teljes szöveges hozzáférés: ADT: https://adtplus.arcanum.hu/hu/collection/BudapestiHirlap/ előfizetés ellenében.

 • A diákjóléti intézmények fejlesztéséről. 1926. augusztus 7.
 • Az Alföld egészsége és műveltsége. 1926. október 3.
 • Egyházművészeti műemlékeink sorsa. 1926. október 10.
 • Mit akarnak a katolikusok? 1927. október 16.
 • A természet örök erői csodát művelnek (Húsvéti cikk.)  1930. április 20.
 • Ferencz József emlékezete I. 1930. augusztus 17.

Főszerkesztők: Csengery Antal, Gyulai Pál, Voinovich Géza; közradó: Magyar Tudományos Akadémia; megjelenés: 1840-1944; szakterület: történelmi, irodalmi, jogi, geográfiai, természettudományos, politikai, gazdasági, technika; teljes szöveges hozzáférés: http://real-j.mtak.hu/view/journal/Budapesti_Szemle.html , ADT: https://adtplus.arcanum.hu/hu/collection/BudapestiSzemle/ előfizetés ellenében.

 • A népművelés Budapesten. 1918. május.
 • Külföldi egyetemeken tartott előadások. Német nyelvből magyarra fordítás: 1926. 1. füzet.

Lapinduláskor szerkesztő: Róna Lajos; megjelenés: 1910-napjainkig; szakterület: napi hírek, hirdetések, irodalom, napilap; teljes szöveges hozzáférés: 1910-2010: http://dmarchiv.bibl.u-szeged.hu/ aktuális lapszámok előfizetés ellenében: https://www.delmagyar.hu/napilap/ 

 • Az Alföldi Bizottság. 1932. június 19.

Szerkesztő: Persian Ádám; közreadó: Pécsi Katolikus Hírlapkiadó és Nyomda Részvénytársaság; megjelenés: 1911-1944; szakterület: katolikus napilap; teljes szöveges hozzáférés: ADT: https://adtplus.arcanum.hu/hu/collection/Dunantul/  előfizetés ellenében.

 • A magyar kultúra fejlesztéséről. 1925. május 28.

Felelős szerkesztő: Czakó Elemér; közreadó:  Vallás- és közoktatásügyi minisztérium megbízásából a Magyar Tudományos Társulatok Sajtóvállalata Részvénytársaság; megjelenés: 1924; szakterület: a magyar műveltség szervezését és terjesztését szolgáló folyóirat.

 • Az iskolán kívüli népművelés. 1924. 1-2. füzet

Alapító: Berta Ilona; közreadó: Magyar Asszonyok Nemzeti Szövetsége – MANSZ; szerkesztő:  Ambrózy Migazzi Lajosné grófné; megjelenés: 1921-1944; szakterület: általános, keresztény, nemzeti szellemiség. 

 • A magyar asszony hivatása nemzeti katasztrófánk után. 1923. 11-12. szám.
 • Nőnevelési kérdések I-II.  1924. 7-8. szám, 1925. 5-6. szám.
 • A középiskolai tanév elején. 1925. október 10, 11.
 • Az egyetemi tanév küszöbén. 1925.

Közreadó: Magyar Irodalmi Társaság; főszerkesztő: Tormay Cécile, majd Kállay Miklós; megjelenés: 1923-1940; szakterület: klasszikus magyar irodalom, irodalomtörténet, történelem; teljes szöveges hozzáférés: Elektronikus Periodika Archívum 1923-1940: https://epa.oszk.hu/02000/02076 

 • Kölcsey emlékezete. 1923. 7. szám.
 • A százéves miskolci kőszínház. 1924. 1. szám.
 • Jókai emlékezete. 1925. 3. szám.

Közreadó: Vallás- és közoktatási minisztérium; megjelenés: 1868-1944; szakterület: oktatáspolitikai, módszertani folyóirat; teljes szöveges elérés: ADT: https://adtplus.arcanum.hu/hu/collection/NeptanitokLapja/ előfizetés ellenében.

 • A magyar kultúra megmentése. 1923. 44-45. szám.
 • Az iskolán kívüli népművelés. 1923. június 28.
 • Br. Eötvös József emléke. 1925. 7-8. szám.
 • Külföldi egyetemeken tartott előadások. Német nyelvből magyarra fordítás: 1925. november 1.
 • A magyar kultúra jövője. 1926. 29-30. szám.
 • A kecskeméti tanyai iskolák felavatása. 1926. 39-40. szám.
 • Budapesti építési problémák. 1925. 47-48. szám.
 • A hazatérő bíboros-hercegprímás. 1926. augusztus 1.

Szerkesztő: Túri Béla, majd Tóth László; megjelenés: 1919-1944; szakterület: keresztény politikai napilap; teljes szöveges elérés: ADT: https://adtplus.arcanum.hu/hu/collection/NemzetiUjsag/?decade=1940 előfizetés ellenében.

