Úton a második Szegedi Tudományegyetemhez

2021

Tartalmunkból

Fejlesztések

Ebben a fejezetben a 2000-ben létrejött Szegedi Tudományegyetemen megvalósult új intézményekből és fejlesztésekből villantunk fel néhányat. Beszélünk a szükségessé váló jelentős épületfelújításokról és az egyesülést követően átadott újabb épületekről, melyekkel még több hallgató, még modernebb környezetben tudja elsajátítani jövendő szakmájának az alapjait.

Nézzük meg az egyetem
2004
2005
2006
2007
2010
2012
2013
2014
2014
2019
2019
2020

József Attila Tanulmányi és Információs Központ

A Szegedi Tudományegyetem létrejöttét meghatározó egyik legfontosabb szempont volt, hogy épüljön fel egy olyan új könyvtár, amely magas színvonalon és hosszú távon tudja támogatni az oktatás és kutatás 21. századi igényeit. Az Egyetemi Könyvtárnak és a Konferenciaközpontnak otthont adó Tanulmányi és Információs  Központ 2004-es átadása óta az egyetem szíve, az egyetemi polgárság találkozóhelye lett, mely nemcsak munkavégzésre és a hallgatói ügyek intézésére alkalmas, hanem kiállítások, rendezvények lebonyolítására is. A befogadó intézmény 2005 decemberében felvette a József Attila Tanulmányi és Információs Központ nevet – tisztelegve a korábbi Tudományegyetem névadójának emléke előtt. 2011. november 11-től az Egyetemi Könyvtár neve Szegedi Tudományegyetem Klebelsberg Kuno Könyvtára lett. Ezzel  méltó emléket szerettek volna Klebelsberg Kunonak állítani, aki vallás- és közoktatásügyi miniszterként a legnagyobb figyelemmel támogatta a felsőoktatás és a tudományos kutatás szegedi fellegvárának létrejöttét.

Dél-Alföldi Élet- és Anyagtudományi Kooperációs Kutatási Központ

Tíz ipari partner és a Gazdasági Versenyképesség Operatív Program támogatásával alakult meg a Dél-Alföldi Élet- és Anyagtudományi Kooperációs Kutatási Központ (DEAK). Ez a szervezet a Szegedi Tudományegyetem Természettudományi, Orvostudományi és Mérnöki Kara, valamint a Magyar Tudományos Akadémia területi intézményei által létrehozott K+F központ, melynek legfontosabb feladata az egyetemi-kutatói terület és az üzleti szféra közötti kapcsolatok, vállalati együttműködések kiépítése és menedzselése. Emellett pályázatok keretében az alkalmazott K+F eredmények gyakorlati felhasználását támogatják, elsősorban az élettudományok, az ipari és az agrobiotechnológia, az informatika és a társadalomtudományok területén.

A kutatás és fejlesztés rövidítése.

Környezet- és Nanotechnológia Regionális Egyetemi Tudásközpont

A DEAK az országban egyedülálló nanotechnológiai oktató- és kutatóközpontot hozott létre a Természettudományi Kar Rerrich téri épületében. A laboratórium egyrészt a diákok képzését segíti, másrészt előmozdítja az egyetemen végzett kutatásokat és bővíti az ipari partnerekkel közösen végzett nanotechnikai méréseket.

A nanoszerkezetek jellemzőivel, előállításával és mérnöki alkalmazásaival foglalkozó tudományág. Interdiszciplináris, azaz több tudományterületet érint: a fizika, kémia, biológia mellett magába foglalja az anyagtudomány és műszaki tudományok területeit is.

Önálló karrá szerveződött a Fogorvostudományi Kar

Az ötéves képzésben bevezették az EU konform fogorvos képzési programot, melyben kiemelt hangsúlyt fektetnek a kifejezetten fogorvosképzésre szabott tantárgyak bevezetésére. A gyakorlatok egy része készségfejlesztő és gyakorlati oktatásból áll, így például a tanlaborban úgynevezett fantomfejeken lehet gyakorolni a későbbiekben szükséges fogásokat, testhelyzetet, a műszerek használatát és az anyagokkal való bánásmódot.

