Emlékezetkultúra

1989 után Klebelsberg Kuno személyét újra fölfedezték. 1992-ben kiadták Klebelsberg Kunoné Botka Sarolta visszaemlékezését Életutunk címmel. 1992-ben létrejött a Gróf Klebelsberg Kuno Alapítvány, 2009-ben a Gróf Klebelsberg Kuno Szegedért Alapítvány, 2020-ban a Klebelsberg Társaság. 2000 óta újra kiosztják az 1935-ben alapított Klebelsberg-díjat.

Az előző évtizedekben eltüntetett Klebelsberg-emlékeket visszahelyezték eredeti helyükre és új, Klebelsberget ábrázoló szobrokat avattak.

Szegeden ilyen volt többek között Kormos István Klebelsberg domborműve a  Temesvári körúti Óvoda körútra néző falán, a Dóm téren a Nemzeti Emlékcsarnoknál pedig Szentgyörgyi István Egyetemalapítók című alkotása és a Klebelsberg család címerét megörökítő dombormű.

További Klebelsberg emlékek Szegeden

A kultuszminiszter munkásságára konferenciákon emlékeztek. Életművéről gyűjteményes- és tanulmányköteteket adtak ki.

Melocco Miklós Klebelsberg Kunó szobra a szegedi Széchenyi téren

2017-ben befejeződött Klebelsbergék hidegkúti kúriájának felújítása.

A képek forrása: klebelsbergkastelybudapest.hu

1921-ben a Kolozsvárról Szegedre menekült egyetem nem rendelkezett könyvtárral, az oktatás elindításához új egyetemi könyvtárra volt szükség. A kezdetben két szobában működő, professzori és magyarországi könyvtárak adományaiból létrehozott könyvtár a közös akarat és a könyvtárosok szakértelmének köszönhetően gyors fejlődésnek indult. Az 1970-80-as években az automatizációnak, a számítástechnika könyvtári alkalmazásának köszönhetően Magyarország egyik legkorszerűbb könyvtárává vált. A Dugonics téren működő bibliotéka 2004-ben az Ady térre költözött. Az épület megtervezésében Mader Bélának az egyetemi könyvtár igazgatójának kiemelkedő szerepe volt.

Az Egyetem Napján 2011. november 11-én Mader Béla javaslatára, a Szegedi Tudományegyetem Szenátusának egyhangú döntése alapján a könyvtár hivatalos elnevezése Szegedi Tudományegyetem Klebelsberg Kuno Könyvtára lett.

Klebelsbergről mondták

Az eddig olvasottak alapján neked milyen jelzők jutnak eszedbe Klebelsberg Kunóról?

Készült a Közgyűjteményi Digitalizálási Stratégia keretében 2021-ben
Farkas Katalin, Hernek István, dr. Laczkó Sándor, Muzs Krisztina, Teutsch Ágota

© 2021 Szegedi Tudományegyetem Klebelsberg Kuno Könyvtára – Minden jog fenntartva.