Az oktatóanyag összeállítása során sokat használtuk özvegy Klebelsberg Kunoné Botka Sarolta 1964 júniusában az Egyetemi Könyvtárnak átadott kéziratait. Ezek között található az özvegy által készített bibliográfia, mely a könyvtárunkban akkor megtalálható Klebelsberg Kuno könyveket és a róla szóló műveket sorolja fel. A kötetek elektronikus változatai alább egy helyen összegyűjtve megtalálhatóak és olvashatóak. A bibliográfiát követően oldalankénti bontásban a munkánk során felhasznált művek jegyzékét állítottuk össze. A hivatkozott weboldalaknál az utolsó látogatás dátuma 2021. június 4-e.

Jó böngészést kívánunk!

Klebelsberg Kuno művei

 1. Klebelsberg Kuno: Elnöki megnyitóbeszéd: a Magyar Történelmi Társulat 1917. évi április hó 26-án tartott közgyűlésén mondotta Klebelsberg Kuno. Budapest, Athenaeum, 1917. http://misc.bibl.u-szeged.hu/id/eprint/57848
 2. Klebelsberg Kuno: Elnöki megnyitóbeszéd: a Magyar Történelmi Társulat 1921. évi deczember hó 30-án tartott közgyűlésén mondotta Klebelsberg Kunó. Budapest,  Athenaeum, 1922. http://misc.bibl.u-szeged.hu/id/eprint/57845
 3. Klebelsberg Kuno: Gróf Klebelsberg Kuno beszédei, cikkei és törvényjavaslatai 1916-1926. Budapest, Athenaeum, 1927. http://misc.bibl.u-szeged.hu/id/eprint/57834
 4. Klebelsberg Kuno: Gróf Klebelsberg Kuno politikai hitvallása. Budapest, Athenaeum, 1935. http://misc.bibl.u-szeged.hu/id/eprint/57833
 5. Klebelsberg Kuno: Jöjjetek harmincas évek! Budapest, Athenaeum, 1930. http://misc.bibl.u-szeged.hu/id/eprint/57838
 6. Klebelsberg Kuno: Küzdelmek könyve. Budapest, Athenaeum, 1929. http://misc.bibl.u-szeged.hu/id/eprint/57843
 7. Klebelsberg Kuno: La cooperazione intellettuale tra l’Italia e l’Ungheria : discorso pronunciato de Cuno Klebelsberg il 16 marzo 1927 a Roma. Budapest, Franklin, 1927. http://misc.bibl.u-szeged.hu/id/eprint/57839
 8. Klebelsberg Kuno: Nemzeti nagy közgyűjteményeink önkormányzatáról és személyzetükről szóló törvényjavaslat általános vitájában mondott beszéde Gróf Klebelsberg Kuno vallás és közoktatásügyi miniszternek. Budapest,  Athenaeum, 1922. http://misc.bibl.u-szeged.hu/id/eprint/57851
 9. Klebelsberg Kuno: Neonacionalizmus. Budapest, Athenaeum, 1927. http://misc.bibl.u-szeged.hu/id/eprint/57847
 10. Klebelsberg Kuno: Neonacionalizmus. 2. kiad. Budapest, Athenaeum, 1928. http://misc.bibl.u-szeged.hu/id/eprint/57844
 11. Klebelsberg Kuno: Organisationsprobleme auf dem Gebiete der hohen Kultur: Rede gehalten in der Wiener Akademie der Wissenschaften am 18. Februar 1930.  Budapest,  Athenaeum, 1930. http://misc.bibl.u-szeged.hu/id/eprint/57837
 12. Klebelsberg Kuno: Ungarns weltgeschichtliche Sendung und seine Kultur: Rede gehalten in Stockholm im April 1930. Budapest, Pester Lloyd, 1930. http://misc.bibl.u-szeged.hu/id/eprint/57836
 13. Klebelsberg Kuno: Utolsó akkordok. Budapest, Athenaeum, 1932. http://misc.bibl.u-szeged.hu/id/eprint/57840

Klebelsberg Kunóról szóló művek

 1. Gróf Klebelsberg Kunó emlékezete: Dugonics Társaság emlék-üléséről. Szeged, Dugonics Társaság, 1933. http://misc.bibl.u-szeged.hu/id/eprint/57841
 2. Huszti József: Gróf Klebelsberg Kunó életműve. Budapest, Magyar Tudományos Akadémia, 1942. http://misc.bibl.u-szeged.hu/id/eprint/57842
 3. Kornis Gyula: Gr. Klebelsberg Kunó: [a Magyar Pedagógiai Társaságnak 1932. évi október hó 15-i ülésén elmondott emlékbeszéd]. Budapest, Királyi Magyar Egyetemi Nyomda, 1932. http://misc.bibl.u-szeged.hu/id/eprint/57846
 4. Kornis Gyula: Gróf Klebelsberg Kunó emlékezete: Gr. Klebelsberg Kunóról szóló emlékbeszédek és megemlékezések 1932-1938. Budapest, Királyi Magyar Egyetemi Nyomda, 1938. http://misc.bibl.u-szeged.hu/id/eprint/57835
 5. Moór Gyula: Emlékkönyv dr. gróf Klebelsberg Kuno negyedszázados kulturpolitikai müködésének emlékére: születésének ötvenedik évfordulóján. Budapest, Rákos Jenő Budapesti Hirlap Ujságvállalata Nyomdája, 1925. http://misc.bibl.u-szeged.hu/id/eprint/57850
 6. Pálfy József: Emlékezés Klebelsberg Kunó grófra. Szeged, Városi Nyomda, 1940. http://misc.bibl.u-szeged.hu/id/eprint/57832

Felhasznált irodalom

