Úton a második Szegedi Tudományegyetemhez

2021

Tartalmunkból

Fejlesztések

Ebben a fejezetben a 2000-ben létrejött Szegedi Tudományegyetemen megvalósult új intézményekből és fejlesztésekből villantunk fel néhányat. Beszélünk a szükségessé váló jelentős épületfelújításokról és az egyesülést követően átadott újabb épületekről, melyekkel még több hallgató, még modernebb környezetben tudja elsajátítani jövendő szakmájának az alapjait.

Nézzük meg az egyetem
2004
Tanulmányi és Információs Központ
2005
Dél-Alföldi Élet- és Anyagtudományi Kooperációs Kutatási Központ
2006
Környezet- és Nanotechnológia Regionális Egyetemi Tudásközpont
2007
Önálló karrá szerveződött a Fogorvostudományi Kar
2010
Szegedi Tudományegyetem Kutatóegyetemi Kiválósági Központja
2012
Konfuciusz Intézet
2013
ELI-ALPS Kutatóintézet
2014
BTK Média Tanszék Médiakultúra Kreatív Műhely
Kutatás-fejlesztés és Innovációs Igazgatóság a Szegedi Tudományegyetemen
2014
SZTE Tudástérkép
2019
SZTE Virtus Vállalkozáskatalizátor Program
2019
A Mérnöki Kar épített autója
2020
Közép-Európai Biobank

József Attila Tanulmányi és Információs Központ

A Szegedi Tudományegyetem létrejöttét meghatározó egyik legfontosabb szempont volt, hogy épüljön fel egy olyan új könyvtár, amely magas színvonalon és hosszú távon tudja támogatni az oktatás és kutatás 21. századi igényeit. Az Egyetemi Könyvtárnak és a Konferenciaközpontnak otthont adó Tanulmányi és Információs  Központ 2004-es átadása óta az egyetem szíve, az egyetemi polgárság találkozóhelye lett, mely nemcsak munkavégzésre és a hallgatói ügyek intézésére alkalmas, hanem kiállítások, rendezvények lebonyolítására is. A befogadó intézmény 2005 decemberében felvette a József Attila Tanulmányi és Információs Központ nevet – tisztelegve a korábbi Tudományegyetem névadójának emléke előtt. 2011. november 11-től az Egyetemi Könyvtár neve Szegedi Tudományegyetem Klebelsberg Kuno Könyvtára lett. Ezzel  méltó emléket szerettek volna Klebelsberg Kunonak állítani, aki vallás- és közoktatásügyi miniszterként a legnagyobb figyelemmel támogatta a felsőoktatás és a tudományos kutatás szegedi fellegvárának létrejöttét.

Dél-Alföldi Élet- és Anyagtudományi Kooperációs Kutatási Központ

Tíz ipari partner és a Gazdasági Versenyképesség Operatív Program támogatásával alakult meg a Dél-Alföldi Élet- és Anyagtudományi Kooperációs Kutatási Központ (DEAK). Ez a szervezet a Szegedi Tudományegyetem Természettudományi, Orvostudományi és Mérnöki Kara, valamint a Magyar Tudományos Akadémia területi intézményei által létrehozott K+F központ, melynek legfontosabb feladata az egyetemi-kutatói terület és az üzleti szféra közötti kapcsolatok, vállalati együttműködések kiépítése és menedzselése. Emellett pályázatok keretében az alkalmazott K+F eredmények gyakorlati felhasználását támogatják, elsősorban az élettudományok, az ipari és az agrobiotechnológia, az informatika és a társadalomtudományok területén.

A kutatás és fejlesztés rövidítése.

Környezet- és Nanotechnológia Regionális Egyetemi Tudásközpont

A DEAK az országban egyedülálló nanotechnológiai oktató- és kutatóközpontot hozott létre a Természettudományi Kar Rerrich téri épületében. A laboratórium egyrészt a diákok képzését segíti, másrészt előmozdítja az egyetemen végzett kutatásokat és bővíti az ipari partnerekkel közösen végzett nanotechnikai méréseket.

A nanoszerkezetek jellemzőivel, előállításával és mérnöki alkalmazásaival foglalkozó tudományág. Interdiszciplináris, azaz több tudományterületet érint: a fizika, kémia, biológia mellett magába foglalja az anyagtudomány és műszaki tudományok területeit is.

