ORVOSOK HÁLÓZATBAN

A szegedi gyógyítók és orvostudósok két hálózata

Bár egyetemünk régi időkbe nyúló előtörténete a 16. századi kolozsvári akadémiával kezdődik, a Szegedi Tudományegyetem orvosképzésének valódi históriája azonban sokkal későbbi: inkább 1775-tel veszi kezdetét a folyamat, amikor Mária Terézia a kolozsvári orvosképzés kezdeteiről rendelkezett. A második tanszéket végül II. József állította fel 1787-ben, miután még 1784-ben a kolozsvári egyetemet líceummá fokozta le, de aztán I. Ferenc uralkodása idején újabb két tanszék kezdte meg működését: a vegy-, élet- és kórtan illetve a szemészet. De az igazi nagy fordulat az ügyben mégis az, amikor 1872-ben létrejött Kolozsvárott a második magyar tudományegyetem, amely igen sikeresen fejlődött majdnem félszáz évig. 1919 eseményei és Trianon után a magyar tanári kar nagy része ott hagyta az alakuló román egyetemet: ezután három  szemeszteren át Budapesten működött az egyetem, majd hosszas tárgyalások után a jogutódnak tekintett szegedi egyetemet 1921. október 9-én nyitották meg.
A megalakulás után hamarosan már találkozunk a Sebészeti Klinikával, valamint a Belgyógyászati Klinikával is, illetve kezdeményeivel…

Vissza

Szegedi tudósok hálózatban

© 2021 Szegedi Tudományegyetem Klebelsberg Kuno Könyvtára –  Minden jog fenntartva.