 1. Ancestry. https://www.ancestry.com/
 2. Berta Annamária: Klebelsberg Kunó fiatal évei Székesfehérváron. In. Neveléstörténet, 4. 2007. 1-2. 203-212.
 3. Klebelsberg Kunoné Botka Sarolta: “Életutunk”. Az eredeti kézzel írott példány géppel írt másolata. Klebelsberg Kunoné Botka Sarolta hagyatéka, SZTE KK Kézirattár, MS 2124. http://misc.bibl.u-szeged.hu/id/eprint/57383
 4. Family Search. https://www.familysearch.org/en/
 5. GENI. https://www.geni.com/
 6. Kempelen Béla: Magyar főrangú családok. Budapest, A Szerző, 1931.
 7. Kempelen Béla: Magyar nemes családok. IV. Fa-Házy. Budapest, Grill Károly, 1912.
 1. A kultuszminiszter. Rend. Szakály István, Titánia-Master Pro, 2002-2003. [DVD]
 2. Berta Annamária: Klebelsberg Kunó fiatal évei Székesfehérváron. In. Neveléstörténet, 4. 2007. 1-2. 203-212.
 3. Dorka Péter: Klebelsberg Kunó sportpolitikája. In. Új Pedagógiai Szemle, 54. 2004. 12. 112-116. https://folyoiratok.oh.gov.hu/uj-pedagogiai-szemle/klebelsberg-kuno-sportpolitikaja
 4. T. Kiss Tamás: “Eszmények nélkül nem lehet élni”: Klebelsberg Kuno kultúrpolitikusi pályája. In. Kultúrkapuk: tanulmányok a kultúr[politik]áról, az értékközvetítésről és a kulturális valóságról. Szeged, Belvedere Meridionale, 2013. 43-67. http://acta.bibl.u-szeged.hu/58302/
 5. Klebelsberg Kunoné Botka Sarolta: “Életutunk”. Az eredeti kézzel írott példány géppel írt másolata. Klebelsberg Kunoné Botka Sarolta hagyatéka, SZTE KK Kézirattár, MS 2124. http://misc.bibl.u-szeged.hu/id/eprint/57383
 6. Klebelsberg Kunoné Botka Sarolta: Életutunk. Gróf Klebelsberg Kunoné visszaemlékezései. Bev., jegyz., sajtó alá rend. Máriaföldy Márton. Szeged, Kereszténydemokrata Néppárt Szeged-városi Szervezete, 1992.
 7. Glatz Ferenc: Konzervatív reform. Budapest, Kossuth Kiadó, 2016. 36.
 8. Klebelsberg Kuno:Gróf Klebelsberg Kunó beszédei, cikkei és törvényjavaslatai. 1916-1926. Athenaeum, Budapest, 1927. http://misc.bibl.u-szeged.hu/id/eprint/57834
 9. Klebelsberg Kuno: Küzdelmek könyve. Budapest, Athenaeum, 1929.
 10. Klebelsberg-szobor Fehérváron. In. Kodolányisok világa, 2013. 11. 14. http://www.kodolanyi.hu/kv/cikk/klebelsberg-szobor-fehervaron-130
 11. Ciszterci Szent István Gimnázium honlapja. https://www.cisztergimn-szfvar.hu/iskolatortenet
 12. Kozák Csaba: Klebelsberg Kuno oktatáspolitikai reformjai. In. Képzés és Gyakorlat, 14. 2016. 1-2.
 13. Magyar katolikus lexikon. http://lexikon.katolikus.hu/J/Juli%C3%A1n%20Egyes%C3%BClet.html
 14. Miklós Péter: Klebelsberg Kuno jelentősége a magyar és a szegedi kultúrtörténetben. In. Európai kultúra és kisebbségi identitás a DKMT eurorégióban. Szerk. Kertész Péter, Lendvai Beatrix. Szeged, Belvedere Meridionale, 2007. 17-27. http://acta.bibl.u-szeged.hu/5517/
 15. Ujváry Gábor: „Egy európai formátumú államférfi”: Klebelsberg Kuno (1875–1932). Pécs, Kronosz, 2014. 27-30.
 16. Ujváry Gábor: Klebelsberg Kuno kulturális politikája és a felsőoktatás. In. Gerundium, 9. 2018. 3. 102–126. https://ojs.lib.unideb.hu/gerundium/article/view/2234
 1. A Szegedi Tudományegyetem Gyermekklinikájának története. Szerk. Túri Sándor, Hencz Péter, Virág István. Szeged, Typografika, 2006.
 2. Balogh Ádám – Zallár Andor: Vidakovits Kamilló professzor a SZOTE Sebészeti Klinika első igazgatója. In. Emlékezés Dr. Vidakovits Kamilló professzorra. Szeged, Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Egyetem, 1997. 7-9.
 3. Berde Károly: A M. kir. Ferencz József-Tudományegyetem Bőr- és Nemikórtani Tanszékének és Klinikájának félszázados története 1874-1924. Szeged, Városi Ny., 1928.
 4. Csongrád megye építészeti emlékei. Szerk. Tóth Ferenc. Szeged, [Csongrád Megyei Önkormányzat], 2000.
 5. Dr. Engel Rudolf: A M. Kir. Ferencz József-Tudományegyetem Belgyógyászati Klinikájának és Tanszékének története. Szeged, Az Egyetem és a Rothermere-alap támogatásával a M. Kir. Ferencz József-Tudományegyetem barátainak egyesülete, 1931. http://acta.bibl.u-szeged.hu/id/eprint/39157
 6. Klebelsberg Kuno: Tudomány, kultúra, politika: Klebelsberg Kuno válogatott beszédei és írásai. Budapest, Európa, 1990. 260.
 7. Köztérkép. https://www.kozterkep.hu/
 8. T. Molnár Gizella: Klebelsberg az iskolaépítő. Szeged, A Szerző, 1992. 21-22, 23-24.
 9. Ozsváthné Csegezi Mónika: Vasúti leszámoló Hivatal. In. Szerk. Tóth Ferenc, Csongrád megye építészeti emlékei. Szeged, [Csongrád Megye Önkormányzat] 2000. 391-393.
 10. Pál László: A bambergi Szent István lovasszobor másolatának restaurálása. In. A Móra Ferenc Múzeum évkönyvei. Szeged, Móra Ferenc Múzeum, 2000. 471-475.
 11. Poór Ferenc: A M. Kir. Ferencz József-Tudományegyetem Bőr- és Nemikórtani Klinikája Szegeden 1923-1930. Szeged, Magyar Királyi Ferencz József Tudományegyetem, 1930.