Önálló karrá szerveződött a Fogorvostudományi Kar

Az ötéves képzésben bevezették az EU konform fogorvos képzési programot, melyben kiemelt hangsúlyt fektetnek a kifejezetten fogorvosképzésre szabott tantárgyak bevezetésére. A gyakorlatok egy része készségfejlesztő és gyakorlati oktatásból áll, így például a tanlaborban úgynevezett fantomfejeken lehet gyakorolni a későbbiekben szükséges fogásokat, testhelyzetet, a műszerek használatát és az anyagokkal való bánásmódot.

Szegedi Tudományegyetem Kutatóegyetemi Kiválósági Központja

2010-ben elindult a Szegedi Tudományegyetem Kutatóegyetemi Kiválósági Központja, amelyre az egyetem az Európai Uniótól és a magyar államtól nyert támogatást. Öt alprogramban folynak sokszínű kutatások, a lézerfizikától az orvostudományon át az informatikáig.

Információs Társadalom alprogram

Az alprogramban a mindennapokban is az érdeklődés középpontjában álló témákat dolgoztak fel, mint az információs társadalom kihívásai, a társadalom­tudományok hibridizációja a természet- és élettudományokkal, vagy a szellemi szabadságjogok és szellemi tulajdon internetes védelme.

Kémia, anyagtudomány és gyógyszerkutatás alprogram

Az alapkutatások mellett helyet kapott a klinikai tesztelés fázisa is. A gyógyszerkutatások keretében a kifejlesztett molekulákat egyre növekvő számban bevont betegen próbálták ki. Jelentős eredményeket értek el például a cukorbetegséggel összefüggő fekélybetegségek kezelése területén.

Genetikai és molekuláris biológiai alprogram

A neuropszichiátriai zavarok és a neurodegenerációs betegségek kialakulásának okait, gyógyításának lehetőségeit vizsgálták a szakemberek.  Figyelemreméltó eredménnyel megkísérelték a sokakat érintő pikkelysömörre hajlamosító gén csendesítését.

Környezettudomány, energetika alprogram

A klímaváltozással, a különféle szennyezések eltávolításával és a megújuló energiák pl. bioetanol, biogáz, biohidrogén előállításával foglalkozó kutatások zajlottak. Utóbbiakhoz kapcsolódóan Szegeden, a Sándorfalvi út mellett biogázüzem létesült, mely áramot állít majd elő.

Szuperlézer alprogram

A szuperlézer alprogramban a kutatók új diagnosztikai módszereken, lézerimpulzusok alkalmazásán, illetve lézererősítők fejlesztésén dolgoztak.

Tanuljunk közösen!

Nézzük meg, mit jelentenek a szövegben előforduló kék színnel jelölt szavak!

szellemi szabadságjog

Az ENSZ által kiadott Emberi jogok egyetemes nyilatkozatában megfogalmazott jog.
Jog a művelődéshez, a kulturális életben való részvételhez, a gondolat, lelkiismeret és vallás szabadsága, a vélemény és kifejezés szabadsága.

szellemi tulajdon

Az ember szellemi alkotótevékenységének eredménye, ide tartoznak az irodalmi és művészeti alkotások, találmányok, védjegyek stb. Jogi védelmük biztosítja az értük járó anyagi és / vagy erkölcsi elismerést.

bioetanol és biogáz

bioetanol: Magas cukortartalmú vagy cukorrá alakítható anyagot tartalmazó növényekből előállított, benzint helyettesítő üzemanyag.
biogáz: Szerves anyagok mikrobák általi lebontásakor keletkező gázelegy. Energiatermelésre hasznosítható, pl. melegvíz előállítására, elektromos áram termelésre.

