Emlékezetkultúra

A Máltai Lovagrend Magisztrális Keresztje
(fotó: Magyar Nemzeti Digitális Archívum)

Klebelsberg Kuno életében elismert kultúrpolitikus volt. Hivatali ideje alatt az óvodák, népiskolák, oktatási és egyházi épületek, kulturális- és sportközpontok, városrészek létesítése és az elért eredmények miatt számos kitüntetéssel tisztelték meg. Jelenleg is szokás, hogy az elkészült épületek átadása alkalmából, vagy kulturális ünnepségeken kitüntetéseket adományoznak azoknak, akik sokat tettek megvalósulásukért.  Továbbá a kultuszminiszter mindig fontosnak tartotta a kölcsönös nemzetközi kulturális és tudományos kapcsolatok fejlesztését. Ennek eredménye volt, hogy a kitüntetések mellett jelentős érem-, plakett- és jelvénygyűjteménnyel rendelkezett.

Érmek, plakettek, jelvények

Több külföldi  és magyar egyetemen is díszdoktorrá avatták.

Tudós társaságok és kulturális egyesületek díszelnöke és dísztagja volt.

 • Állami Altisztek és Törvényhatósági Altisztek és Szolgák Szövetsége – díszelnök
 • Észt Tudós Társaság – tiszteletbeli tag
 • Filharmóniai Társaság – tiszteletbeli tag
 • Gazdasági Szaktanítók Egyesülete – dísztag
 • Gyula Püspöktelepi Polgári Kör – díszelnök
 • Magyar Egyetemek és Főiskolák Turul Szövetség – díszelnök
 • Magyar Királyi Természettudományi Társaság – díszelnök
 • Magyar Tudományos Akadémia – tiszteletbeli tag
 • Német Birodalmi Archeológiai Intézet – tiszteletbeli tag
 • Országos Állatvédő Egyesület – védnök
 • Országos Népoktatási Egyesület – dísztag
 • Pápai Accademia Tiberina – tiszteletbeli tag
 • Szeged Rókusi Iparoskör – díszelnök
 • Szegedi Alsóvárosi Gazdák Egyesülete – dísztag
 • Szegedi Kereskedelmi Iskolában Végzett Tanulók Szövetsége – tiszteletbeli tag
 • Szegedi Polgári Dalárda – örökös díszelnök
 • Szegedi Úszó Egylet – díszelnök
 • Szegedi Visszhang Dalkör – örökös dísztag
 • Szeged-Röszkei Gazdakör – díszelnök
 • Tanítóképző Intézeti Tanárok Országos Egyesülete – tiszteletbeli tag
 • Tolna vármegye Tanítóegylet – örökös dísztag

Huszonhárom település díszpolgári címmel tüntette ki. Szegeden városrészt (Klebelsberg-telep), Hidegkúton utcát neveztek el róla.

klebelsbergit_small_3
Klebelsbergit (fotó: Wikimedia)

Nevét 1929 óta ásvány viseli, melyet először 1926-ban Fizély Sándor nyugalmazott bányatanácsos talált, akinek a sárga színű ásvány felkeltette az érdeklődését. Azonban az általa talált kőzetminta nem volt elegendő ahhoz, hogy egyértelműen azonosítsák. Miután egyéb helyről nagyobb mennyiség érkezett a Magyar Nemzeti Múzeum ásvány-őslénytan gyűjteményébe, lehetségessé vált, hogy meghatározzák a geológusok, milyen kőzet birtokába jutottak. Zsviny Viktor vegyészmérnök, mineralógus azonosította az először Felsőbányán talált ásványt.

“A kristályok általában legyező, kéve-. buzogányszerű csoportokat képeznek, vagy szálas-rostos halmazokká aggregálódtak, melyek selyemfényűek. Az ásvány rideg. Ráeső fényben a kristálykák világosabb-sötétebb kénsárga színűek, halmazaik világos narancssárga színt mutatnak. Áteső fényben a mikroszkóp alatt vastagságuk szerint csaknem teljesen színtelenek vagy többé-kevésbé mély sárgaszínűek s általában halványabbak, mint ráeső fényben. (…) Emez érdekes ásványt dr. Klebelsberg Kuno vallás- és közoktatásügyi miniszter úr Ő excellenciája, a természettudományok lelkes pártfogójának tiszteletére Klebelsbergit-nek óhajtom elnevezni.”
In: Matematikai és természettudományi értesítő, 1929. XLVI.

1929-ben megrendezték a Klebelsberg-kupa nemzetközi vízilabda bajnokságot, amelyet személyesen Klebelsberg Kuno nyitott meg. A bajnokság eseményeiről a korabeli sportsajtó naponta friss híreket közölt.

Nemzeti Sport, 1929. augusztus 21. szám 1-5. oldal. Forrás: ADT

Gondold tovább az olvasottakat!

Nézz utána, hogy szülővárosodban és környékén van-e óvoda, iskola, vagy más intézmény, melynek alapítása Klebelsberg Kunóhoz köthető?

Készült a Közgyűjteményi Digitalizálási Stratégia keretében 2021-ben
Farkas Katalin, Hernek István, dr. Laczkó Sándor, Muzs Krisztina, Teutsch Ágota

© 2021 Szegedi Tudományegyetem Klebelsberg Kuno Könyvtára – Minden jog fenntartva.