 • A magyar középiskolai reform. III. 1924. augusztus 23-24.
 • Békefi Rémig emléke. 1924. május 28.
 • Egyházaink történeti felelőssége. 1925. április 12.
 • Falusi népiskoláink kiépítése. 1925. június 25.
 • A középiskolai tanév elején. 1925. szeptember 5.
 • Az egyetemi tanév küszöbén. 1925. augusztus 26.
 • Három férfiú. 1925. november 1. 
 • A természettudományi kongresszus feladatai és a kutató munka megszervezése. 1925, 1926.
 • A tihanyi biológiai intézet alapkőletétele. 1926. augusztus 24.
 • Gragger Róbert. 1926. november 13., németül a »Pester Lloyd« ugyanaz napi számában.
 • A magyar rekonstrukciók. 1926. július 4.
 • Budapest környékének népoktatása. 1926. június 18.
 • A magyar polgári iskola. 1926. június 24.
 • A kecskeméti tanyai iskolák felavatása. 1926. október 3.
 • Szabolcs. 1926. október 16.
 • Csernoch János bíbornok, hercegprímás II. 1927. július 26.
 • A katolikus nagygyűlés előtt. 1927. október 9.
 • Palazzo Falconieri. 1927. november 13.
 • Neonacionalizmus. 1928. január 29.
 • «Il canto del lavoro.» 1928. február 22.
 • Több élet és több munka! 1928. február 29.
 • Népbarát nacionalizmus. 1928. március 1.
 • Magyar március. 1928. március 15. 
 • Ibsen és a közszellem változása. 1928. március 22.
 • Egyetemek a nemzeti ideál szolgálatában. 1928. április 5.
 • A spec. 1928. április 19.
 • Testnevelés. 1928. április 26.
 • Városaink esztétikája. 1928. május 10.
 • Kultúra a Balatonon. 1928. július 22.
 • Női Eötvös Collegium.Válasz gróf Apponyi Albertné nyílt levelére. 1928. szeptember 20.
 • A nemzeti gondolat a művészetben. 1928. november 18.
 • A kultúrmiliő. 1928. november 25.
 • A nyolcosztályos népiskola. 1928. december 2.
 • Az új népiskola. 1928. december 8.
 • Karácsonyi zene. 1928. december 25.
 • A műveltség megújhodása. 1929. január 13.
 • Túlhajtott a munka? 1929. január 20.
 • A vidék. 1929. január 27.
 • A művészet Nem Nem Sohája. 1929. február 24.
 • A szegedi avatás előtt. 1930. október 19.
 • A szegedi mise. 1930. november 30.

Lapindító: Vallás- és közoktatásügyi minisztérium megbízásából a Magyar Tudományos Társulatok Sajtóvállalata Részvénytársaság; közreadók: Orvosi Továbbképzés Központi Bizottság (1911-1944), Orvostovábbképző Egyetem (1987-1993), Haynal Imre Egészségtudományi Egyetem (1993-2000), Semmelweis Egyetem (2001-); megjelenés: 1911-napjainkig; teljes szöveges hozzáférés: 2008-napjainkig: https://www.semmelweiskiado.hu/termekek/folyoiratok/orvoskepzes?orderby=5&limit=20&page=1&view=1 

 • A magyar rokkantügy szervezetéről. 1916. 3. szám.

Főszerkesztő: Légárdy Károly; közreadó: Légárdy Testvérek cég; megjelenés: 1878-1944; szakterület: mérsékelten konzervatív lap; teljes szöveges hozzáférés: ADT: https://adtplus.arcanum.hu/hu/collection/PestiHirlap/ előfizetés ellenében.

 • A magyar kultúra jövője. 1926.
 • A negyedik kormányzó I. 1930. március 1.

Alapító: Császár Ferenc; főszerkesztő: Gratz Gusztáv; megjelenés: 1850-1839; szakterület: liberális szellemű politikai napilap; gazdasági, kultúrális, tudományos eseményekről hírek;  teljes szöveges hozzáférés: ADT: https://adtplus.arcanum.hu/hu/collection/PestiNaplo/ előfizetés ellenében.

