A munkaközösség története

Az őstörténet komplex tudományterület. Műveléséhez “szuperpolihisztorokra”, tehát az őstörténettel kapcsolatos valamennyi tudományágban egyaránt járatos szakemberekre lenne szükség. Ez nyilvánvalóan lehetetlen, ezért az őstörténeti kutatások sikerét csakis az egyes tudományterületek szakembereinek összefogása,  az ismeretek összehangolása biztosíthatja. Így merült fel az 1970-es évek elején a Szegedi Őstörténeti Munkaközösség megszervezésének gondolata.

Előzmények

A Szegedi Őstörténeti Munkaközösség számos korábbi tudós eredményeire támaszkodhatott, akik közül itt csak
Németh Gyula, László Gyula és Ligeti Lajos
nevét említjük meg.

Németh Gyula
(1890–1976)
nyelvész, turkológus

Fő kutatási területe a török nyelvtörténet és a magyar őstörténet volt. Neki köszönhető az első török nyelvkönyv, amely a török nyelvújítási folyamat kiindulópontjának tekinthető.

László Gyula
(1910–1998)
régész, történész, képzőművész

 A magyar őstörténeti kutatásokban a magyarok kettős honfoglalásról szóló – mindmáig bizonyítatlan és módszertanilag is vitatott – elméletével vált ismertté.

Ligeti Lajos
(1902–1987)
nyelvész, orientalista

Ti­betológiával, sinológiával, mongolisztikával foglalko­zott, keleti kutatásait a magyar őstörténet megismerésének szolgálatába állította. Magyarra fordította A mongolok titkos történetét.

Forrás: SZTE Klebelsberg Könyvtára

Németh Gyula könyvei a Klebelsberg Könyvtárban

Tudtad?

A kettős honfoglalás ...

... elméletét, amely szerint a magyarság két lépcsőben foglalta el a Kárpát-medencét, László Gyula régész dolgozta ki. Eszerint az első hullám 670 körül érkezett a Kárpát-medencébe, míg a második hullám a közismert 9. század végi bejövetel volt.

Forrás: SZTE Klebelsberg Könyvtára

Interjú Ligeti Lajossal

  1. Nézd meg az interneten László Gyulának a csodaszarvasmondához készített illusztrációit! Hogy hívták a szarvast üldöző testvérpárt?
  2. Egyénileg vagy szervezett látogatás keretében keresd fel a Klebelsberg Könyvtár Keleti Gyűjteményét és válaszolj a kérdésre: milyen tudóskönyvtárak találhatók az orientalisztikai gyűjteményben?

Az alapítók

Hajdú Péter
(1923–2002)
nyelvész

Kutatási területe az uráli nyelvrendszerek, a finnugor-uráli nyelvészet általános kérdései, főként a szamojéd nyelvleírás és nyelvtörténet.

Róna-Tas András
(1931)
nyelvész, orientalista

A magyar őstörténet, a tibetológia, a turkológia és a mongolisztika területének, valamint a magyar őstörténet és magyar nyelv török vonatkozásainak neves kutatója.

Kristó Gyula
(1939–2004)
történész, középkorkutató

Kutatási területe a magyar őstörténet és a középkori magyar történelem, de művei felölelik az Árpád-kor és a korai Anjou-kor egész kérdéskörét.

Tudtad?

A szamojédek ...

... az Oroszország északi részén szétszórtan élő, szamojéd nyelveket beszélő népek elnevezése. A finnugorok mellett az uráli népek másik ágát alkotják, távoli rokonaik az obi-ugorok (hantik és manysik). Számukat 15 400-ra becsülik.

Interjú Róna-Tas Andrással

Interjú Kristó Gyulával

Oldd meg a feladatot!

Nézd meg a Róna-Tas Andrással készült interjút és válaszolj a kérdésre: a tudós melyik ázsiai országban járt először?

A munkaközösség megalakulása

Az őstörténeti kutatócsoport 1974 májusában alakult 21 munkatárs részvételével. Célja egyrészt az akkor tervezett tízkötetes Magyar történelem őstörténeti részének – végső soron egy őstörténeti kézikönyvnek – a megírása, másrészt az egyetemi őstörténeti oktatás megindítása volt. A résztvevők nagy számát a tudomány komplexitása indokolta. A magyar régmúlt vizsgálata  ugyanis nem csupán elszigetelten a történészek, vagy éppenséggel a nyelvészek feladata. A sokszor elégtelen számú, időben és térben is meglehetősen szétszórt, igen eltérő értékű és hitelességű írott és íratlan emlékek vizsgálatára számos tudományág képviselőinek összefogására volt szükség. Az összefogás eredményeként született meg a Bevezetés a magyar őstörténet kutatásának forrásaiba című jegyzetsorozat (Budapest, 1976–1982). Ennek szerkezetét és a megírásában résztvevő tudósokat mutatjuk be az alábbi tudományágak szerint:

A gyors eléréshez kattints a képekre!

Forrás: http://univ.bibl.u-szeged.hu/900/2/sze_1973_009_010_008.pdf

Oldd meg a feladatot!

A mellékelt újságcikk alapján válaszolj a kérdésre: mi volt a célja a munkaközösségnek?

Kérdések és feladatok

© 2021 Szegedi Tudományegyetem Klebelsberg Kuno Könyvtára -  Minden jog fenntartva.