 12. Rerrich Béla: A szegedi templomtér. Budapest, Királyi Magyar Egyetemi Nyomda, 1932. http://misc.bibl.u-szeged.hu/id/eprint/57849
 13. Szegedi Szemle. http://misc.bibl.u-szeged.hu/view/full_volume/Szegedi_szemle/
 14. Szeged-Klebelsberg-telep : helytörténeti kiadvány. Szerk. Újvári Edit, Szeged, Klebelsberg-telepi Polgári Közhasznú Egyesület, 2007. http://klebelsberg-egyesulet.hu/wp-content/uploads/2016/04/helytortenet.pdf
 15. SZTE KK Médiatéka – Bőrgyógyászati Klinika album: https://mediateka.ek.szte.hu/find?query=tiszaparti+b%C5%91rklinika
 16. Tasnádi Róbert: A Szegedi Fehértó halgazdasága: a régmúlttól 1990-ig. Szeged, Szegedi Mezőgazdasági Termelő és Szolgáltató, 1997. 20-21.
 17. Topola Attila: A szegedi Bőrgyógyászati és Allergológiai Klinika története. Szeged, Kozmetológiai, Lézersebészeti és Fényterápiás Intézet, 2008.
 18. Tóth Attila: Szeged szobrai és muráliái. Szeged, Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata, 1993. 137, 345, 390, 406.
 19. Tóth Attila: Szeged szobrai. Szeged, Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata, 2017. 10, 52, 66, 69, 189, 233, 234, 274-275, 356.
 20. Vadászi Erzsébet: A szegedi püspöki palota. Szeged, Szeged-Csanádi Püspökség, 2005.
 21. Vajda Tamás: A szegedi Dóm tér kialakítása és koncepciójának jelentősége. In. Szeged, 30. 2018. március-szeptember http://szegedfolyoirat.sk-szeged.hu/2019/01/28/vajda-tamas-a-szegedi-dom-ter-kialakitasa/
 1. Czimer Károly: A szegedi fogadalmi templom környékének rendezése és belső ornamentikája. Szeged, Hírlapkiadó és Nyomdaváll., 1926.
 2. Göblyös Péter: Dohnányi Ernő eddig ismeretlen levele a Mátyás templom archívumában. In. Magyar Egyházzene, 24. 2019/2020. 4. 409-412. https://egyhazzene.hu/wp-content/uploads/2020/09/409-412_FONTES-Goblyos-Dohnanyi.pdf
 3. Hadik András: Szeged, Fogadalmi templom és Demeter-torony. [Budapest], TKM Egyesület, 2001.
 4. Horváth Gábor: „De minden év egyik napján… mindég zárva lesz.” Megjegyzések a szegedi Trianoni kapu szimbolikájához. In. Deliberationes, 4. 2011. 2.  100-140. https://gfe.hu/wp-content/uploads/2020/07/deliberationes-2011-2.pdf
 5. Laskai Anna: A Filharmónia Társaság külföldi turnéi a zenekar Dohnányi-korszakának első évtizedeiben. In. Magyar Zene, 58. 2020. 1. 33-53. http://real.mtak.hu/115814/1/33-53%20laskai4.pdf
 6. Mandola Aladár: A szegedi Fogadalmi templom dialektikája: a székesegyház fennállásának 10 éves emlékére 1930-1940. Szeged, Endrényi, 1941.
 7. Marton János – Pap Kornélia: Kihívások, küzdelmek, kalandok a tudományban és a társadalomban: Szent Györgyi Albert Magyarországon. Budapest, Gondolat Kiadó, 2017.
 8. Papp Viktor: Klebelsberg Kunó gróf és a magyar zenekultúra. In. Muzsika. Zeneművészeti, zenetudományi és zenekritikai folyóirat. Szerk. Papp Viktor. Budapest, 1929. 6-7. 3-6.
 9. Rerrich Béla: A szegedi templomtér. Budapest, Királyi Magyar Egyetemi Nyomda, 1932. http://misc.bibl.u-szeged.hu/id/eprint/57849
 10. Sebestyén Károly, Cs.: A szegedi Szent Demeter-templom építés-története. Szeged, Szeged Városi Nyomda és Könyvkiadó, 1927.
 11. Szegedi Szemle, http://misc.bibl.u-szeged.hu/view/full_volume/Szegedi_szemle/
 12. Tér, művészet, szellemiség: tudományos konferencia a Szegedi Szabadtéri Játékok háború utáni újraindulása (1959) 55. évfordulója alkalmából, és a Színházi Világnak tiszteletére, 2014. március 27-28. Szerk. Herczeg Tamás. Szeged, Szegedi Szabadtéri Játékok, 2014.
 13. Tóth Attila: A Nemzeti Emlékcsarnok. Szeged, Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata, 2009. http://panteon.szegedvaros.hu/
 14. Tóth Attila: Szeged szobrai és muráliái. Szeged, Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata, 1993.
 15. Tóth Attila: Szeged szobrai. Szeged, Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata, 2017. 71-128.
 16. Vadászi Erzsébet: A szegedi püspöki palota. Szeged, Szeged-Csanádi Püspökség, 2005.
 17. Varga József: A szegedi Dóm tér. Szeged, Városi Tanács, 1976.
 1. Bán András: Urambátyám sajtólécei. In. Jel-Kép, 5. 1984. 2. 52-58. http://real-j.mtak.hu/5635/3/JelKep_1984_2.pdf
 2. Buzinkay Géza: Borsszem Jankó és társai: magyar élclapok és karikatúrák a XIX. század második felében. Budapest, Corvina Kiadó, 1983.