Szegedi Tudományegyetem Kutatóegyetemi Kiválósági Központja

2010-ben elindult a Szegedi Tudományegyetem Kutatóegyetemi Kiválósági Központja, amelyre az egyetem az Európai Uniótól és a magyar államtól nyert támogatást. Öt alprogramban folynak sokszínű kutatások, a lézerfizikától az orvostudományon át az informatikáig.

Információs Társadalom alprogram

Az alprogramban a mindennapokban is az érdeklődés középpontjában álló témákat dolgoztak fel, mint az információs társadalom kihívásai, a társadalom­tudományok hibridizációja a természet- és élettudományokkal, vagy a szellemi szabadságjogok és szellemi tulajdon internetes védelme.

Kémia, anyagtudomány és gyógyszerkutatás alprogram

Az alapkutatások mellett helyet kapott a klinikai tesztelés fázisa is. A gyógyszerkutatások keretében a kifejlesztett molekulákat egyre növekvő számban bevont betegen próbálták ki. Jelentős eredményeket értek el például a cukorbetegséggel összefüggő fekélybetegségek kezelése területén.

Genetikai és molekuláris biológiai alprogram

A neuropszichiátriai zavarok és a neurodegenerációs betegségek kialakulásának okait, gyógyításának lehetőségeit vizsgálták a szakemberek.  Figyelemreméltó eredménnyel megkísérelték a sokakat érintő pikkelysömörre hajlamosító gén csendesítését.

Környezettudomány, energetika alprogram

A klímaváltozással, a különféle szennyezések eltávolításával és a megújuló energiák pl. bioetanol, biogáz, biohidrogén előállításával foglalkozó kutatások zajlottak. Utóbbiakhoz kapcsolódóan Szegeden, a Sándorfalvi út mellett biogázüzem létesült, mely áramot állít majd elő.

Szuperlézer alprogram

A szuperlézer alprogramban a kutatók új diagnosztikai módszereken, lézerimpulzusok alkalmazásán, illetve lézererősítők fejlesztésén dolgoztak.

Tanuljunk közösen!

Nézzük meg, mit jelentenek a szövegben előforduló kék színnel jelölt szavak!

szellemi szabadságjog

Az ENSZ által kiadott Emberi jogok egyetemes nyilatkozatában megfogalmazott jog.
Jog a művelődéshez, a kulturális életben való részvételhez, a gondolat, lelkiismeret és vallás szabadsága, a vélemény és kifejezés szabadsága.

szellemi tulajdon

Az ember szellemi alkotótevékenységének eredménye, ide tartoznak az irodalmi és művészeti alkotások, találmányok, védjegyek stb. Jogi védelmük biztosítja az értük járó anyagi és / vagy erkölcsi elismerést.

bioetanol és biogáz

bioetanol: Magas cukortartalmú vagy cukorrá alakítható anyagot tartalmazó növényekből előállított, benzint helyettesítő üzemanyag.
biogáz: Szerves anyagok mikrobák általi lebontásakor keletkező gázelegy. Energiatermelésre hasznosítható, pl. melegvíz előállítására, elektromos áram termelésre.

Konfuciusz Intézet

Magyarországon másodikként, 2012 őszén nyitotta meg kapuit a szegedi Konfuciusz Intézet. Az Intézetben az érdeklődők szakképzett kínai tanároktól tanulhatják meg a kínai nyelvet, és nagy hangsúlyt fektetnek a kínai kultúra megismertetésére is. A nyelvkurzusok kezdőtől felsőfokú szintig érhetőek el, s az Intézetben megszerezhetőek a kínai állam hivatalos nyelvvizsgái (YCT, HSK és HSKK). A kínai nyelvtudás fejlesztéséhez az Intézet 3000 kötetes, elsősorban nyelvkönyveket tartalmazó könyvállományát az SZTE Klebelsberg Könyvtárból kölcsönözhetik a hallgatók, s akár Kína legkiválóbb egyetemeire is nyerhetnek ösztöndíjat. 2021 őszétől az Állam- és Jogtudományi Kar nemzetközi tanulmányok szakán választható magyar képzési nyelvű kínai specializáció is, melynek keretében bepillantást nyernek a hallgatók a Kínai Népköztársaság állam- és jogrendszerébe, geopolitikai-geostratégiai lehetőségeibe, külpolitikájába, valamint legújabbkori történelmébe.