 • Magyarország jövendő vezérei. 1925. április 12.
 • Egyetem-mészárlás és kultúrfölény. A tihanyi alapkő letételének előestéjén. 1926. augusztus 25.
 • Új célok felé. 1926. december 19.
 • A nőnevelés reformja. 1926. december 25.
 • Az új országgyűlés megnyitására. 1927. január 30.
 • Magyarország a világ ítélőszéke előtt. 1927. február 20.
 • A magyar gondolat a külföld előtt. 1927. március 6.
 • A hivatott vezér. 1927. április 17.
 • A ceglédi nap. 1927. május 22.
 • A jövő sejtelmei. 1927. május 29.
 • Értelmi proletariátus. 1927. június 19.
 • Előörs-nemzetek és elmaradt népek. 1927. július 3.
 • Mi a valóság? 1927. július 10.
 • Csernoch János bíbornok, hercegprímás I. 1927. július 26.
 • Történelmi optimizmus. 1927. augusztus 14.
 • Kultúrdemagógia és kultúrdefétizmus. 1927. szeptember 4.
 • Budapest, Szeged és Debrecen, mint tudományos székvárosok. 1927. szeptember 15.
 • Párttörténelem és nacionalizmus. 1927. október 9.
 • Tartalmasabb közéletet! 1927. október 16.
 • Nagyszeged és Nagydebrecen. 1927. november 13.
 • Miért írok cikket? 1927. november 27.
 • Lágymányosi terveim és a politikai színkép. 1927. december 22.
 • A magyar neonacionalizmus. 1928. január 1.
 • Reálpolitika és neonacionalizmus. 1928. január 8.
 • Munka, művek, alkotások. 1928. február 5.
 • Optimista tervkovács vagyok? 1928. február 12.
 • A numerus clausus vitája közben. 1928. február 19.
 • Szavam a szülőkhöz a gyermekek érdekében. 1928. február 26.
 • A Nemzeti Színház. 1928. március 4.
 • Új stílus. 1928. március 11.
 • A Nemzeti Színház mint szimbólum. 1928. március 18.
 • «Az elképzelhető legreakciósabb kormány» 1928. március 25.
 • Trianon nem sírbolt! 1928. április 8.
 • Dürer. 1928. április 15.
 • A francia képviselőválasztások. 1928. április 29.
 • Ki az oka, mi az oka? 1928. május 6.
 • A nagy elgondolások összeomlása. 1928. június 3.
 • 160 esztendő. 1928. július 15.
 • A magyar művészet, mint nemzeti erőforrás. 1928. július 29.
 • Temetés után. 1928. augusztus 8.
 • Az olimpiász és testnevelésünk. 1928. augusztus 12.
 • Szent István. 1928. augusztus 19.
 • Majd ha elfárad a vész haragja… 1928. augusztus 26.
 • Nép és nemzet. 1928. szeptember 2.
 • Közhangulat. 1928. szeptember 8.
 • A föld megőszült. 1928. szeptember 23.
 • Patriotizmus és nacionalizmus. 1928. szeptember 30.
 • Vörösmarty és Ady magyarjai. 1928. október 7.
 • Egy budai polgár nyílt levele a belügyminiszterhez. 1928. október 14.
 • Alkotó embereket! 1928. október 28.
 • A magyar művészet huszonnegyedik órájában. 1928. november 4.
 • Kultúrpolitika, kultúra – politika nélkül. 1928. november 11.
 • Az egyetemi gondolat sorsa. 1928. november 18.
 • Könyv vagy kutatás? 1928. november 25.
 • A magyar könyv sorsa. 1928. december 2.
 • Választójog és népiskola. 1928. december 8.
 • Jelszavak és valóságok tusája. 1928. december 16.
 • A magyar karácsony. 1928. december 25.
 • Közgazdasági és politikai kultúra. 1928. december 30.
 • Özönlés a városba. 1929. január 1.
 • Bürokrácia, túlkormányzás, takarékosság. 1929. január 13.
 • Politikai embertípusok.  1929. január 20.
 • Nyugati tudás és magyar gondolat. 1929. január 27.
 • Nemzeti megújhodás. 1929. február 2.
 • Gazdaság és kultúra I-IV. 1929. február 10., 24., március 3., 10.
 • Ha majd megint egyszer húsvéti cikket lehet írni… 1929. március 31.
 • A dunáninneni városok kongresszusa. 1929. április 7.
 • A politikai romantika veszedelmei. 1929. április 14.
 • Sovinizmus és kishitűség. 1929. április 21.
 • Szabad-e Dévénynél betörnöm új időknek új dalaival? 1929. május 5.
 • Mi az igazi célja a kecskeméti és miskolci kongresszusnak? 1929. május 28.
 • A magyar Hanza. 1929. június 9.
 • A magyar Heidelberg. 1929. június 16.
 • Értelem és érzelem a magyar politikában. 1929. június 23.
 • Az Alföld, a kossuthi gondolat és a tömegműveltség. 1929. július 7.
 • Breslau. 1929. július 14.
 • Pályaválasztás és megélhetés. 1929. július 21.
 • Munka, tudás és tőke. 1929. július 28.
 • „Az a bizonyos sokai emlegetett kultúrfölény …” 1929. augusztus 4.
 • Politikai vegyészet. 1929. augusztus 11.
 • Dátum, amelyre ma még kevesen gondolnak. 1929. augusztus 18.
 • A Tisza-zug. 1929. augusztus 25.
 • Amíg az ember eljut Sopronig. 1929. szeptember 1.
 • Nagyszeged. 1929. szeptember 8.
 • Magyar zene. 1929. október 6.
 • Egy kis törvényjavaslat. 1929. október 13.
 • Jöjjetek harmincas évek! 1929. október 20.
 • A harmincas évek küszöbén. 1929. október 27.
 • Ami kimaradt a Tisza-emlékbeszédemből. 1929. november 3.
 • Az olasz kultuszminiszter budapesti látogatása. 1929. november 17.
 • U. S. A. 1929. december 1.
 • Újévi hangulat. 1930. január 1.
 • Az alföldi kérdés. 1930. január 5.
 • Új korszak – új középiskola I-II.. 1930. január 26., február 2.
 • A hosszúlejáratú váltó. 1930. február 8.
 • Kultúrsznobizmus és pedagógiai reform. 1930. február 16.
 •  A negyedik kormányzó II. 1930. március 2.
 • A vörös világnap. 1930. március 9.
 • Március 15. 1930. március 15.
 • Vidéki városaink. 1930. március 23.
 • Városaink és a közgazdasági kultúra. 1930. március 30.
 • Világos és Trianon. 1930. április 20.
 • Új élet az orosz birodalom romjain. 1930. május 25.
 • Testvérnépek hazájában. 1930. június 1.
 • Az apa és a kis matrózruhás. 1930. augusztus 3.
 • Hogyan változik meg szeptemberben a magyar középiskola? 1930. augusztus 10.
 • Ferencz József emlékezete II. 1930. augusztus 17.
 • Kecskemét és Sopron között. 1930. október 19.
 • Nagy problémák a szegedi napok hátterében. 1930. november 1.
 • Városok – polgárság nélkül. 1930. november 9.
 • A városi gondolat a politikában. 1930. november 16.
 • Az élet nevében. 1930. november 23.
 • Nemzeti önbecsülés. 1930. november 30.
 • Egy posthumus könyv. 1930. december 7.
 • Főváros és kultuszminisztérium. Egy kézfogás a fedett uszodában. 1930. december 14.
 • Világválságban. 1930. december 21.
 • Új Budapest, – új vidék. 1931. február 1.
 • A szolnoki Tisza-konferencia. 1931. február 8.
 • A magyar városi politika. 1931. február 22.
 • Szavak, számok és tények. 1931. március 29.
 • Népesedési politikánk. 1931. április 12.
 • Igazságok a Balatonról. 1931. április 19.
 • A balatoni sport. 1931. május 3.
 • Hogy’ áll népművelésünk? Egy expozé el nem mondott része. 1931. május 17.
 • Japán, a terjeszkedő nagyhatalom. 1931. december 6.
 • Vér, arany és diplomácia Távol-Keleten. 1931. december 8.
 • A nagy megtorpanás. 1931. december 20.
 • Az Egyesült-Államok és a keletázsiai konfliktus. 1932. február 7.
 • Világszegényedés. 1932. február 14.
 • A XIX. század likvidálása, Európa összezsugorodása. 1932. február 21.
 • Az állami kapitalizmus előcsarnokában. A német mamutbankok állami szanálása. 1932. február 28.
 • A gazdasági vezető. 1932. március 27.
 • Két tér. Egy kis városesztétikai tanulmány. 1932. április. 3.
 • Irányváltozások Európában. 1932. május 8.
 • Árnyékba boruló világkép. 1932. május 22.
 • A magyar néplélek a világválságban. 1932. május 29.
 • Jugoszlávia nehézségei. 1932. június 19.
 • Az olasz-francia ellentét mélyebb okai. 1932. június 26.
 • Olasz gyarmatosítás Afrikában. 1932. július 3.
 • A német-lengyel ellentét, Danzig és a lengyel korridor. 1932. július 10.
 • A közlekedési világpolitika új útjai. 1932. július 17.
 • Róma és Párizs. A legújabb városszabályozások. 1932. július 24.
 • A Duna-Tisza-csatorna a világforgalom távlatában. 1932. augusztus 14.
 • A X. olimpiász. 1932. augusztus 20.
 • Az Alföld problémái. 1932. augusztus 28.
 • A német és a porosz alkotmány válsága. 1932. szeptember 4.