Konfuciusz Intézet

Magyarországon másodikként, 2012 őszén nyitotta meg kapuit a szegedi Konfuciusz Intézet. Az Intézetben az érdeklődők szakképzett kínai tanároktól tanulhatják meg a kínai nyelvet, és nagy hangsúlyt fektetnek a kínai kultúra megismertetésére is. A nyelvkurzusok kezdőtől felsőfokú szintig érhetőek el, s az Intézetben megszerezhetőek a kínai állam hivatalos nyelvvizsgái (YCT, HSK és HSKK). A kínai nyelvtudás fejlesztéséhez az Intézet 3000 kötetes, elsősorban nyelvkönyveket tartalmazó könyvállományát az SZTE Klebelsberg Könyvtárból kölcsönözhetik a hallgatók, s akár Kína legkiválóbb egyetemeire is nyerhetnek ösztöndíjat. 2021 őszétől az Állam- és Jogtudományi Kar nemzetközi tanulmányok szakán választható magyar képzési nyelvű kínai specializáció is, melynek keretében bepillantást nyernek a hallgatók a Kínai Népköztársaság állam- és jogrendszerébe, geopolitikai-geostratégiai lehetőségeibe, külpolitikájába, valamint legújabbkori történelmébe.

Az SZTE Konfuciusz Intézet 2012. október 10-én nyitotta meg kapuit a Szegedi Tudományegyetem és a Shanghai Nemzetközi Tanulmányok Egyetem együttműködésével

ELI-ALPS Kutatóintézet

2013-ban kezdődött az ELI-ALPS Kutatóközpont beruházásának megvalósítása (Extreme Light Infrastructure Attosecond Light Pulse Source).
Az ELI az optikai lézeren alapuló páratlan kutatási eszköztárat teremt nemzetközi felhasználók számára: alap- és ipari kutatások számára a lehető legnagyobb ismétlési frekvenciával biztosít a lehető legrövidebb időtartamú, akár attoszekundumos (10-18s) fényimpulzusokat a terahertzestől a röntgensugárzásig terjedő tartományban. Erről részletesebben itt olvashatunk.

optikai lézer

Egy összetartott (koncentrált) fénysugár, működési elve a fény gerjesztésén alapul, mely egy rezonátorban történik. A lézersugár egy olyan elektromágneses hullám, amely közel egyetlen hullámhosszú összetevőből áll, energiája kis térrészben koncentrálódik. A lézerfényt nemcsak a szabad térben, hanem ún. optikai szálban is lehet vezetni, így gyors adatátviteli hálózatok hozhatók létre pl. telefonközpontok összekötése,  internetszolgáltatók működtetése,  videorendszereket összefogó kommunikációs hálózat.

BTK Média Tanszék Médiakultúra Kreatív Műhely

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 12 millió forintos támogatásából  elkészült média laboratóriumban a kommunikáció szakos hallgatók csúcstechnológiás számítógépekkel felszerelt – többek között – audiovizuális anyagok vágásával, szerkesztésével foglalkozhatnak, médiainformatikai és közösségi médiás ismereteiket is fejleszthetik. Lehetőség nyílt a grafikus tervezéstől a videoszerkesztésen és a webfejlesztésen át a kiadványszerkesztésig a legösszetettebb kreatív feladatok, utómunkák végzésére is. A hallgatók dolgozataik, verseny- és diplomamunkáik elkészítéséhez olyan eszközöket használhatnak, amilyenekkel a világ vezető média stúdióiban dolgoznak a szakemberek.

Kutatás-fejlesztés és Innovációs Igazgatóság

Egyetemünk egykori rektora, Szent-Györgyi Albert intézményünk számára a következő feladatokat jelölte ki: „gyűjteni, terjeszteni és gyarapítani az emberi tudást”; nevelni a jövő tudósait, „akik majdan ezt a hivatást tőlünk átveszik…”; a haza részére olyan polgárokat nevelni, „akik el vannak látva a szellem fegyverével…”; „s a mi egyetemünknek van még egy különleges hivatása is: hogy a nagy magyar Alföldnek szellemi központja legyen!” A Nobel-díjas rektor által egykor megfogalmazott feladatok még ma is tökéletesen illeszkednek a modern kutatóegyetemi célkitűzésekhez.
A Szegedi Tudományegyetem 19 doktori iskolája és nemzetközi hírű kutatócsoportjai a legmagasabb szintű oktatás mellett a legkülönbözőbb területeken zajló kutatások szervezői és végrehajtói. A Magyar Tudományos Akadémiával (MTA) való közös munka eredményeként a Szegedi Tudományegyetemen 16 MTA által támogatott kutatócsoport, és 10 MTA Lendület-kutatócsoport működik.