Az SZTE Konfuciusz Intézet 2012. október 10-én nyitotta meg kapuit a Szegedi Tudományegyetem és a Shanghai Nemzetközi Tanulmányok Egyetem együttműködésével

ELI-ALPS Kutatóintézet

2013-ban kezdődött az ELI-ALPS Kutatóközpont beruházásának megvalósítása (Extreme Light Infrastructure Attosecond Light Pulse Source).
Az ELI az optikai lézeren alapuló páratlan kutatási eszköztárat teremt nemzetközi felhasználók számára: alap- és ipari kutatások számára a lehető legnagyobb ismétlési frekvenciával biztosít a lehető legrövidebb időtartamú, akár attoszekundumos (10-18s) fényimpulzusokat a terahertzestől a röntgensugárzásig terjedő tartományban. Erről részletesebben itt olvashatunk.

optikai lézer

Egy összetartott (koncentrált) fénysugár, működési elve a fény gerjesztésén alapul, mely egy rezonátorban történik. A lézersugár egy olyan elektromágneses hullám, amely közel egyetlen hullámhosszú összetevőből áll, energiája kis térrészben koncentrálódik. A lézerfényt nemcsak a szabad térben, hanem ún. optikai szálban is lehet vezetni, így gyors adatátviteli hálózatok hozhatók létre pl. telefonközpontok összekötése,  internetszolgáltatók működtetése,  videorendszereket összefogó kommunikációs hálózat.

BTK Média Tanszék Médiakultúra Kreatív Műhely

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 12 millió forintos támogatásából  elkészült média laboratóriumban a kommunikáció szakos hallgatók csúcstechnológiás számítógépekkel felszerelt – többek között – audiovizuális anyagok vágásával, szerkesztésével foglalkozhatnak, médiainformatikai és közösségi médiás ismereteiket is fejleszthetik. Lehetőség nyílt a grafikus tervezéstől a videoszerkesztésen és a webfejlesztésen át a kiadványszerkesztésig a legösszetettebb kreatív feladatok, utómunkák végzésére is. A hallgatók dolgozataik, verseny- és diplomamunkáik elkészítéséhez olyan eszközöket használhatnak, amilyenekkel a világ vezető média stúdióiban dolgoznak a szakemberek.

Kutatás-fejlesztés és Innovációs Igazgatóság

Egyetemünk egykori rektora, Szent-Györgyi Albert intézményünk számára a következő feladatokat jelölte ki: „gyűjteni, terjeszteni és gyarapítani az emberi tudást”; nevelni a jövő tudósait, „akik majdan ezt a hivatást tőlünk átveszik…”; a haza részére olyan polgárokat nevelni, „akik el vannak látva a szellem fegyverével…”; „s a mi egyetemünknek van még egy különleges hivatása is: hogy a nagy magyar Alföldnek szellemi központja legyen!” A Nobel-díjas rektor által egykor megfogalmazott feladatok még ma is tökéletesen illeszkednek a modern kutatóegyetemi célkitűzésekhez.
A Szegedi Tudományegyetem 19 doktori iskolája és nemzetközi hírű kutatócsoportjai a legmagasabb szintű oktatás mellett a legkülönbözőbb területeken zajló kutatások szervezői és végrehajtói. A Magyar Tudományos Akadémiával (MTA) való közös munka eredményeként a Szegedi Tudományegyetemen 16 MTA által támogatott kutatócsoport, és 10 MTA Lendület-kutatócsoport működik.

A kutatói tevékenység vállalkozásokban történő alkalmazásával megvalósult a szellemi alkotások nélkülözhetetlen hasznosulása. Az Egyetem és a vállalatok K+F (kutatás és fejlesztés) részlegeivel a vállalkozási tevékenység környezetének javításával egy látványos működési modell, illetve egy vonzó  spin-off környezet kialakítását tette lehetővé.

spin-off

Olyan vállalkozás, amely alapítói az egyetemi munkájuk során megszerzett tudást, kifejlesztett technológiát vagy létrehozott kutatási eredményt kívánják annak keretein belül üzletileg hasznosítani. Bővebben

SZTE Tudástérkép

Az SZTE Tudástérkép bárki számára betekintést nyújt az egyetem kutatói tevékenységébe, szolgáltatásaiba és műszerkapacitásába. A jövőbeni lehetséges tudományos illetve ipari partnerek számára is ismertté válhatnak a különböző tudományterületeken folytatott magas színvonalú kutatások. A tudástérképben megtalálható az összes kutatásban résztvevő munkatárs is, a  kutatóműhelyek saját maguk frissíthetik a kutatásaik státuszát, illetve azt, hogy milyen együttműködési lehetőségekre számítanak munkájuk során. Az SZTE Tudástérképben helyet kapnak a kutatási projektek és szolgáltatások mellett azon műszerek is, amelyeket külső ipari partnerek is igénybe vehetnek.