Közreadó: Magyar Történelmi Társulat; megjelenés: 1867-től napjainkig; szakterület: történelem; teljes szöveges elérés: www.szazadok.hu előfizetés ellenében, Elektronikus Periodika Archívum 2014-2019: http://epa.oszk.hu/03300/03328

 • A magyar történeti kutatás feladatai és a kutató munka megszervezése. I-VI. 1917, 1918, 1920, 1921, 1922, 1923.

Szerkesztők: Gajári Ödön, Ágai Béla, Keszler József; megjelenés: 1903-1944; szakterület: liberális politikai napilap; teljes szöveges hozzáférés: ADT: https://adtplus.arcanum.hu/hu/collection/Ujsag/ előfizetés ellenében.

 • A nyolcosztályú népiskola. 1926. március 21.
 • Szelekció vagy protekció. 1927. március 6.
 • Bürokratizmus és bürokrácia. 1928. február 21.

Felelős szerkesztők: Milotay István, Krüger Miklós, Cavallier József, Berkes Róbert, Saly Dezső, Marsovszky Ivor, Peller Károly; megjelenés: 1918-1944; szakterület: politikai napilap; teljes szöveges hozzáférés:  ADT: https://adtplus.arcanum.hu/hu/collection/UjNemzedek/ előfizetés ellenében.

 • A kormányzói hatáskör kiterjesztése I.-II. 1920. augusztus 4-5.
 • Termékeny ünnep. 1930. augusztus 20.
 • A szegedi testnevelési kongresszus. 1930. november 23.

Felelős szerkesztő: Dr. Nadányi Emil, majd Bethlen András; megjelenés: 1918-1944; szakterület: politika, napilap, hír, hirdetés; teljes szöveges hozzáférés: ADT: https://adtplus.arcanum.hu/hu/collection/8OraiUjsag/ előfizetés ellenében.

 • Tisza István. 1927. november 1.
 • Új magyar típus. 1928. február 5.
 • Válasz Herczeg Ferencnek. 1928. február 21.

Főszerkesztő: Rákosi Jenő; megjelenés: 1881-1938; szakterület: konzervatív napilap; teljes szöveges hozzáférés: ADT: https://adtplus.arcanum.hu/hu/collection/BudapestiHirlap/ előfizetés ellenében.

 • A diákjóléti intézmények fejlesztéséről. 1926. augusztus 7.
 • Az Alföld egészsége és műveltsége. 1926. október 3.
 • Egyházművészeti műemlékeink sorsa. 1926. október 10.
 • Mit akarnak a katolikusok? 1927. október 16.
 • A természet örök erői csodát művelnek (Húsvéti cikk.)  1930. április 20.
 • Ferencz József emlékezete I. 1930. augusztus 17.

Főszerkesztők: Csengery Antal, Gyulai Pál, Voinovich Géza; közradó: Magyar Tudományos Akadémia; megjelenés: 1840-1944; szakterület: történelmi, irodalmi, jogi, geográfiai, természettudományos, politikai, gazdasági, technika; teljes szöveges hozzáférés: http://real-j.mtak.hu/view/journal/Budapesti_Szemle.html , ADT: https://adtplus.arcanum.hu/hu/collection/BudapestiSzemle/ előfizetés ellenében.

 • A népművelés Budapesten. 1918. május.
 • Külföldi egyetemeken tartott előadások. Német nyelvből magyarra fordítás: 1926. 1. füzet.

Lapinduláskor szerkesztő: Róna Lajos; megjelenés: 1910-napjainkig; szakterület: napi hírek, hirdetések, irodalom, napilap; teljes szöveges hozzáférés: 1910-2010: http://dmarchiv.bibl.u-szeged.hu/ aktuális lapszámok előfizetés ellenében: https://www.delmagyar.hu/napilap/ 

 • Az Alföldi Bizottság. 1932. június 19.