A kutatói tevékenység vállalkozásokban történő alkalmazásával megvalósult a szellemi alkotások nélkülözhetetlen hasznosulása. Az Egyetem és a vállalatok K+F (kutatás és fejlesztés) részlegeivel a vállalkozási tevékenység környezetének javításával egy látványos működési modell, illetve egy vonzó  spin-off környezet kialakítását tette lehetővé.

spin-off

Olyan vállalkozás, amely alapítói az egyetemi munkájuk során megszerzett tudást, kifejlesztett technológiát vagy létrehozott kutatási eredményt kívánják annak keretein belül üzletileg hasznosítani. Bővebben

SZTE Tudástérkép

Az SZTE Tudástérkép bárki számára betekintést nyújt az egyetem kutatói tevékenységébe, szolgáltatásaiba és műszerkapacitásába. A jövőbeni lehetséges tudományos illetve ipari partnerek számára is ismertté válhatnak a különböző tudományterületeken folytatott magas színvonalú kutatások. A tudástérképben megtalálható az összes kutatásban résztvevő munkatárs is, a  kutatóműhelyek saját maguk frissíthetik a kutatásaik státuszát, illetve azt, hogy milyen együttműködési lehetőségekre számítanak munkájuk során. Az SZTE Tudástérképben helyet kapnak a kutatási projektek és szolgáltatások mellett azon műszerek is, amelyeket külső ipari partnerek is igénybe vehetnek.

SZTE Virtus Vállalkozáskatalizátor Program

Az SZTE elindította a Virtus Vállalkozáskatalizátor programot, amelynek célja a vállalkozói szemlélet és a vállalkozói kedv népszerűsítése az egyetemisták és a kutatók körében. A SZTE Virtus team munkatársai segítik a tehetségeket ötleteik megvalósításában és a piacra lépésben, valamint a kiváló szakmai tapasztalattal rendelkező piaci szereplőkből és egyetemi oktatókból álló mentori team személyre szabott támogatást nyújt a tehetséges hallgatóknak és kutatóknak. Olyan tudásmegosztó rendezvényeket szerveznek, amelyek a kapcsolatépítést szolgálják és közelebb hozzák egymáshoz és a helyi startup és az innovációs ökoszisztéma szereplőit.

startup

Egy vállalkozás kezdő, aktív időszakát jelöli, ez után következik a növekedési életszakasz, a bővülés, majd az érettség és a hanyatlás illetve esetleg visszafordulás.

innováció és ökoszisztéma

innováció: kreatív ötletből születő folyamat pl. új termék bevezetése, új gyártási mód bevezetése, új piac megnyitása
ökoszisztéma: azoknak a szervezeteknek a hálózata, amelyek egy központi céghez kapcsolódva új értéket termelnek, illetve sajátítanak el.

Virtus logo

A Mérnöki Kar épített autója

2019. július 1-5. között Londonban megrendezett Shell Eco-marathon Europe 2019 diák innovációs versenyen a Mérnöki Kar hallgatói által épített autójukkal a prototípus elektromos kategóriában indultak. A versenybírák külön megdicsérték a jármű elektronikai rendszerének ötletes kialakítását, amelyben a fogyasztásnál a mért és a nem mért rész elválasztását optikai elválasztással oldották meg. A szegedi STECO-csapat legjobb eredménye a 214 megtett kilométer volt 1 kWh energiával.

További információk

Szeretnél még olvasni a mérnöki kar autójáról?

Az Energiatakarékos járművel versenyeznek az SZTE hallgatói című cikkben részletesebben is megnézheted, mit alkotott a mérnöki kar és hogyan is néz ki egy ilyen speciális jármű.