 3. Huszti József: Gróf Klebelsberg Kunó életműve. Budapest, Magyar Tudományos Akadémia, 1942. http://misc.bibl.u-szeged.hu/id/eprint/57842
 4. Klebelsberg Kuno: Gróf Klebelsberg Kuno beszédei, cikkei és törvényjavaslatai 1916-1926. Budapest, Athenaeum, 1927. http://misc.bibl.u-szeged.hu/id/eprint/57834
 5. Klebelsberg Kuno: Gróf Klebelsberg Kuno politikai hitvallása. Budapest, Athenaeum, 1935. http://misc.bibl.u-szeged.hu/id/eprint/57833
 6. Klebelsberg Kuno: Jöjjetek harmincas évek! Budapest, Athenaeum, 1930. http://misc.bibl.u-szeged.hu/id/eprint/57838
 7. Klebelsberg Kuno: Küzdelmek könyve. Budapest, Athenaeum, 1929. http://misc.bibl.u-szeged.hu/id/eprint/57843
 8. Klebelsberg Kuno: Miért írok cikket? In. Pesti Napló 78. 1927. november 27.
 9. Klebelsberg Kuno: Neonacionalizmus. Budapest, Athenaeum, 1927. http://misc.bibl.u-szeged.hu/id/eprint/57847
 10. Klebelsberg Kuno: Neonacionalizmus. 2. kiad. Budapest, Athenaeum, 1928. http://misc.bibl.u-szeged.hu/id/eprint/57844
 11. Klebelsberg Kuno: Utolsó akkordok. Budapest, Athenaeum, 1932. http://misc.bibl.u-szeged.hu/id/eprint/57840
 12. Klebelsberg Kunoné Botka Sarolta: “Életutunk”. Az eredeti kézzel írott példány géppel írt másolata. Klebelsberg Kunoné Botka Sarolta hagyatéka. SZTE KK Kézirattár, MS 2124. http://misc.bibl.u-szeged.hu/id/eprint/57383
 13. Langeveld Willem: A politikai karikatúra. In. Jel-Kép, 5. 1984. 2. 59-72. http://real-j.mtak.hu/5635/3/JelKep_1984_2.pdf
 14. Révész Emese: Faragó szemléje: Faragó József karikatúrái. In. Firkaforradalom. Budapest, Újművészet, 2019. 96-98.
 15. Révész Emese: Késdobáló parlament: Gáspár Antal (1881-1959) és kortársainak politikai karikatúrái. In. Firkaforradalom, Budapest, Újművészet, 2019. 99-102. 92-95.
 16. Révész Emese: Részese a kornak: Daumier rajzai a Szépművészeti Múzeumban. In. Firkaforradalom. Budapest, Újművészet, 2019.
 17. Tamás Ágnes – Vajda, László (szerk.): A magyar politikai karikatúra története. Budapest, Országház, 2018. 127-164.
 18. Ujváry Gábor: „Egy európai formátumú államférfi”: Klebelsberg Kuno (1875–1932). Pécs, Kronosz, 2014. 29.   
 1. Benisch Arthur: Az iskolaépítési akció. In. Magyar Népoktatás. Budapest, Magyar Királyi Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium, 1928. 108-116.
 2. Gróf Klebelsberg Kunó vallás- és közoktatásügyi miniszter beszéde a tanulóifjúsághoz. In. A kultuszminiszter. Rend. Szakály István, Titánia-Master Pro, 2002-2003. [DVD] (00:00-00:04)
 3. Huszti József: Gróf Klebelsberg Kunó életműve. Budapest, Magyar Tudományos Akadémia, 1942. 29-56.
 4. Jáki László: A hazai filmoktatás fejlődése a negyvenes évekig. Veszprém, Országos Oktatástechnikai Központ, 1982. 60-75.
 5. Kiss Róbert Károly: Népművelés és népiskolák Klebelsberg Kuno életművében. In. Szerk. Miklós Péter: A legnagyobb álmú magyar kultuszminiszter: Klebelsberg Kuno kora és munkássága. Szeged, Belvedere Meridionale, 2008. 74-79.
 6. T. Kiss Tamás: Állami művelődéspolitika az 1920-as években: Gróf Klebelsberg Kuno kultúrát szervező munkássága. Budapest, MMI – Mikszáth Kiadó, 1998. 123-136.
 7. Klebelsberg Kuno: Előszó. In. Magyar Népoktatás. Budapest, Magyar Királyi Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium, 1928. 3-4.
 8. Klebelsberg Kuno: Gróf Klebelsberg Kuno beszédei, cikkei és törvényjavaslatai 1916-1926. Budapest, Athenaeum, 1927. 49, 338. http://misc.bibl.u-szeged.hu/id/eprint/57834
 9. Papp Éva: A zsombói tanyaközpont iskolái 1919-1944. Szeged, 2003. https://www.sulinet.hu/oroksegtar/data/telepulesek_ertekei/zsombo/a_zsomboi_tanyakozpont_iskolai_a_ket_vilaghaboru_kozott_1919_1944/pages/000_konyveszeti_adatok.htm
 10. Quint József: A tanítás tervének fejlődése. In. Magyar Népoktatás. Budapest, Magyar Királyi Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium, 1928. 127-136.
 11. Székelyné Körösi Ilona: Az alföldi Klebelsberg-iskolák. In. Honismeret, 26. 1996. 2. 13-19.
 12. Szombatfalvy György: A népoktatás akadályai és hiányai. In. Magyar Népoktatás. Budapest, Magyar Királyi Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium, 1928. 41-61, 68-70.
 13. Vasárnapi Könyv, 20. 1930. 2. félév. 1.
 14. Vasárnapi Könyv, 21. 1931. 1. félév. 1.
 15. Vasárnapi Könyv, 21. 1931. 2. félév. 1.   
 1. 1923. évi I. törvénycikk a Magyar Tudományos Akadémia állami támogatásáról [1923.I.03.] https://net.jogtar.hu/ezer-ev-torveny?docid=92300001.TV
 2. 1934. évi VIII. törvénycikk a Magyar Nemzeti Múzeumról [1934.VI.2.] https://net.jogtar.hu/ezer-ev-torveny?docid=93400008.TV
 3. A kormányzó vasárnap megnyitotta a természettudományok kongresszusát. In. Az Est, 17. 1926. február 5. 12.
 4. A Magyar Bibliofil Társaság évkönyve I. 1921-1928. Budapest, Magyar Bibliofil Társaság, 1928. 47. http://epa.oszk.hu/02600/02665/00001/pdf/EPA02665_magyar_bibliophil_tars_evk_1921-28.pdf
 5. A magyar kultuszminiszter a Villa Falconiere, az új római Magyar Akadémia napsütötte tornácán. In. Az Est, 18. 1927. március 30. 6.