Szerkesztő: Persian Ádám; közreadó: Pécsi Katolikus Hírlapkiadó és Nyomda Részvénytársaság; megjelenés: 1911-1944; szakterület: katolikus napilap; teljes szöveges hozzáférés: ADT: https://adtplus.arcanum.hu/hu/collection/Dunantul/  előfizetés ellenében.

 • A magyar kultúra fejlesztéséről. 1925. május 28.

Felelős szerkesztő: Czakó Elemér; közreadó:  Vallás- és közoktatásügyi minisztérium megbízásából a Magyar Tudományos Társulatok Sajtóvállalata Részvénytársaság; megjelenés: 1924; szakterület: a magyar műveltség szervezését és terjesztését szolgáló folyóirat.

 • Az iskolán kívüli népművelés. 1924. 1-2. füzet

Alapító: Berta Ilona; közreadó: Magyar Asszonyok Nemzeti Szövetsége – MANSZ; szerkesztő:  Ambrózy Migazzi Lajosné grófné; megjelenés: 1921-1944; szakterület: általános, keresztény, nemzeti szellemiség. 

 • A magyar asszony hivatása nemzeti katasztrófánk után. 1923. 11-12. szám.
 • Nőnevelési kérdések I-II.  1924. 7-8. szám, 1925. 5-6. szám.
 • A középiskolai tanév elején. 1925. október 10, 11.
 • Az egyetemi tanév küszöbén. 1925.

Közreadó: Magyar Irodalmi Társaság; főszerkesztő: Tormay Cécile, majd Kállay Miklós; megjelenés: 1923-1940; szakterület: klasszikus magyar irodalom, irodalomtörténet, történelem; teljes szöveges hozzáférés: Elektronikus Periodika Archívum 1923-1940: https://epa.oszk.hu/02000/02076 

 • Kölcsey emlékezete. 1923. 7. szám.
 • A százéves miskolci kőszínház. 1924. 1. szám.
 • Jókai emlékezete. 1925. 3. szám.

Közreadó: Vallás- és közoktatási minisztérium; megjelenés: 1868-1944; szakterület: oktatáspolitikai, módszertani folyóirat; teljes szöveges elérés: ADT: https://adtplus.arcanum.hu/hu/collection/NeptanitokLapja/ előfizetés ellenében.

 • A magyar kultúra megmentése. 1923. 44-45. szám.
 • Az iskolán kívüli népművelés. 1923. június 28.
 • Br. Eötvös József emléke. 1925. 7-8. szám.
 • Külföldi egyetemeken tartott előadások. Német nyelvből magyarra fordítás: 1925. november 1.
 • A magyar kultúra jövője. 1926. 29-30. szám.
 • A kecskeméti tanyai iskolák felavatása. 1926. 39-40. szám.
 • Budapesti építési problémák. 1925. 47-48. szám.
 • A hazatérő bíboros-hercegprímás. 1926. augusztus 1.

Szerkesztő: Túri Béla, majd Tóth László; megjelenés: 1919-1944; szakterület: keresztény politikai napilap; teljes szöveges elérés: ADT: https://adtplus.arcanum.hu/hu/collection/NemzetiUjsag/?decade=1940 előfizetés ellenében.

 • A magyar középiskolai reform. III. 1924. augusztus 23-24.
 • Békefi Rémig emléke. 1924. május 28.
 • Egyházaink történeti felelőssége. 1925. április 12.
 • Falusi népiskoláink kiépítése. 1925. június 25.
 • A középiskolai tanév elején. 1925. szeptember 5.
 • Az egyetemi tanév küszöbén. 1925. augusztus 26.
 • Három férfiú. 1925. november 1. 
 • A természettudományi kongresszus feladatai és a kutató munka megszervezése. 1925, 1926.
 • A tihanyi biológiai intézet alapkőletétele. 1926. augusztus 24.
 • Gragger Róbert. 1926. november 13., németül a »Pester Lloyd« ugyanaz napi számában.
 • A magyar rekonstrukciók. 1926. július 4.
 • Budapest környékének népoktatása. 1926. június 18.
 • A magyar polgári iskola. 1926. június 24.
 • A kecskeméti tanyai iskolák felavatása. 1926. október 3.
 • Szabolcs. 1926. október 16.
 • Csernoch János bíbornok, hercegprímás II. 1927. július 26.
 • A katolikus nagygyűlés előtt. 1927. október 9.
 • Palazzo Falconieri. 1927. november 13.
 • Neonacionalizmus. 1928. január 29.
 • «Il canto del lavoro.» 1928. február 22.
 • Több élet és több munka! 1928. február 29.
 • Népbarát nacionalizmus. 1928. március 1.
 • Magyar március. 1928. március 15. 
 • Ibsen és a közszellem változása. 1928. március 22.
 • Egyetemek a nemzeti ideál szolgálatában. 1928. április 5.
 • A spec. 1928. április 19.
 • Testnevelés. 1928. április 26.
 • Városaink esztétikája. 1928. május 10.
 • Kultúra a Balatonon. 1928. július 22.
 • Női Eötvös Collegium.Válasz gróf Apponyi Albertné nyílt levelére. 1928. szeptember 20.
 • A nemzeti gondolat a művészetben. 1928. november 18.
 • A kultúrmiliő. 1928. november 25.
 • A nyolcosztályos népiskola. 1928. december 2.
 • Az új népiskola. 1928. december 8.
 • Karácsonyi zene. 1928. december 25.
 • A műveltség megújhodása. 1929. január 13.
 • Túlhajtott a munka? 1929. január 20.
 • A vidék. 1929. január 27.
 • A művészet Nem Nem Sohája. 1929. február 24.
 • A szegedi avatás előtt. 1930. október 19.
 • A szegedi mise. 1930. november 30.

