Tartalmunkból

A Fül-Orr-Gégeklinika kiválása

Treer József

A Szegedi Egyetemen sokáig a Sebészeti Klinika berkein belül működött a Fül-orr-gégészeti Ambulancia (1922–32), majd a Fül-orr-gégerendelő Intézet (1933–64). A mindennapi gyakorlat ugyanis a fül-, orr- és gégebetegségben szenvedő betegek speciális ellátását a Sebészet berkein belül kívánta meg.

1922-ben Vidákovits Kamilló professzor az Orvostudományi Kar hozzájárulását kérte önálló Fül-Orr-Gégeklinika létrehozására, ez azonban csak évtizedekkel később, 1964-ben valósulhatott meg. A betegek kezelését a professzor javaslatára Treer József fül-orr-gégész szakorvos végezte.

Treer József

Treer József működése a Sebklinikának egy olyan fontos mellékszakmájában derül ki, nagy tudományos és gyakorlati eredményekkel, hogy megérdemli az elismerést. A legtöbb egyetemen az orr-fül-gégegyógyászatnak önálló tanszéke van, de ha nálunk, a közeljövőben nem is lesz megvalósítható, érdekünk, hogy a szakmának művelője, aki a hazai szakemberek között az elsők közé tartozik, minden idejét és tudását az egyetemnek szolgálatába állíthassa.

Vidákovits professzor

RÉSZLETEK A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM FÜL-ORR-GÉGÉSZETI ÉS (később) FEJ-NYAKSEBÉSZETI KLINIKÁJA 90 ÉVES TÖRTÉNETÉBŐL

RÉSZLETEK A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM FÜL-ORR-GÉGÉSZETI ÉS (később) FEJ-NYAKSEBÉSZETI KLINIKÁJA 90 ÉVES TÖRTÉNETÉBŐL

Bár Treer József a fül-orr-gégegyógyászat területén a kolozsvári időktől kezdve kiemelkedő tudással rendelkezett, Vidákovits professzor minden lehetőséget biztosított számára, hogy nyugati klinikákon fejleszthesse tudását. Felhalmozott tapasztalataival megalapozhatta volna egy önálló klinika eljövendő sikeres működését.

A háborút követően az új rendszer azonban hasonlóan szégyenletes körülmények közt nyugdíjaztatta Treer Józsefet, akárcsak Vidákovits professzort. Elért eredményeiért és az ellátás megszervezéséért semmilyen elismerést nem kapott

Görgényi Gyula

Utódja, Görgényi Gyula vezetése idején a Fül-orr-gégerendelő Intézet hányattatott sorsot élt meg. Nem kapott saját épületet, ahol nagyobb kezeléseket el tudtak volna végezni. Hol a Gyermekklinika, hol a Rendelőintézet épületeiben működött, mindössze néhány ággyal.
Petri Gábor később már rektorként támogatta a saját klinikai épület kialakítását, hogy minőségi szakmai munkát végezhessenek a fül-orr-gégészek.

A klinika vezetése nagy gondot fordított a szakorvosok képzésére és a már meglévő orvosok továbbképzésére, az utánpótlás nevelésére. Az egészségügyi szakdolgozók oktatásában, továbbképzésében az elméleti intézetek tanszékvezetői és a tanszemélyzet egyes tagjai is folyamatosan részt vettek.

Görgényi Gyula

1964. május 8-ára megépült az új fül-orr-gége klinikai épület. Az új épület berendezése már funkcionális volt és a kor követelményeinek is megfelelt:.

A klinika első igazgatója Szabon József volt, aki 1960–1977 között a Szegedi Orvostudományi Egyetem tanszékvezető egyetemi docense, címzetes egyetemi tanára, 1962–1963 között dékánhelyettese, a fül-orr-gégeklinika igazgatója is volt. Szakmai elismertségét mutatja, hogy 1960–1977 között a Magyar Fül-Orr-Gége Orvosok Egyesületének vezetőségi tagja, a Fül-orr gégegyógyászat szerkesztő-bizottsági tagja volt.

Szabon József
Madártávlati kép, rálátással a Dóm tér sarkára, a Belgyógyászati, a Szemészeti és a Sebészeti Klinikákra
Gondoltad volna?

Az új Fül-Orr-Gégeklinikán már külön könyvtár is rendelkezésére állt a klinikusoknak!

Vissza

az előző oldalra

A folytatásban:

Jáki Gyula időszaka