 6. A Magyar Távirati Iroda jelentése, 1927. március 8.
 7. A Palazzo Falconieriben lesz a római Magyar Akadémia. In. Az Est, 18. 1927. március 29. 5.
 8. Az első irodalomtörténeti kongresszus megnyitó ülése. In. Pesti Hírlap, 53. 1931. május 22. 6.
 9. Az országgyűlés képviselőházának 61. ülése 1932 április 6-án, szerdán. In. Képviselőházi napló, V. 1932. február 25. https://library.hungaricana.hu/hu/view/OGYK_KN-1931_05/?pg=170&layout=s
 10. Az Országos Magyar Gyűjteményegyetem 1922. évi november hó 18-iki alakuló ülése. Budapest, Magyar Tudományos Társulatok, 1922. http://misc.bibl.u-szeged.hu/47455/
 11. Klebelsberg Kunoné Botka Sarolta: “Életutunk”. Az eredeti kézzel írott példány géppel írt másolata. Klebelsberg Kunoné Botka Sarolta hagyatéka, SZTE KK Kézirattár, MS 2124. http://misc.bibl.u-szeged.hu/id/eprint/57383
 12. Fitz József: Klebelsberg Kuno, mint olvasó. In. Könyvtári Szemle, 1. 1934. okt. 5. 3. http://epa.oszk.hu/03000/03011/00002/pdf/EPA03011_konyvtari_szemle_1934_1_02.pdf#page=3
 13. Gróf Klebelsberg kultuszminiszter a Gyűjteményegyetem nyolcéves munkásságáról. In. Pesti Hírlap, 53. 1931. május 8. 3.
 14. Klebelsberg Kuno: Gróf Klebelsberg Kuno beszédei, cikkei és törvényjavaslatai 1916-1926. Budapest, Athenaeum, 1927. 122, 401, 518, 652-653.
 15. Gróf Klebelsberg Kunó a művészetért és a sportért. In. Pesti Hírlap, 53. 1931. május 21. 14.
 16. Hóman Bálint: Emlékbeszéd Klebelsberg Kuno felett. In. Századok, 67. 1933. szeptember-október 241.
 17. Huszti József: Gróf Klebelsberg Kunó életműve. Budapest, MTA, 1942. http://misc.bibl.u-szeged.hu/id/eprint/57842
 18. Kétmillió magyar palánta kertésze: négyszemközt gróf Klebelsberg
  Kunóval. In. Pesti Napló, 79. 1928. május 27. 13. Forrás: ADT
 19. T. Kiss Tamás: Állami művelődéspolitika az 1920-as években: Gróf Klebelsberg Kuno kultúrát szervező munkássága. Budapest, MMI – Mikszáth Kiadó, 1998. 158-180.
 20. Klebelsberg gróf. In. Új idők, 33. 1927. március 20. 312. Klebelsberg Kunoné Botka Sarolta hagyatéka, SZTE KK Kézirattár, MS 2124/50. http://misc.bibl.u-szeged.hu/57526/1/klebelsberg_levelek_52.pdf 
 21. Min dolgoznak a magyar tudósok? In. Világ, 13. 1922. január 6. 5.
 22. Nagy Ferenc: A Tisza-parti Göttinga megálmodója. In. Magyar Nemzet, 57. 1994. április 28. 16.
 23. Péter László: Szent-györgyi és Klebelsberg: részletek a Klebelsberg és a szegedi egyetem című tanulmányból. In. Magyar Nemzet, 55. 1992. október 10. 11.
 24. Tudomány, kultúra, politika: gróf Klebelsberg Kuno válogatott beszédei és írásai 1917-1932. Budapest, Európa Könyvkiadó, 1990. 460-472.
 25. Vigh Annamária: Az iskolaépítő és iskolareformer gróf Klebelsberg Kuno kultuszminiszter könyvtára. Budapest, 2006. Kézirat. http://hidegkutihistoria.hu/content/gr%C3%B3f-klebelsberg-kun%C3%B3-k%C3%B6nyvt%C3%A1ra
 1. 1921. évi LIII. törvénycikk a testnevelésről [1921.XII.31.] https://net.jogtar.hu/ezer-ev-torveny?docid=92100053.TV
 2. A 700 ezer pengős államsegélyből – 50 ezer pengő előleget kap a város. In. Délmagyarország, 6. 1930. november 23. 265. 3. http://dmarchiv.bibl.u-szeged.hu/6344/
 3. A budapesti rádió műsora. In. Délmagyarország, 6. 1930. november 16. 9.
  http://dmarchiv.bibl.u-szeged.hu/6338/
 4. A kultuszminiszter hétfői tárgyalásai. In. Délmagyarország, 6. 1930. november 11. 3.
  http://dmarchiv.bibl.u-szeged.hu/6333/
 5. A magyar sakkozás problémái. In. Pesti Hírlap, 49. 1927. március 51.
 6. A szegedi testnevelési kongresszus előadói. In. Délmagyarország, 6. 1930. november 16. 17. http://dmarchiv.bibl.u-szeged.hu/6338/
 7. A szegedi testnevelési kongresszushoz. In. Délmagyarország, 1930. november 19. 8. http://dmarchiv.bibl.u-szeged.hu/6340/
 8. A testnevelési kongresszus második napja. In. Délmagyarország, 6. 1930. november 26. 7. http://dmarchiv.bibl.u-szeged.hu/6346/
 9. Az országos testnevelési kongresszus programja. In. Délmagyarország, 6. 1930. november 13. 7. http://dmarchiv.bibl.u-szeged.hu/6335/
 10. Általános felzúdulás Klebelsberg sporttörvényjavaslata ellen. In. Az Est, 16. 1925. február 27. 3.