Lapindító: Vallás- és közoktatásügyi minisztérium megbízásából a Magyar Tudományos Társulatok Sajtóvállalata Részvénytársaság; közreadók: Orvosi Továbbképzés Központi Bizottság (1911-1944), Orvostovábbképző Egyetem (1987-1993), Haynal Imre Egészségtudományi Egyetem (1993-2000), Semmelweis Egyetem (2001-); megjelenés: 1911-napjainkig; teljes szöveges hozzáférés: 2008-napjainkig: https://www.semmelweiskiado.hu/termekek/folyoiratok/orvoskepzes?orderby=5&limit=20&page=1&view=1 

 • A magyar rokkantügy szervezetéről. 1916. 3. szám.

Főszerkesztő: Légárdy Károly; közreadó: Légárdy Testvérek cég; megjelenés: 1878-1944; szakterület: mérsékelten konzervatív lap; teljes szöveges hozzáférés: ADT: https://adtplus.arcanum.hu/hu/collection/PestiHirlap/ előfizetés ellenében.

 • A magyar kultúra jövője. 1926.
 • A negyedik kormányzó I. 1930. március 1.

Alapító: Császár Ferenc; főszerkesztő: Gratz Gusztáv; megjelenés: 1850-1839; szakterület: liberális szellemű politikai napilap; gazdasági, kultúrális, tudományos eseményekről hírek;  teljes szöveges hozzáférés: ADT: https://adtplus.arcanum.hu/hu/collection/PestiNaplo/ előfizetés ellenében.

