Egyetemünk jelenkora: Szegedi Tudományegyetem (2001–)

Tanszékek

Kattints a nyílra a lapozáshoz!

A jelen matematikája

Röst Gergely

Forrás: https://u-szeged.hu/sztehirek/2020-november/mit-mond-matematika?objectParentFolderId=37484

Aktuális-e a matematika?

Nemrég Röst Gergely, a Szegedi Tudományegyetem Bolyai Intézetének matematikusa tartott előadást a szegedi Dugonics Társaság rendezvénysorozatán a COVID-19 világjárvány globális, országos és városi szintű helyzetéről. Ebből is kiderült, hogy a Szegedi Tudományegyetemen 2008-ban kezdtek járványmodellezéssel foglalkozni. Ebből a kezdeményezésből született meg a ma már 12 kutatót foglalkoztató Járványmatematikai Modellező és Epidemiológiai Elemző Munkacsoportot, melynek vezetője az említett matematikus.

Az egyes tudományágak története leírható a mesterek és tanítványok folyamataként is. Szigorúbb értelemben véve az számít tanítványnak, aki a mester tudományos munkáját folytatja, nála doktorál, és az eredményeket továbbfejleszti. Ilyen mester-tanítvány rendszer szerint épül a Mathematics Genealogy Project épülő, de még korántsem teljes adatbázisa. Erről a kérdésről kiváló írás született Csákány Béla professzortól, míg a tanítvány-mester problémát Szabó Péter Gábor taglalta.  A matematikusok kapcsolatrendszerére rávilágítanak a társszerzői kapcsolatok is.
Összefoglalóan: az első leckében feltett kérdésre érdemes-e a matematikus pályát választani a válaszunk jobbra látható:

Forrás: SZTE Klebelsberg Könyvtár

Irodalom

A Bolyai Intézet története (url: 2021.06.01.)

Csákány Béla–Varga Antal: A szegedi egyetemi matematikai intézetek hetvenöt éve (url: 2021.06.01.)

Devich Andor: A Szegedi Tudományegyetem története : 1921–1944. I. rész. Szeged : JATE Kiadó, 1990.

Gaal György: Egyetem a Farkas utcában : A kolozsvári Ferenc József Tudományegyetem előzményei, korszakai és vonzatai. Kolozsvár : Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos Társaság, 2001.

Kalmárium : Kalmár László levelezése magyar matematikusokkal. 1–2. köt.  Összeáll. Szabó Péter Gábor. Szeged : Polygon, 2005–2008.

90 éves a szegedi természettudományos képzés. Szeged : SZTE TTIK, 2011.  (url: 2021.06.01.)

Kása Zoltán: A Ferenc József Tudományegyetem kezdete és vége = Műszaki Szemle, 46. szám, 2009. Historia Scientiarum : 6. Tudománytörténeti különkiadás, p. 18–24. (url: 2021.06.01.)

Kürschák József: Száz év a matematika történetéből Magyarországon (1825–1925) (url: 2021.06.01.)

Markó László, Burucs Kornélia, Balogh Margit, Hay Diana: A Magyar Tudományos Akadémia tagjai 1825–2002. Budapest : MTA Társadalomkutató Központ, 2003.

Magyarok a természettudomány és technika történetében. Főszerk. Nagy Ferenc, Nagy Dénes. Budapest : MVSZ-MTA-BME-MTESZ-Országos Műszaki Információs Központ és Könyvtár, 1986.

Oláh-Gál Róbert: A Ferenc József Tudományegyetemen matematikából doktoráltak listája = Műszaki Szemle, 46. szám, 2009. Historia Scientiarum : 6. Tudománytörténeti különkiadás. p. 24–28. (url: 2021.06.01.)

Sain Márton: Matematikatörténeti ABC. 6. kiad. Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó–TypoTEX, 1993.

Szabó Péter Gábor: A Ferenc József Tudományegyetem Szegeden (1921–1940) = Műszaki Szemle, 46. szám, 2009. Historia Scientiarum : 6. Tudománytörténeti különkiadás. p. 28–34. (url: 2021.06.01.)

Szabó Péter Gábor: Euler 300 (url: 2021.06.01.)

Szabó Péter Gábor: Tényleg Vályi Gyula volt-e Riesz Frigyes mestere? = Matlap 2020. 10. (url: 2021.06.01.)

Százhuszonöt éve nyílt meg a Kolozsvári Tudományegyetem. Emlékkönyv. Összeáll. Gazda István. Piliscsaba : Magyar Tudománytörténeti Intézet, 1997.

A Szegedi Tudományegyetem múltja és jelene: 1921–1998. Szerk. Szentirmai László, Ráczné Mojzes Katalin. Szeged : Officina Ny., 1999.

Szegedi Egyetemi Tudástár. 5. köt., Élettelen természettudományok.  Szerk. Hannus István. Szeged: Szegedi Egyetemi Kiadó, 2014. (url: 2021.06.01.)

Vajda Tamás: A kolozsvári magyar egyetem 1919-es megpróbáltatásai és erőszakos elvétele = Szeged, 2020. 3. szám (url: 2021.06.01.)

Vekerdi László: Magyar világ – tudós világ : Tudománytörténészek és művelődéstörténészek gyűrűjében. Budapest: Magyar Tudománytörténeti Intézet, 2011.

Kérdések és feladatok

© 2021 Szegedi Tudományegyetem Klebelsberg Kuno Könyvtára -  Minden jog fenntartva.