 11. Bridzs kártyajáték szabályai. Wikipédia. https://hu.wikipedia.org/wiki/Bridzs_(k%C3%A1rtyaj%C3%A1t%C3%A9k)#Versenysport
 12. Clair Vilmos: Párbaj-codex: a kard-, vitőr és pisztolypárbaj különböző nemei: Roskovics Ignácz, Kimnach László és Grünwald Imre festőművészek eredeti rajzaiban. Budapest, Singer és Wolfner, 1908.
 13. Clair Vilmos: Párbaj-codex. Budapest, Singer és Wolfner, 1931, 1934.
 14. Demeter Zsuzsanna: Párbajkódex. In. História, 7. 1985. 3. 10.
 15. Dénes Tamás: A magyar sportújságírás története. Budapest, Magyar Sportújságírók Szövetsége, 2019. 7-8.
 16. Dorka Péter: Klebelsberg Kunó sportpolitikája. In. Új Pedagógiai Szemle, 54. 2004. 12. 112-116. https://folyoiratok.oh.gov.hu/uj-pedagogiai-szemle/klebelsberg-kuno-sportpolitikaja
 17. Klebelsberg Kunoné Botka Sarolta: “Életutunk”. Az eredeti kézzel írott példány géppel írt másolata. Klebelsberg Kunoné Botka Sarolta hagyatéka, SZTE KK Kézirattár, MS 2124. http://misc.bibl.u-szeged.hu/id/eprint/57383
 18. Hencz Péter: Az első sportminiszter. In. Gróf Klebelsberg Kuno, a harmadik évezred minisztere. Szeged, Bába és Társai, 1999. 30-31.
 19. Juhari Zsuzsa: Pisztollyal, karddal, ököllel. In. História, 7. 1985. 3. 11.
 20. Klebelsberg, a sportminiszter: sportkonferencia a Klebelsberg emlékházban. https://klebelsbergkastely.hu/wp-content/uploads/2019/08/sportkonferencia-_osszefoglalo.pdf
 21. Klebelsberg, herceg Eszterházy, Rakovszky Iván, Teleki és Karafiáth a szegedi országos testnevelési kongresszuson. In. Délmagyarország, 6. 1930. november 19. 3.
 22. Klebelsberg Kuno: A magyar testnevelés nagy egységei: a margitszigeti nemzeti úszócsarnok felavatásán, 1930. december hó 7-én tartott beszéd. In. Világválságban, Budapest, Athenaeum, 1939. 341-345.
 23. Klebelsberg Kuno: A szegedi testnevelési kongresszus. In. Világválságban, Budapest, Athenaeum, 1939. 317-319.
 24. Klebelsberg Kuno: Előszó. In. A Győri Sakk-Kongresszus, Nemzetközi Mesterverseny és Főtorna, 1924. Győr. Győri Sakkör, 1925.
 25. Klebelsberg Kupa. In. Az Est, 20. 1929. augusztus 14. 13.
 26. Miniszter az uszodában. In. Színházi Élet, 20. 1930. szeptember 21-27. 66.
 27. Misángyi Ottó: Az ezeréves Magyarország: a magyar sport. Budapest, Pesti Hírlap Nyomdája, 1939. 913-955.
 28. November 22-én kezdődik Szegeden az első testnevelési kongresszus. In. Délmagyarország, 6. 1930. november 4. 5. http://dmarchiv.bibl.u-szeged.hu/6327/
 29. Sportminiszter. In. Nemzeti Sport, 21. 1929. augusztus 23. 1.
 30. Szombaton kezdődik a szegedi testnevelési kongresszus. In. Délmagyarország, 6. 1930. november 22. 2. http://dmarchiv.bibl.u-szeged.hu/6343/
 31. Szombaton megkezdődött az első testnevelési kongresszus. In. Délmagyarország, 6. 1930. november 23. 5-6. http://dmarchiv.bibl.u-szeged.hu/6344/   
 1. A magyar művészeti sorsjáték nyereménytárgyainak kiállítása. In. Nemzeti Szalon, 1933. május-június. Budapest, Kir. Magy. Egyetemi Nyomda, [1933] https://library.hungaricana.hu/en/view/ORSZ_NEMG_NemzetiSzalon_1933_1934/?pg=142&layout=s
 2. A Svábhegyi Csillagvizsgáló honlapja. https://www.svabhegyicsillagvizsgalo.hu/rolunk/
 3. Az 1922. évi június hó 16-ára összehívott Nemzetgyűlés irományai XVIII. kötet. Budapest, Pesti Könyvnyomda Részvénytársaság, 1926. 275. https://library.hungaricana.hu/hu/view/OGYK_KI-1922_18/?pg=290&layout=s&query=csillagvizsg%C3%A1l%C3%B3
 4. Csütörtökön  megnyílt  a  szegedi  országos  bélyegkiállítás:  A  szegedi  kiállítók  nagy  sikere. In. Délmagyarország, 5. 1929. május 11. 5. http://dmarchiv.bibl.u-szeged.hu/id/eprint/46934
 5. Dorka Péter: Klebelsberg Kunó sportpolitikája. In. Új Pedagógiai Szemle, 54. 2004. 12. 112-116. https://folyoiratok.oh.gov.hu/uj-pedagogiai-szemle/klebelsberg-kuno-sportpolitikaja
 6. Gyorsírók eskütétele. In. Szegedi Gyorsíró, 23. 1927. szeptember 1. 7.
 7. Hencz Péter: Az első sportminiszter. In. Gróf Klebelsberg Kuno, a harmadik évezred minisztere. Szeged, Bába és Társai, 1999. 30-31.
 8. Klebelsberg kultuszminiszter beszédével ma megkezdődött a magyar könyvhét. Az Est, 20. 1929. május 14. 2.
 9. Klebelsberg kultuszminiszter megnyitotta a Magyar Könyvhetet. In. Pesti Napló, 80. 1929. május 14. 4.
 10. Klebelsberg Kuno: A magyar testnevelés nagy egységei – A margitszigeti nemzeti úszócsarnok felavatásán, 1930. december hó 7-én tartott beszéd. In. Világválságban, Budapest, Athenaeum, 1939. 341-345.