 • Magyarország jövendő vezérei. 1925. április 12.
 • Egyetem-mészárlás és kultúrfölény. A tihanyi alapkő letételének előestéjén. 1926. augusztus 25.
 • Új célok felé. 1926. december 19.
 • A nőnevelés reformja. 1926. december 25.
 • Az új országgyűlés megnyitására. 1927. január 30.
 • Magyarország a világ ítélőszéke előtt. 1927. február 20.
 • A magyar gondolat a külföld előtt. 1927. március 6.
 • A hivatott vezér. 1927. április 17.
 • A ceglédi nap. 1927. május 22.
 • A jövő sejtelmei. 1927. május 29.
 • Értelmi proletariátus. 1927. június 19.
 • Előörs-nemzetek és elmaradt népek. 1927. július 3.
 • Mi a valóság? 1927. július 10.
 • Csernoch János bíbornok, hercegprímás I. 1927. július 26.
 • Történelmi optimizmus. 1927. augusztus 14.
 • Kultúrdemagógia és kultúrdefétizmus. 1927. szeptember 4.
 • Budapest, Szeged és Debrecen, mint tudományos székvárosok. 1927. szeptember 15.
 • Párttörténelem és nacionalizmus. 1927. október 9.
 • Tartalmasabb közéletet! 1927. október 16.
 • Nagyszeged és Nagydebrecen. 1927. november 13.
 • Miért írok cikket? 1927. november 27.
 • Lágymányosi terveim és a politikai színkép. 1927. december 22.
 • A magyar neonacionalizmus. 1928. január 1.
 • Reálpolitika és neonacionalizmus. 1928. január 8.
 • Munka, művek, alkotások. 1928. február 5.
 • Optimista tervkovács vagyok? 1928. február 12.
 • A numerus clausus vitája közben. 1928. február 19.
 • Szavam a szülőkhöz a gyermekek érdekében. 1928. február 26.
 • A Nemzeti Színház. 1928. március 4.
 • Új stílus. 1928. március 11.
 • A Nemzeti Színház mint szimbólum. 1928. március 18.
 • «Az elképzelhető legreakciósabb kormány» 1928. március 25.
 • Trianon nem sírbolt! 1928. április 8.
 • Dürer. 1928. április 15.
 • A francia képviselőválasztások. 1928. április 29.
 • Ki az oka, mi az oka? 1928. május 6.
 • A nagy elgondolások összeomlása. 1928. június 3.
 • 160 esztendő. 1928. július 15.
 • A magyar művészet, mint nemzeti erőforrás. 1928. július 29.
 • Temetés után. 1928. augusztus 8.
 • Az olimpiász és testnevelésünk. 1928. augusztus 12.
 • Szent István. 1928. augusztus 19.
 • Majd ha elfárad a vész haragja… 1928. augusztus 26.
 • Nép és nemzet. 1928. szeptember 2.
 • Közhangulat. 1928. szeptember 8.
 • A föld megőszült. 1928. szeptember 23.
 • Patriotizmus és nacionalizmus. 1928. szeptember 30.
 • Vörösmarty és Ady magyarjai. 1928. október 7.
 • Egy budai polgár nyílt levele a belügyminiszterhez. 1928. október 14. 
 • Alkotó embereket! 1928. október 28.
 • A magyar művészet huszonnegyedik órájában. 1928. november 4.
 • Kultúrpolitika, kultúra – politika nélkül. 1928. november 11.
 • Az egyetemi gondolat sorsa. 1928. november 18.
 • Könyv vagy kutatás? 1928. november 25.
 • A magyar könyv sorsa. 1928. december 2.
 • Választójog és népiskola. 1928. december 8.
 • Jelszavak és valóságok tusája. 1928. december 16.
 • A magyar karácsony. 1928. december 25.
 • Közgazdasági és politikai kultúra. 1928. december 30.
 • Özönlés a városba. 1929. január 1.
 • Bürokrácia, túlkormányzás, takarékosság. 1929. január 13.
 • Politikai embertípusok.  1929. január 20.
 • Nyugati tudás és magyar gondolat. 1929. január 27.
 • Nemzeti megújhodás. 1929. február 2.
 • Gazdaság és kultúra I-IV. 1929. február 10., 24., március 3., 10.
 • Ha majd megint egyszer húsvéti cikket lehet írni… 1929. március 31.
 • A dunáninneni városok kongresszusa. 1929. április 7.
 • A politikai romantika veszedelmei. 1929. április 14.
 • Sovinizmus és kishitűség. 1929. április 21.
 • Szabad-e Dévénynél betörnöm új időknek új dalaival? 1929. május 5.
 • Mi az igazi célja a kecskeméti és miskolci kongresszusnak? 1929. május 28.
 • A magyar Hanza. 1929. június 9.
 • A magyar Heidelberg. 1929. június 16.
 • Értelem és érzelem a magyar politikában. 1929. június 23.
 • Az Alföld, a kossuthi gondolat és a tömegműveltség. 1929. július 7.
 • Breslau. 1929. július 14.
 • Pályaválasztás és megélhetés. 1929. július 21.
 • Munka, tudás és tőke. 1929. július 28.
 • „Az a bizonyos sokai emlegetett kultúrfölény …” 1929. augusztus 4.
 • Politikai vegyészet. 1929. augusztus 11.
 • Dátum, amelyre ma még kevesen gondolnak. 1929. augusztus 18.
 • A Tisza-zug. 1929. augusztus 25.
 • Amíg az ember eljut Sopronig. 1929. szeptember 1.
 • Nagyszeged. 1929. szeptember 8.
 • Magyar zene. 1929. október 6.
 • Egy kis törvényjavaslat. 1929. október 13.
 • Jöjjetek harmincas évek! 1929. október 20.
 • A harmincas évek küszöbén. 1929. október 27.
 • Ami kimaradt a Tisza-emlékbeszédemből. 1929. november 3.
 • Az olasz kultuszminiszter budapesti látogatása. 1929. november 17.
 • U. S. A. 1929. december 1.
 • Újévi hangulat. 1930. január 1.
 • Az alföldi kérdés. 1930. január 5.
 • Új korszak – új középiskola I-II.. 1930. január 26., február 2.
 • A hosszúlejáratú váltó. 1930. február 8.
 • Kultúrsznobizmus és pedagógiai reform. 1930. február 16.
 •  A negyedik kormányzó II. 1930. március 2.
 • A vörös világnap. 1930. március 9.
 • Március 15. 1930. március 15.
 • Vidéki városaink. 1930. március 23.
 • Városaink és a közgazdasági kultúra. 1930. március 30.
 • Világos és Trianon. 1930. április 20.
 • Új élet az orosz birodalom romjain. 1930. május 25.
 • Testvérnépek hazájában. 1930. június 1.
 • Az apa és a kis matrózruhás. 1930. augusztus 3.
 • Hogyan változik meg szeptemberben a magyar középiskola? 1930. augusztus 10.
 • Ferencz József emlékezete II. 1930. augusztus 17.
 • Kecskemét és Sopron között. 1930. október 19.
 • Nagy problémák a szegedi napok hátterében. 1930. november 1.
 • Városok – polgárság nélkül. 1930. november 9.
 • A városi gondolat a politikában. 1930. november 16.
 • Az élet nevében. 1930. november 23.
 • Nemzeti önbecsülés. 1930. november 30.
 • Egy posthumus könyv. 1930. december 7.
 • Főváros és kultuszminisztérium. Egy kézfogás a fedett uszodában. 1930. december 14.
 • Világválságban. 1930. december 21.
 • Új Budapest, – új vidék. 1931. február 1.
 • A szolnoki Tisza-konferencia. 1931. február 8.
 • A magyar városi politika. 1931. február 22.
 • Szavak, számok és tények. 1931. március 29.
 • Népesedési politikánk. 1931. április 12.
 • Igazságok a Balatonról. 1931. április 19.
 • A balatoni sport. 1931. május 3.
 • Hogy’ áll népművelésünk? Egy expozé el nem mondott része. 1931. május 17.
 • Japán, a terjeszkedő nagyhatalom. 1931. december 6.
 • Vér, arany és diplomácia Távol-Keleten. 1931. december 8.
 • A nagy megtorpanás. 1931. december 20.
 • Az Egyesült-Államok és a keletázsiai konfliktus. 1932. február 7.
 • Világszegényedés. 1932. február 14.
 • A XIX. század likvidálása, Európa összezsugorodása. 1932. február 21.
 • Az állami kapitalizmus előcsarnokában. A német mamutbankok állami szanálása. 1932. február 28.
 • A gazdasági vezető. 1932. március 27.
 • Két tér. Egy kis városesztétikai tanulmány. 1932. április. 3.
 • Irányváltozások Európában. 1932. május 8.
 • Árnyékba boruló világkép. 1932. május 22.
 • A magyar néplélek a világválságban. 1932. május 29.
 • Jugoszlávia nehézségei. 1932. június 19.
 • Az olasz-francia ellentét mélyebb okai. 1932. június 26.
 • Olasz gyarmatosítás Afrikában. 1932. július 3.
 • A német-lengyel ellentét, Danzig és a lengyel korridor. 1932. július 10.
 • A közlekedési világpolitika új útjai. 1932. július 17.
 • Róma és Párizs. A legújabb városszabályozások. 1932. július 24.
 • A Duna-Tisza-csatorna a világforgalom távlatában. 1932. augusztus 14.
 • A X. olimpiász. 1932. augusztus 20.
 • Az Alföld problémái. 1932. augusztus 28.
 • A német és a porosz alkotmány válsága. 1932. szeptember 4.