SZTE Virtus Vállalkozáskatalizátor Program

Az SZTE elindította a Virtus Vállalkozáskatalizátor programot, amelynek célja a vállalkozói szemlélet és a vállalkozói kedv népszerűsítése az egyetemisták és a kutatók körében. A SZTE Virtus team munkatársai segítik a tehetségeket ötleteik megvalósításában és a piacra lépésben, valamint a kiváló szakmai tapasztalattal rendelkező piaci szereplőkből és egyetemi oktatókból álló mentori team személyre szabott támogatást nyújt a tehetséges hallgatóknak és kutatóknak. Olyan tudásmegosztó rendezvényeket szerveznek, amelyek a kapcsolatépítést szolgálják és közelebb hozzák egymáshoz és a helyi startup és az innovációs ökoszisztéma szereplőit.

startup

Egy vállalkozás kezdő, aktív időszakát jelöli, ez után következik a növekedési életszakasz, a bővülés, majd az érettség és a hanyatlás illetve esetleg visszafordulás.

innováció és ökoszisztéma

innováció: kreatív ötletből születő folyamat pl. új termék bevezetése, új gyártási mód bevezetése, új piac megnyitása
ökoszisztéma: azoknak a szervezeteknek a hálózata, amelyek egy központi céghez kapcsolódva új értéket termelnek, illetve sajátítanak el.

Virtus logo

A Mérnöki Kar épített autója

2019. július 1-5. között Londonban megrendezett Shell Eco-marathon Europe 2019 diák innovációs versenyen a Mérnöki Kar hallgatói által épített autójukkal a prototípus elektromos kategóriában indultak. A versenybírák külön megdicsérték a jármű elektronikai rendszerének ötletes kialakítását, amelyben a fogyasztásnál a mért és a nem mért rész elválasztását optikai elválasztással oldották meg. A szegedi STECO-csapat legjobb eredménye a 214 megtett kilométer volt 1 kWh energiával.

További információk

Szeretnél még olvasni a mérnöki kar autójáról?

Az Energiatakarékos járművel versenyeznek az SZTE hallgatói című cikkben részletesebben is megnézheted, mit alkotott a mérnöki kar és hogyan is néz ki egy ilyen speciális jármű.

Közép-Európai Biobank

A személyre szabott orvoslás és a betegségek koraibb felismerésének, valamint a gyorsabb, eredményesebb és hatékonyabb onkológiai kezelések egyik legfontosabb feltételét teremtik meg ezzel a beruházással. A Szegedi Tudományegyetem biológiai minta tárolási kapacitási igényeit – BBMRI-ERIC tagságának köszönhetően – a készülő biobank majd világszínvonalon tudja biztosítani. Az épületbe egy 19 millió minta tárolására alkalmas, több mint 3 milliárd forint értékű robotizált berendezés kerül. Az SZTE biobanki tevékenysége nem csupán a minták fizikai tárolását jelenti, hanem az ehhez kapcsolódó betegadatok kezelését és a szigorú szabályozásoknak való megfelelést is. A hallgatók oktatásában is fontos lépés a biobank kialakítása, mert ez egy olyan eszközpark lesz, amit több kar hallgatói is használni fognak.

BBMRI-ERIC

Az Európai Unió tagállamainak biobanki tevékenységét felügyelő infrastrukturális hálózat - Biobanking and BioMolecular Resources Research Infrastructure-European Research Infrastructure Consortium (BBMRI-ERIC).

Épületfelújítások

2006
2007
2009
2010
2010
2011
2013
2013-2014
2014

Feladatok

Készült a Közgyűjteményi Digitalizálási Stratégia keretében 2021-ben
Aranyi Zoltán, Balog Éva, Fülöp Tiffany, Kiss Zsuzsanna, Várnai-Vígh Adrienn E.

© 2021 Szegedi Tudományegyetem Klebelsberg Kuno Könyvtára
Minden jog fenntartva.