 11. Klebelsberg Kuno: Munka, tudás és tőke. In. Pesti Napló, 80. 1929. július 28. 1-2.
 12. Klebelsberg Kunó gróf a pécsi egyetem tiszteletbeli doktora. In. Orvosi Hetilap, 69. 1925. június 7. 545.
 13. Klebelsberg Kunó meghalt. In. Szegedi Gyorsíró, 28. 1932. október 2. 1.
 14. Klebelsberg Kunó vándordíj. In. Szegedi Gyorsíró, 25. 1929. október  25. 2. 15.
 15. Lugosi Döme: A szegedi szabadtéri játékok története 1931-1937. Budapest, “Színpad”, 1938. https://mek.oszk.hu/15000/15091/15091.pdf
 16. A Magyar Sebésztársaság X. nagygyűlését In. Orvosi Hetilap, 67. 1923. szeptember 30. 477.
 17. Napkelet, 1. 1923. január 1.
 18. Országos bélyegkiállítás Szegeden. In. Délmagyarország, 5. 1929. május 3. 6. http://dmarchiv.bibl.u-szeged.hu/5879/
 19. Schöpflin Aladár: Búcsú a Napkelet-től. In. Nyugat, 1940. október 1. 378-379. https://epa.oszk.hu/00000/00022/00657/21068.htm
 20. Stella Csillagászati Egyesület almanachja 1932-re VIII. évfolyam. Szerk. Tass Antal, Wodetzky József, Budapest, Kir. Magy. Egyetemi Nyomda, 1932. 10. http://real-j.mtak.hu/8803/1/Stella_1932.pdf
 21. A  szegedi gyorsirás története. In. Szegedi Szemle, 1. 1928. szeptember 1. 1-3. http://misc.bibl.u-szeged.hu/21369/1/szsz_1928_018.pdf   
 22. Üdv az Olvasónak! In. Orvosi Hetilap, 68. 1924. szeptember 28. [651.]
 23. Vegyes hírek. In. Orvosi Hetilap, 68. 1924. április 6. 216.
 1. A műcsarnok kiállításai 1896-2016. Összeáll. Bényi Csilla, 2016. 15. http://mucsarnok.hu/res/mucsarnok_kiallitasai_1896-2016_12.01.pdf
 2. A Tisza, Szeged, 9. 1938. szeptember 9. http://misc.bibl.u-szeged.hu/17811/1/a_tisza_1938_009.pdf
 3. Farkas Zoltán: Gróf Klebelsberg Kunó képzőművészeti politikája. In. Nyugat, 26. 1933. március 1. 321-323. https://epa.oszk.hu/00000/00022/nyugat.htm
 4. Fehér J. István:  Fehér J. István a Magyar Úszó Szövetség Déli Kerülete elnöke levele Klebelsberg Kunonéhoz. Mellékelve: A Klebelsberg Kuno Emlékverseny Alapító levele. Kézirat, Klebelsberg Kunoné Botka Sarolta hagyatéka SZTE KK Kézirattár MS 2124/32 http://misc.bibl.u-szeged.hu/id/eprint/57506
 5. Feitl Írisz: “Ám bár a jelent elvesztettük is, a jövőt biztosíthatjuk…” Az Országgyűlés Múzeuma a két világháború között. https://www.parlament.hu/documents/2833840/2834566/MC_75-76-ogy-muzeum.pdf
 6. Gróf Klebelsberg Kunó emlékezete: a Gr. Klebelsberg Kunóról szóló emlékbeszédek és megemlékezések 1932-1938. Budapest, A Királyi Magyar Egyetemi Nyomda, 1938.
 7. Gróf Klebelsberg Kuno emlékezete 1994. Szerk. Klebelsberg Éva, Budapest, Gróf Klebelsberg Kuno Alapítvány, 1994.
 8. Habsburg-Lotharingiai József Ágost: Emlékbeszéd Gróf Klebelsberg Kunóról Csonka Magyarország nagy Kultuszminiszteréről. Kézirat. Klebelsberg Kunoné Botka Sarolta hagyatéka SZTE KK MS 2124, http://misc.bibl.u-szeged.hu/id/eprint/46588
 9. Hencz Péter: Gróf Klebelsberg Kuno, a harmadik évezred minisztere. Szeged, Bába és Társai, 1999.
 10. “Jegyzéke azoknak az emléktárgyaknak, amelyek özv. gr. Klebelsberg Kunóné […] gr. Klebelsberg Kunó hagyatékából az Országgyülési Muzeum részére […] átengedni méltóztatott”. Kézirat, Klebelsberg Kunoné Botka Sarolta hagyatéka SZTE KK Kézirattár MS 2124/26, http://misc.bibl.u-szeged.hu/id/eprint/57500
 11. T. Kiss Tamás: Állami művelődéspolitika az 1920-as években: Gróf Klebelsberg Kunó kultúrát szervező munkássága. Budapest, MMI, Mikszáth, 1998.
 12. Klebelsberg Kunoné Botka Sarolta: “Életutunk”. Az eredeti kézzel írott példány géppel írt másolata. Klebelsberg Kunoné Botka Sarolta hagyatéka, SZTE KK Kézirattár, MS 2124. http://misc.bibl.u-szeged.hu/id/eprint/57383
 13. Klebelsberg Kunoné Botka Sarolta: Életutunk. Gróf Klebelsberg Kunoné visszaemlékezései. Bev., jegyz., sajtó alá rend. Máriaföldy Márton. Szeged, Kereszténydemokrata Néppárt Szeged-városi Szervezete, 1992.
