A tananyag összeállítása során legfőbb forrásunk Lonovics János, Fazekas Tamás, Varró Vince (szerk.): A Szegedi Tudományegyetem Belgyógyászati Klinikájának története (Budapest : Akadémiai K., 2003.) című kötet volt, mely – ahogy az előszóban is olvashatjuk: “a szegedi belgyógyászati iskolák főbb jellegzetességeinek olyan összefoglalása, amely orvos- és szakmatörténeti szempontból is fölhasználható adatokat, forrásokat és irodalmi hivatkozásokat tartalmaz”.

További felhasznált munkák:
– Banner János emlékiratai, 1945-ig. Gyula : Békés Megyei Levéltár, 1990.
– Beszámoló a m. kir. Ferencz József Tudományegyetem Élettani Intézetének sportorvosi vizsgáló állomásán folytatott munkáról. Szeged : M. Kir. Ferencz József-Tudományegyetem, 1936. http://univ.bibl.u-szeged.hu/id/eprint/49964 (Utolsó letöltés: 2021. május 7.)
– Breznay Béla, Kenessey Béla, Schneller István: Felső oktatásügy Magyarországon. Budapest : Hornynszky, 1896.
Emlékkönyv a kolozsvári Magyar Királyi Ferencz József Tudományegyetem és különösen ennek orvosi és természettudományi intézetei, a magyar orvosok és természetvizsgálók XXXII. vándorgyűlése tagjai részére. Kolozsvár : Kolozsvári Egyetem, 1903. http://univ.bibl.u-szeged.hu/id/eprint/17978 (Utolsó letöltés: 2021. április 5.)
– Engel Rudolf: A M. Kir. Ferencz József-Tudományegyetem belgyógyászati klinikájának és tanszékének története : 1872-1930 (Acta litterarum ac scientiarum Regiae Universitatis Hungaricae Francisco-Josephinae : sectio medicorum = A M. Kir. Ferencz József-Tudományegyetem tudományos közleményei : orvostudományi értekezések). Szeged : M. Kir. Ferencz József-Tud. Egyetem Barátainak Egyesülete, 1931. http://acta.bibl.u-szeged.hu/39161 (Utolsó letöltés: 2021. március 13.)
Fazekas Tamás, Karácsony Gizella (szerk.): A Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Egyetem 1. Belgyógyászati Klinikájának emlékkönyve : Dr. Varró Vince egyetemi tanár intézetvezetői működésének 20 éves évfordulójára : 1970-1973. II. Belklinika, 1973-1990 I. Belklinika. Szeged : SZOTE, 1990.
– Gaál György: Purjesz Zsigmond, az „orvosok orvosa”. Művelődés, LXXI. évf., 2018. február. https://muvelodes.net/enciklopedia/purjesz-zsigmond-az-orvosok-orvosa (Utolsó letöltés: 2021. március 14.)
Gyászbeszédek és megemlékezések a Szegedi Orvostudományi Egyetemen : [1959-1981]. Szeged : SZOTE, 1984. http://univ.bibl.u-szeged.hu/id/eprint/18895 (Utolsó letöltés: 2021. május 8.)
– Issekutz Béla: id. Jancsó Miklós és ifj. Jancsó Miklós, a két orvostudós. Budapest : Akadémiai K., 1968.
– Jancsó Miklós, Szabó Dénes (szerk.): Dolgozatok Purjesz Zsigmond negyedszázados tanári működésének emlékére (A Magyar Orvosi Könyvkiadó Társulat Könyvtára 95.). Budapest : Magyar Orvosi Könyvkiadó Társulat, 1906. https://adt.arcanum.com/hu/view/MOKT_095/?query=dolgozatok%20purjesz%20zsigmond%20negyedsz%C3%A1zados%20tan%C3%A1ri%20m%C3%BCk%C3%B6d%C3%A9s%C3%A9nek%20eml%C3%A9k%C3%A9re&pg=0&layout=s (Utolsó letöltés: 2021. május 5.)
– Kapronczay Károly: A Korányi-család. In: Mérnök, természettudós és orvos dinasztiák, melyek befolyásolták Magyarország szellemi életét : tanulmányok a természettudományok, a technika és az orvoslás történetéből. Budapest : Országos Műszaki Múzeum ; Áron Kiadó, 2005. p. 167-171. http://real-eod.mtak.hu/4732/ (Utolsó letöltés: 2021. május 7.)
Kováts Ferenc: Völgyből a hegyre : egy orvosprofesszor visszaemlékezései. Budapest : Vince, 2000.
– Magyar Imre: Korányi Sándor. Budapest: Akadémiai K., 1970. https://www.arcanum.com/hu/online-kiadvanyok/MuMaTu-a-mult-magyar-tudosai-1/koranyi-sandor-37E8/ (Utolsó letöltés: 2021. május 7.)
– Magyar Imre: Kozmikus sértődés. Budapest : Medicina, 1968.
Magyar Imre: Stílusgyakorlat. Budapest : Medicina, 1971.
– Maizner János: A Kolozsvári Orvos-Sebészi Tanintézet történeti vázlata 1775-1872. Kolozsvár : Ajtai K. Albert Könyvnyomdája, 1890. http://real-eod.mtak.hu/id/eprint/6461 (Utolsó letöltés: 2021. május 5.)
Szabó Tibor, Zallár Andor: Dr. Purjesz Béla : 1884-1959. Szeged : Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Egyetem, 1993. http://univ.bibl.u-szeged.hu/id/eprint/18899 (Utolsó letöltés: 2021. április 17.)
– Szabó Tibor, Zallár Andor: A Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Egyetem története : Orvostudományi Kar : 1921-1944. Szeged : SZOTE, 1992. http://univ.bibl.u-szeged.hu/id/eprint/18900 (Utolsó letöltés: 2021. május 8.)
– Szabó Tibor: A Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Egyetem története : Szegedi Tudományegyetem Orvostudományi Kar : 1944-1951. Szeged : SZOTE, 1999. http://univ.bibl.u-szeged.hu/18901/ (Utolsó letöltés: 2021. május 8.)
– Szabó Tibor: A Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Egyetem története : Szegedi Orvostudományi Egyetem (egy karral) : 1951-1958. Szeged : SZOTE, 1999. http://univ.bibl.u-szeged.hu/18901/ (Utolsó letöltés: 2021. május 8.)

