Tudósok hálózatban

A szegedi matematikai iskola hálózata

Jelölések:

A szegedi matematika iskola tagjainak külső egyetemeken dolgozó mesterei

Kolozsvári professzorok

A szegedi 1. professzor-generáció

A szegedi 2. professzor-generáció

A szegedi 3. professzor-generáció

A 2. generáció közvetlen tanítványai

Kortársak

(Nagyításhoz vidd az egeredet az ábra fölé!)

“Tudományos családfák” avagy: Leibniz, Gauss és Erasmus örökösei

A matematika története követhető tudományos elméletek, felfedezések, viták, illetve tudományos intézetek történeteként. Legalább ennyire fontos azonban a matematikus személyiségek egymáshoz fűződő kapcsolatrendszerének felderítése. Ez esetben természetesen elsőként a tudományos iskolák, mesterek és tanítványok láncolata juthat eszünkbe. Ehhez fel kell térképeznünk a mester-tanítvány kapcsolatokat. Ha egy tudományos iskola ilyen viszonylatait akarjuk feltérképezni, a hagyományos módszerekkel ez bizony hosszas kutatásokat és adatgyűjtési munkálatokat igényel.

Tovább olvasom

Társszerzőség, illetve távolság Erdőstől...

A tudományos munka a legendás régi tudósok esetében jobbára magányos műfajnak tűnik. A legtöbb nagy tudós körül azonban tanítványok generációi rendeződtek szorosabb, illetve lazább szálakkal kapcsolódva.

A 20. század közepéig a régi, nagy matematikusok között nem volt szokás a társszerzőségi publikálás. Könyveiket és cikkeiket magányosan dolgozták ki. Farkas Gyulának, Haar Alfrédnak, Lipka Istvánnak, Kerékjártó Bélának nem tudunk társszerzőjéről. Fejér Lipótnak Szász Pál volt az egyetlen ilyen kapcsolata. Riesz Frigyesnek nagy műve, a Funkcionálanalízis, Szőkefalvi-Nagy Bélával társszerzőségben jelent meg. Szőkefalvi-Nagy Bélának már több társszerzőségi publikációja is megjelent: Riesz Frigyes után következett Strausz Antal, Leo F. Boron, Hatvani László és Ciprian Foias.

A 20. század második felére egyre gyakoribb lett, hogy egy tudományos munkában a professzor mellett számos tanítványa is részt vesz, és a feladat megosztása olyan jelentős eredményeket hoz, hogy a könyv vagy cikk szerzői között kettő vagy több nevet is feltüntetnek a kiadók. A természettudományos műveknél a megemlített szerzők sorrendje is fontos: az “első szerzőség” a munkában mindig komolyabb részvételt jelöl, mint a harmadik vagy hetedik. A kutató- és oktatómunka, konferencia-ismeretségek következtében olyan professzorok is társszerzőségi kapcsolatba kerültek egymással, akik között már nem állt fenn a tanár-tanítvány kapcsolat.

Tovább olvasom

© 2021 Szegedi Tudományegyetem Klebelsberg Kuno Könyvtára -  Minden jog fenntartva.