Közép-Európai Biobank

A személyre szabott orvoslás és a betegségek koraibb felismerésének, valamint a gyorsabb, eredményesebb és hatékonyabb onkológiai kezelések egyik legfontosabb feltételét teremtik meg ezzel a beruházással. A Szegedi Tudományegyetem biológiai minta tárolási kapacitási igényeit – BBMRI-ERIC tagságának köszönhetően – a készülő biobank majd világszínvonalon tudja biztosítani. Az épületbe egy 19 millió minta tárolására alkalmas, több mint 3 milliárd forint értékű robotizált berendezés kerül. Az SZTE biobanki tevékenysége nem csupán a minták fizikai tárolását jelenti, hanem az ehhez kapcsolódó betegadatok kezelését és a szigorú szabályozásoknak való megfelelést is. A hallgatók oktatásában is fontos lépés a biobank kialakítása, mert ez egy olyan eszközpark lesz, amit több kar hallgatói is használni fognak.

BBMRI-ERIC

Az Európai Unió tagállamainak biobanki tevékenységét felügyelő infrastrukturális hálózat - Biobanking and BioMolecular Resources Research Infrastructure-European Research Infrastructure Consortium (BBMRI-ERIC).

Épületfelújítások

2006
Gazdaságtudományi Kar épületének átadása

2006 júliusában átadták a Gazdaságtudományi Kar felújított épületét, mely igényes környezetet kínál a hallgatóknak a tudás elsajátításához. Saját tanuló résszel, konferenciateremmel, büfével és jól felszerelt termekkel rendelkezik.

(Képek: 1. A Gazdaságtudományi Kar 2007-re felújított épülete a Kálvária sugárúton 2. Az épület belső tere Forrás: SZTE Klebelsberg Könyvtár Képtár és Médiatéka)

 

2007
Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ, Sürgősségi Centrum

A Pólus program keretében 2007-ben, az Új Klinika földszintjének bővítésével alakították ki az acél-üveg védő tetővel ellátott, új központi bejáratról nyíló Sürgősségi Betegellátó Osztályt. A belső átépítések mellett az eddigiekhez szervesen kapcsolódó új területek kialakítása is szükségessé vált, többek között a mentő felhajtó és helikopter leszálló.

(Képek: 1. Kórterem az SBO-n; forrás: SZTE Klebelsberg Könyvtár Képtár és Médiatéka
2. Helikopterleszálló; forrás: Aranyi Zoltán)

2009
„Tudás Sétány projekt”

Az úgynevezett Egyetemi Tudás sétány teljes rekonstrukciója keretében a 21. század követelményeinek megfelelően újították fel az Általános Orvostudományi és a Természettudományi és Informatikai Kar több épületét, laboratóriumait – ezek többsége még Klebelsberg Kuno kultuszminisztersége idejében létesült. E program keretén belül megvalósult a Dugonics téri központi épület átépítése is. A programban összesen tizenegy épületet újítottak föl, és elkészült egy új ingatlan, a Mérnöki Kar D- épülete. Itt 3300 négyzetméteren zajlik az oktatás, ahol a műszaki-természettudományos képzést jól felszerelt gyakorlati oktatási terek, és 11 korszerű labor biztosítja.

(Képek: MK Moszkvai körúti épület, Mérnöki Kar Laboratórium, Forrás: Mérnöki Kar Dékáni Hivatal)

2010
Füvészkert

Az újszegedi Füvészkertben 2010-ben kezdődött egy többlépcsős fejlesztési  program. Új, háromhajós szaporító üvegház készült, a vizes élőhelyek rekonstrukciójával megújult a lótuszos tó és az alföldi tó a Füvészkert csatornarendszerével együtt. Elkészültek a sziklakerti gyűjtemény több száz négyzetméteres alapjai. A hajdani fitotron (növénynevelő tesztkamra amely alkalmas a különleges igényű növények vizsgálatára) épületben fénykamrát alakítottak ki. A trópusi- és mediterrán üvegházat és a kaktuszházat építették újjá, egyúttal korszerűsítve az egész kert fűtésrendszerét. A kertben számos új gyűjtemény, például a gyógynövény-és fűszerkert, a japánkert, a trópusi lepkekert és az orchideaház kialakításával vált a kert színvonalasabbá. A 2020-as évben új multifunkcionális bejárat épület készült és a kert teljes hosszán megújult az aszfaltos úthálózat.