A Szegedi Orvostudományi Egyetem évkönyve : az 1959/60. tanévről. Szeged : Szegedi Orvostudományi Egyetem, 1964. http://univ.bibl.u-szeged.hu/id/eprint/16337 (Utolsó letöltés: 2021. április 17.)
– Varró Vince: Hetényi Géza – a Korányiak szellemi örököse. Budapest : Medicina, 2008.
– Varró Vince: Zárójelentés. Budapest : T-Twins, 1996.
– Varró Vince, Zallár Andor (szerk.): Emlékezés Dr. Hetényi Géza professzorra. Szeged : Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Egyetem, 1994.

– Az 1872. évi XIX. törvénycikk a kolozsvári magyar királyi tudományegyetem felállításáról és ideiglenes szervezéséről. In: A M. Kir. Ferenc József-Tudományegyetem igazgatását érintő fontosabb törvények és rendeletek gyüjteménye [!gyűjteménye]. Szeged : Városi Ny., 1926. p. 7-10.  http://univ.bibl.u-szeged.hu/id/eprint/9698 (Utolsó letöltés: 2021. május 5.)
– A m. kir. Ferencz József Tudományegyetem Hatósági szervezete és ügyrendtartása. (In: A M. Kir. Ferenc József-Tudományegyetem igazgatását érintő fontosabb törvények és rendeletek gyüjteménye [!gyűjteménye]. Szeged : Városi Ny., 1926. p. 15-57.) http://univ.bibl.u-szeged.hu/id/eprint/9701 Utolsó letöltés: 2021. május 5.)

– Az SZTE ÁOK Belgyógyászati Klinika története:
https://u-szeged.hu/szakk/in1st/bemutatkozas/klinika-tortenetebol (Utolsó letöltés: 2021. április 11. )
https://u-szeged.hu/szakk/in2nd/bemutatkozas-190102-1/bemutatkozas (Utolsó letöltés: 2021. április 11.)