 14. Klebelsberg Kunoné Botka Sarolta:  Unser Schicksalsweg. Budapest, Stiftung Graf Kuno von Klebelsberg, [1996]
 15. “Jegyzék gr. Klebelsberg Kunóné […] által […] gr. Klebelsberg Kunó hagyatékából az Országgyülési Muzeum részére ajándékozott ereklyetárgyakból.” Klebelsberg Kunoné Botka Sarolta hagyatéka, SZTE KK Kézirattár MS 2124/27 http://misc.bibl.u-szeged.hu/id/eprint/57501
 16. Klebelsberg Kastély. https://klebelsbergkastely.hu/rekonstrukcio/
 17. Klebelsberg Kuno kitüntetéseinek jegyzéke, melyet a Műcsarnokban rendezendő Gróf Klebelsberg Kuno emlékkiállítására átadott a Parlamenti Múzeum. Kézirat, Klebelsberg Kunoné Botka Sarolta hagyatéka SZTE KK Kézirattár MS 2124/23 http://misc.bibl.u-szeged.hu/id/eprint/57496
 18. Klebelsberg Kunoné Botka Sarolta hagyatéka. Fényképek, SZTE KK Kézirattár MS 2124, https://mediateka.ek.szte.hu/find?advanced%5B0%5D%5Bjoiner%5D=and&advanced%5B0%5D%5Belement_id%5D=70&advanced%5B0%5D%5Btype%5D=contains&advanced%5B0%5D%5Bterms%5D=Klebelsberg+album&sort=43&order=a&layout=1
 19. Klebelsberg Kunoné Botka Sarolta hagyatéka SZTE KK Kézirattár MS 2124, http://misc.bibl.u-szeged.hu/id/eprint/57383
 20. Klebelsberg Kunoné Botka Sarolta hagyatéka SZTE KK Kézirattár MS 2124/27, http://misc.bibl.u-szeged.hu/id/eprint/57501
 21. Klebelsberg 120 Szeged, 1995. Szerk. Klebelsberg Éva, Budapest, Gróf Klebelsberg Kuno Alapítvány, 1995.
 22. Ladányi Andor: Klebelsberg felsőoktatási politikája. Budapest, Argumentum, 2000.
 23. Lengyel Beatrix, Cs. Az Országgyűlési Múzeum (1923-1949). In. Folia Historica, Budapest, Múzsák Közművelődési Kiadó, 1989. 109-154. https://library.hungaricana.hu/hu/view/FoliaHistorica_14/
 24. Lengyel Beatrix – Kedves Gyula: Az Országgyűlési Múzeum egykor és ma. In. Aetas 31. 2016. 1. 173-186. http://epa.oszk.hu/00800/00861/00072/pdf/EPA00861_aetas_2016-01_173-186.pdf
 25. T. Molnár Gizella: Klebelsberg az iskolaépítő. Szeged, A Szerző, Szent Gellért, 1992.
 26. A Klebelsberg-Kupáért küzdő nemzetek vízipóló csapatai a mai nap folyamán mind megérkeznek. In. Nemzeti Sport, 21. 1929. augusztus 21. 1.
 27. Parragi György: Nép és tudomány. In. Magyar Nemzet, 9. 1953. január 18. 1.
 28. Prohászka László: Klebelsberg-ábrázolások a szobrászatban és az éremművészetben. Budapest, Gróf Klebelsberg Kuno Alapítvány, 1996.
 29. Sipőcz Jenő: Sipőcz Jenő Budapest székesfőváros polgármestere levele Klebelsberg Kunonéhoz. Kézirat, Klebelsberg Kunoné Botka Sarolta hagyatéka SZTE KK Kézirattár MS, 2124/2. http://misc.bibl.u-szeged.hu/id/eprint/57494
 30. Széchényi Károly – Kornis, Gyula: Széchényi Károly és Kornis Gyula levele Klebelsberg Kunonéhoz. Csatolva: ” Gróf Klebelsberg Kuno Országos Emlékbizottság alakitása. A Gróf Klebelsberg Emlékbizottság tervezett taglistája. A Klebelsberg-emlékbizottság megalakitásának előkészítése [jegyzőkönyv]”, Az alakuló ülésből meghívott emlékbizottsági tagok névsora. Kézirat, Klebelsberg Kunoné Botka Sarolta hagyatéka SZTE KK Kézirattár MS 2124/20, http://misc.bibl.u-szeged.hu/id/eprint/57493
 31. Szeged-Klebelsberg-telep története: helytörténeti kiadvány. Szerk. Újvári Edit. Klebelsberg-telepi Polgári Közhasznú Egyesület, 2007. http://klebelsberg-egyesulet.hu/wp-content/uploads/2016/04/helytortenet.pdf
 32. Szent-Györgyi Albert: Gazdám emlékezetére. In. Gróf Klebelsberg Kunó emlékezete: a Gróf Klebelsberg Kunóról szóló emlékbeszédek és megemlékezések 1932-1938. Budapest, A Királyi Magyar Egyetemi Nyomda, 1938. 338-340. http://misc.bibl.u-szeged.hu/id/eprint/57835
 33. Emléktáblák Szegeden. Összeáll. Tóth Attila. http://virtualis.sk-szeged.hu/emlektablak/b_betu/b_betu.html
 34. Tóth Attila: Szeged szobrai és muráliái. Szeged, Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata, 1993. 243.
 35. Ujváry Gábor:  Állami művelődéspolitika az 1920-as években: Gróf Klebelsberg Kuno kultúrát szervező munkássága. Győr, Győr-Moson-Sopron Megye Győri Levéltára, 1996.
 36. Ujváry Gábor: Tudományszervezés – történetkutatás – forráskritika: Klebelsberg Kuno és a Bécsi Magyar Történeti Intézet. Győr, Győr-Moson-Sopron Megye Győri Levéltára, 1996.
 37. Vigh Annamária: Az iskolaépítő és iskolareformer gróf Klebelsberg Kunó kultuszminiszter könyvtára. Kézirat 2006. http://hidegkutihistoria.hu/content/gr%C3%B3f-klebelsberg-kun%C3%B3-k%C3%B6nyvt%C3%A1ra
 38. Zsviny Viktor: Klebelsbergit, egy új ásvány Felsőbányáról (előzetes közlemény). In. Mathematikai és Természettudományi Értesítő 46. köt. Szerk. Frölich Izidor, Budapest, Magyar Tudományos Akadémia, 1929. 19-26. http://real-j.mtak.hu/4463/1/MatematikaiTermTudErtesito_46.pdf

Készült a Közgyűjteményi Digitalizálási Stratégia keretében 2021-ben
Farkas Katalin, Hernek István, dr. Laczkó Sándor, Muzs Krisztina, Teutsch Ágota

© 2021 Szegedi Tudományegyetem Klebelsberg Kuno Könyvtára – Minden jog fenntartva.