Közreadó: Magyar Történelmi Társulat; megjelenés: 1867-től napjainkig; szakterület: történelem; teljes szöveges elérés: www.szazadok.hu előfizetés ellenében, Elektronikus Periodika Archívum 2014-2019: http://epa.oszk.hu/03300/03328

 • A magyar történeti kutatás feladatai és a kutató munka megszervezése. I-VI. 1917, 1918, 1920, 1921, 1922, 1923.

Szerkesztők: Gajári Ödön, Ágai Béla, Keszler József; megjelenés: 1903-1944; szakterület: liberális politikai napilap; teljes szöveges hozzáférés: ADT: https://adtplus.arcanum.hu/hu/collection/Ujsag/ előfizetés ellenében.

 • A nyolcosztályú népiskola. 1926. március 21.
 • Szelekció vagy protekció. 1927. március 6.
 • Bürokratizmus és bürokrácia. 1928. február 21.

Felelős szerkesztők: Milotay István, Krüger Miklós, Cavallier József, Berkes Róbert, Saly Dezső, Marsovszky Ivor, Peller Károly; megjelenés: 1918-1944; szakterület: politikai napilap; teljes szöveges hozzáférés:  ADT: https://adtplus.arcanum.hu/hu/collection/UjNemzedek/ előfizetés ellenében.

 • A kormányzói hatáskör kiterjesztése I.-II. 1920. augusztus 4-5.
 • Termékeny ünnep. 1930. augusztus 20.
 • A szegedi testnevelési kongresszus. 1930. november 23.

Klebelsberg Kuno művei:

 1. Klebelsberg, Kuno: Elnöki megnyitóbeszéd: a Magyar Történelmi Társulat 1917. évi április hó 26-án tartott közgyűlésén mondotta Klebelsberg Kuno. Budapest, Athenaeum, 1917. http://misc.bibl.u-szeged.hu/id/eprint/57848
 2. Klebelsberg, Kuno: Elnöki megnyitóbeszéd: a Magyar Történelmi Társulat 1921. évi deczember hó 30-án tartott közgyűlésén mondotta Klebelsberg Kunó. Budapest  Athenaeum, 1922. http://misc.bibl.u-szeged.hu/id/eprint/57845
 3. Klebelsberg, Kuno: Gróf Klebelsberg Kuno beszédei, cikkei és törvényjavaslatai 1916-1926. Budapest, Athenaeum, 1927. http://misc.bibl.u-szeged.hu/id/eprint/57834
 4. Klebelsberg, Kuno: Gróf Klebelsberg Kuno politikai hitvallása. Budapest, Athenaeum, 1935. http://misc.bibl.u-szeged.hu/id/eprint/57833
 5. Klebelsberg, Kuno: Jöjjetek harmincas évek! Budapest, Athenaeum, 1930. http://misc.bibl.u-szeged.hu/id/eprint/57838
 6. Klebelsberg, Kuno: Küzdelmek könyve. Budapest, Athenaeum, 1929. http://misc.bibl.u-szeged.hu/id/eprint/57843
 7. Klebelsberg, Kuno: La cooperazione intellectuale tra l’Italia e l’Ungheria : discorso pronunciato de Cuno Klebelsberg 16 marzo 1927 a Roma. e: Budapest, Franklin, 1927. http://misc.bibl.u-szeged.hu/id/eprint/57839
 8. Klebelsberg, Kuno: Nemzeti nagy közgyűjteményeink önkormányzatáról és személyzetükről szóló törvényjavaslat általános vitájában mondott beszéde Gróf Klebelsberg Kuno vallás és közoktatásügyi miniszternek. Budapest,  Athenaeum, 1922. http://misc.bibl.u-szeged.hu/id/eprint/57851
 9. Klebelsberg, Kuno: Neonacionalizmus. Budapest, Athenaeum, 1927. http://misc.bibl.u-szeged.hu/id/eprint/57847
 10. Klebelsberg, Kuno: Neonacionalizmus. 2. kiad. Budapest, Athenaeum, 1928. http://misc.bibl.u-szeged.hu/id/eprint/57844
 11. Klebelsberg, Kuno: Organisationsprobleme auf dem Gebiete der hohen Kultur: Rede gehalten in der Wiener Akademie der Wissenschaften am 18. Februar 1930.  Budapest,  Athenaeum, 1930. http://misc.bibl.u-szeged.hu/id/eprint/57837
 12. Klebelsberg, Kuno: Ungarns weltgeschichtliche Sendung und seine Kultur: Rede gehalten in Stockholm im April 1930. Budapest, Pester Lloyd, 1930. http://misc.bibl.u-szeged.hu/id/eprint/57836
 13. Klebelsberg, Kuno: Utolsó akkordok. Budapest, Athenaeum, 1932. http://misc.bibl.u-szeged.hu/id/eprint/57840

Lapvadász

Készült a Közgyűjteményi Digitalizálási Stratégia keretében 2021-ben
Farkas Katalin, Hernek István, dr. Laczkó Sándor, Muzs Krisztina, Teutsch Ágota

© 2021 Szegedi Tudományegyetem Klebelsberg Kuno Könyvtára – Minden jog fenntartva.