A tananyag készítése során számos tanulmányt, cikket is felhasználtunk:
– Déli Hírlap
Egy könyv és szerzője: Kirándulás a pokolba. 1972. november 29. 2. p., https://library.hungaricana.hu/hu/view/DeliHirlap_1972_11/?pg=147&layout=s (Utolsó letöltés: 2021. május 7.)
– Délmagyarország:
Megállapították az egyetem elhelyezését. 1921. április 6., 4. p. http://dmarchiv.bibl.u-szeged.hu/3581/ (Utolsó letöltés: 2021. május 6.)
Ünnepélyesen letették a klinika alapkövét, díszdoktorrá avatták gróf Klebelsberget. 1926. október 6., p. 1-3. http://dmarchiv.bibl.u-szeged.hu/5118/ (Utolsó letöltés: 2021. május 6.)
Jancsó Miklós professzor szombaton éjszaka meghalt. 1930. július 20., 3. p. http://dmarchiv.bibl.u-szeged.hu/id/eprint/31960 (Utolsó letöltés: 2021. május 7.)
Rusznyák professzor lesz a belgyógyászati klinika új vezetője. 1931. június 19., 5. p. http://dmarchiv.bibl.u-szeged.hu/id/eprint/32104 (Utolsó letöltés: 2021. május 7.)
Szent Györgyi és Rusznyák professzor előadása a P-vitaminról. 1936. október 22., 5. p. http://dmarchiv.bibl.u-szeged.hu/id/eprint/32912 (Utolsó letöltés: 2021. május 7.)
Dr. báró Korányi Sándor: a tudós, az orvos, az ember. Beszélgetés a Korányi-orvosgeneráció negyedik tagjával a két nagy magyar belgyógyászról. 1940. december 11., p. 9-10. http://dmarchiv.bibl.u-szeged.hu/id/eprint/9307 (Utolsó letöltés: 2021. május 7.)
A szegedi egyetemen a kezdeti nehézségek után zavartalanul folynak az előadások : a vidéki hallgatók elhelyezéséről is gondoskodnak. 1944. november 28., 2. p. http://dmarchiv.bibl.u-szeged.hu/51280/ (Utolsó letöltés: 2021. május 6.)
A magyar tudományos élet feladatairól nyilatkozik Rusznyák professzor, aki előadásokat tart a szegedi egyetemen. 1945. június 13., 2. p. http://dmarchiv.bibl.u-szeged.hu/id/eprint/10458 (Utolsó letöltés: 2021. május 7.)
A szegedi egyetem orvosi fakultása határozott a megüresedett orvosi tanszékek betöltéséről : Szent-Györgyi Albert helyére dr. Straub Brunót, Rusznyák István tanszékére Purjesz Bélát hívta meg a fakultás. 1945. szeptember 02., 1. p. http://dmarchiv.bibl.u-szeged.hu/id/eprint/34273 (Utolsó letöltés: 2021. május 7.)
Dr. Hetényi Géza egyetemi tanár székfoglaló ünnepsége. 1947. október 09., 3. p. http://dmarchiv.bibl.u-szeged.hu/id/eprint/34547 (Utolsó letöltés: 2021. május 7.)
Megnyílt az I. Belgyógyászati Klinika szívsebészeti osztálya. 1955. június 30., 3. p. http://dmarchiv.bibl.u-szeged.hu/id/eprint/35418 (Utolsó letöltés: 2021. május 7.)
Szívműtét – az életért. 1955. augusztus 20., 5. p. http://dmarchiv.bibl.u-szeged.hu/id/eprint/13546 (Utolsó letöltés: 2021. május 7.)
Új módszert dolgoztak ki Szegeden a gyomorfekély kialakulásának és gyógyításának tanulmányozására. 1958. szeptember 24., 5. p. http://dmarchiv.bibl.u-szeged.hu/id/eprint/35825 (Utolsó letöltés: 2021. május 7.)
Dr. Purjesz Béla. 1959. szeptember 16., 4. p. http://dmarchiv.bibl.u-szeged.hu/id/eprint/35973 (Utolsó letöltés: 2021. május 7.)
Ünnepélyes kapavágás : megkezdték a biológiai kutatótelep építését. 1968. április 03., 1. p. http://dmarchiv.bibl.u-szeged.hu/id/eprint/17410 (Utolsó letöltés: 2021. május 7.)
Kirándulás a pokolba : Julesz Miklós dokumentumregénye. 1971. szeptember 28., 5. p. ttp://dmarchiv.bibl.u-szeged.hu/id/eprint/95279 (Utolsó letöltés: 2021. május 7.)
A legfőbb törvény: a beteg érdeke : emlékezés Julesz Miklósra. 1984. május 26., 5. p. http://dmarchiv.bibl.u-szeged.hu/id/eprint/95283 (Utolsó letöltés: 2021. május 7.)
