Klebelsberg Kuno elsősorban mint kultúrpolitikus él az utókor emlékezetében, akinek oktatási, tudományos és kulturális intézmények sokasága köszönheti létrejöttét. Ám ennél sokkal többet nem feltétlenül tudunk róla annak ellenére, hogy szerteágazó életművének eredményeivel szinte bizonyosan találkozunk életünk során. Oldalunk célja, hogy digitális tananyag formájában bevezesse az érdeklődőt Klebelsberg tevékenységének legfontosabb mozzanataiba. Ugyanakkor nem törekszünk teljességre, hiszen egy kivételesen gazdag életpályáról van szó, így annak fontosabb eseményeire sokszor csak utalunk, de kimerítően nincs módunkban tárgyalni. Szándékunk szerint inkább bemutatni, s ezáltal jelenvalóvá tenni, mintsem értékelni szeretnénk kultúrpolitikai életművét, s annak általunk kiemelt esszenciális vonatkozásait. Legfőképpen szegedi nézőpontból vizsgálódunk, hiszen Klebelsberg tevékenysége nagyon nagy mértékben kötődött Szegedhez, munkásságának intézményes és szellemi nyomai máig meghatározzák a város arculatát és szellemiségét.

Klebelsberg azon 20. századi magyar államférfiak közé tartozik, akiknek élete és munkássága jól dokumentált, rengeteg nyomtatott és digitális forrás áll az utókor rendelkezésére, s akinek személyisége és kora ugyan árnyalt megítélést kíván, ám akinek intézményesült nyomai és szellemi hagyatéka megkerülhetetlenek. Oldalunkon egy hiteles Klebelsberg-képet igyekszünk bemutatni, elsősorban a bőségesen rendelkezésünkre álló források (cikkei, beszédei, előadásai), illetve visszaemlékezések és a róla szóló szakirodalom alapján, valamint fotók, hanganyagok és mozgóképek felhasználásával.

A számunkra forrásként használt cikkei és beszédei kiválóan bemutatják Klebelsberg szellemiségének irányultságát, miszerint mindenkinél hitelesebben képviselte és sikeresen valósította meg a ‘nemzet ereje a műveltségében van’ gondolatát. Mindehhez nem pusztán szellemi erő, hanem politikai akarat és politikai befolyás is szükséges volt, s ezek egysége mutatkozik meg életművében.

Módszertani segédlet pedagógusok számára:

Készült a Közgyűjteményi Digitalizálási Stratégia keretében 2021-ben
Farkas Katalin, Hernek István, dr. Laczkó Sándor, Muzs Krisztina, Teutsch Ágota

© 2021 Szegedi Tudományegyetem Klebelsberg Kuno Könyvtára – Minden jog fenntartva.