Viszonzott szerelem : a fődíjas Varró Vince professzor. 2001. március 17., 6. p. http://dmarchiv.bibl.u-szeged.hu/id/eprint/132343 (Utolsó letöltés: 2021. május 8.)
“Elhatároztam, hogy megírom az én 20. századomat”. 2004. február 07., 6. p. http://dmarchiv.bibl.u-szeged.hu/id/eprint/132907 (Utolsó letöltés: 2021. május 8.)
Szegedi orvos a barakban : Kirándulás a pokolba. 2007. november 12., 6. p. http://dmarchiv.bibl.u-szeged.hu/id/eprint/127546 (Utolsó letöltés: 2021. május 7.)
– Félegyházi Közlöny
Egy magyar orvostudós korszakalkotó műve. 1957. június 30. 2. p. https://library.hungaricana.hu/hu/view/Kiskunfelegyhaza_FelegyhaziKozlony1956_1957/?pg=75&layout=s (Utolsó letöltés: 2021. május 7.)
– Gyógyászat
Jancsó Miklós: Purjesz Zsigmond. 1918. június 2., p. 269-270. ; 1918. június 9., p. 281-282. p. ; 1918. június 16., p. 294-295. ; 1918. június 23., p. 305-306. ; 1918. július 7., p. 328-329.
– Magyar Építőművészet
MTA szegedi Biológiai Központja. 1976/1., p. 9-17. https://adt.arcanum.com/hu/view/MagyarEpitomuveszet_1976/?pg=46&layout=s (utolsó letöltés: 2021. május 8.)
Szegedi Orvostudományi Egyetem I —II. számú Belgyógyászati Klinikák intenzív terápiás osztálya. 1977/5., p. 26-29. https://adt.arcanum.com/hu/view/MagyarEpitomuveszet_1977/?pg=359&layout=s (Utolsó letöltés: 2021. május 8.)
– Nemzet
A belgyógyászat tankönyve. 1885. március 9. 3. p. https://adt.arcanum.com/hu/view/Nemzet_1885_03/?pg=66&layout=s&query=belgy%C3%B3gy%C3%A1szat (Utolsó letöltés: 2021. május 5.)
– Népszabadság
Derűs zárójelentés. Népszabadság, 2014. december 29., 11. p. https://adt.arcanum.com/hu/view/Nepszabadsag_2014_12/?pg=405&layout=s (Utolsó letöltés: 2021. május 8.) ;  http://nol.hu/belfold/derus-zarojelentes-a-szornyu-huszadik-szazadrol-1506465 (Utolsó letöltés: 2021. május 8.)
– Orvosi Hetilap
Jancsó Miklós: Purjesz Zsigmond. 1918. február. 17., p. 92-94. https://adt.arcanum.com/hu/view/OrvosiHetilap_1918_02/?pg=39&layout=s (Utolsó letöltés: 2021. május 5.)
Julesz Miklós: Hetényi Géza (1894-1959). 1959. február 22., p. 273-274. https://adt.arcanum.com/hu/view/OrvosiHetilap_1959_02/?pg=122&layout=s (Utolsó letöltés: 2021. május 8.)
Rusznyák István 75 éves. 1964. január 19., 97. p. https://adt.arcanum.com/hu/view/OrvosiHetilap_1964_01/?pg=124&layout=s (Utolsó letöltés: 2021. május 7.)
Hun Nándor: 50 éve hunyt el id. Jancsó Miklós a régi kolozsvári magyar egyetem utolsó, és az új szegedi egyetem első belgyógyász professzora. 1980. június 29. p. 1583-1588. https://adt.arcanum.com/hu/view/OrvosiHetilap_1980_06/?pg=282&layout=s (Utolsó letöltés: 2021. május 8.)
László Ferenc: Megemlékezés Julesz Miklós haláláról (halálának 10. évfordulóján). 1983. május 1., p. 1081-1083. https://adt.arcanum.com/hu/view/OrvosiHetilap_1983_05/?pg=38&layout=s (Utolsó letöltés: 2021. május 7.)
Petri Gábor: Emlékezés Purjesz Béla professzorra (1884-1959). 1984. december 9., p. 3057-3059. https://adt.arcanum.com/hu/view/OrvosiHetilap_1984_12/?pg=80&layout=s (Utolsó letöltés: 2021. május 7.)
Hollán Zsuzsa: Rusznyák István, az iskolaalapító. Születésének 100. évfordulóján a Magyar Tudományos Akadémián megtartott emlékbeszéd. 1989. március 12., p., 547-549. https://adt.arcanum.com/hu/view/OrvosiHetilap_1989_03/?query=Holl%C3%A1n%20Zsuzsa%3A%20Ruszny%C3%A1k%20Istv%C3%A1n%2C%20az%20iskolaalap%C3%ADt%C3%B3&pg=50&layout=s (Utolsó letöltés: 2021. május 7.)
– Szolnok Megyei Néplap
Hetényi
Géza akadémikus nevét vette tel a megyei kórház. 1971. október 9., 1.p. https://library.hungaricana.hu/hu/view/SzolnokMegyeiNeplap_1971_10/?pg=68&layout=s (Utolsó letöltés: 2021. május 7.)

– Ludas Matyi
Az egypárcipős férfi lázadása. 1971. március 11., 10. p. https://adt.arcanum.com/hu/view/LudasMatyi_1971/?pg=144&layout=s (Utolsó letöltés: 2021. május 8.)
Babakocsi-stoppal az emeletre. 1971. április. 22., 14. p. https://adt.arcanum.com/hu/view/LudasMatyi_1971/?pg=238&layout=s (Utolsó letöltés: 2021. május 8.)

Wikipédia:
– Egyetemi klinikák (Kolozsvár). https://hu.wikipedia.org/wiki/Egyetemi_klinikák_(Kolozsvár) (Utolsó letöltés: 2021. május 8.)
– Hetényi Géza. https://hu.wikipedia.org/wiki/Hetényi_Géza (Utolsó letöltés: 2021. április 18.)
– Jancsó Miklós. https://hu.wikipedia.org/wiki/Jancsó_Miklós_(orvos) (Utolsó letöltés: 2021. március 16.)
– Julesz Miklós.  https://hu.wikipedia.org/wiki/Julesz_Miklós (Utolsó letöltés: 2021. április 24.)
– Karolina Kórház (Kolozsvár). https://hu.wikipedia.org/wiki/Karolina_Kórház_(Kolozsvár) (Utolsó letöltés: 2021. május 5.)
– Machik Béla. https://hu.wikipedia.org/wiki/Machik_Béla (Utolsó letöltés: 2021. március 13.)
– Purjesz Béla. https://hu.wikipedia.org/wiki/Purjesz_Béla (Utolsó letöltés: 2021. április 17.)
– Purjesz Zsigmond.  https://hu.wikipedia.org/wiki/Purjesz_Zsigmond_(orvos,_1846-1918) (Utolsó letöltés: 2021. március 14.)
– Rusznyák István. https://hu.wikipedia.org/wiki/Rusznyák_István (Utolsó letöltés: 2021. március 22.)
– Varró Vince. https://hu.wikipedia.org/wiki/Varró_Vince (Utolsó letöltés: 2021. április 26.)

Vissza

az előző oldalra

Vissza a főoldalra:

Szegedi tudósok hálózatban

© 2021 Szegedi Tudományegyetem Klebelsberg Kuno Könyvtára –  Minden jog fenntartva.