2010
Zöld Egyetem

A Szegedi Tudományegyetem vezetése az elmúlt években-évtizedekben kiemelt figyelmet fordított és fordít az energiahatékonyság, környezettudatosság szempontjait szem előtt tartó nagyberuházásokra, az energiatakarékos és környezetbarát technológiákra.
A napelemes energiatermelés ma már az egész egyetemi infrastruktúrát érinti, és több tízmillió forintos megtakarítást is eredményez amellett, hogy csökkenti ökolábnyomunkat. Az SZTE József Attila Tanulmányi és Információs Központ zöld fejlesztései, a környezetbarát szemlélet alapján működő egyetemi épületek, a geotermikus energia és az energiatakarékosságra ösztönző egyetemi kampányok kiemelkedő sikere azt bizonyítja, hogy az egyetemi polgárok fontosnak tartják a zöld egyetem programot.
A környezettudatosságnak nem csupán az egyetemi épületekben megvalósuló szelektív hulladékgyűjtés, a szolár mezők (napkollektorok), hőkutak, hőszivattyúk, a szürkevizet hasznosító rendszer, a Planibel Tri üvegtechnológia, a mini szolárrendszer és a geotermikus fűtésrendszer a része, hanem a kerékpáros közlekedés ösztönzése, támogatása is.

2011
Egyetem központi épülete

Az Egyetem központi épülete 2011-ben újult meg, a környezetbarát fejlesztésnek köszönhetően alkalmassá vált, hogy kielégítse a 21. századi igényeket .
A korábbi állapotnak megfelelően az épület második emeletére költözött vissza a Rektori Hivatal, az Iktató, a Pályázati Iroda, a Nemzetközi Mobilitási Iroda, a Kulturális Iroda. Az első emeleten a Természettudományi és Informatikai Kar Szoftverfejlesztési Tanszéke kapott otthont, csakúgy, mint az egyetem Kutatásfejlesztési és Innovációs Igazgatósága, valamint a hozzá tartozó egységek, mint a Technológia Transzfer Iroda és az Ipari Kapcsolati Iroda. Ezen a szinten rendezhette be irodáját a Kutatóegyetemi Kiválósági Központ menedzsmentje is. A földszintre kerültek az ügyfelező igazgatóságok. Itt működik az Általános Orvostudományi Kar Klinikai Kutatások Koordinációs Irodája, valamint a hallgatók nagy örömére szintén az épületben, a korábbinál nagyobb alapterületen kapott helyet a JATE Klub is. Az épületben  több rendezvényhelyszínt is kialakítottak, így a második emeleti, több, mint kétszáz négyzetméter alapterületű dísztermet, és a két üvegkupolával fedett belső udvart, mely szintén alkalmas rendezvények, kiállítások megrendezésére.

(Képek:1: A Szegedi Tudományegyetem központi épülete a Dugonics téren 2: Schmidt Andrea, “Az épület átadása az átriumban; 3: Illés Tibor, “Az átrium üvegteteje Forrás: SZTE Klebelsberg Könyvtár Képtár és Médiatéka)

2013
Biológiai tanszékek összeköltözése

Egy helyre költözött a Szegedi Tudományegyetem minden tisztán biológiai tanszéke.
Az egyetem Genetikai, Mikrobiológiai, Biokémiai és Élettani Tanszékei után a Növénybiológiai és az Ökológiai Tanszékek, végül pedig az Embertani Tanszék is elfoglalhatta a teljes körűen felújított és kibővített épületegyüttest Újszegeden. Ahol több, mint 160 fő befogadására alkalmas előadótermet, hallgatói laboratóriumokat, tantermet és kutatószobákat alakítottak ki. Az új nyílászárók és elektromos rendszer mellett hőszigetelést kaptak a falak és a tető, valamint korszerűsítették a fűtést és a klimatizálást, az épület tetejére napelemek kerültek.

(Kép: Az újszegedi biológiai épület)

2013-2014
SZTE Természettudományi és Informatikai Kar, Bolyai Épület
A szegedi matematikusok fellegvára 'a Bolyai'. A felújítással 7 ezer négyzetméteresre növelt épület első szintjén kapott helyet a Szegedi Tudományegyetemen belül a legtöbb hallgatóval büszkélkedő Kar dékáni hivatala, tanulmányi osztálya. E létszámra tekintettel a korábbi kari tanácsteremből is a TTIK-hallgatókat fogadó termeket, munkaszobákat alakítottak ki , valamint visszakerült az épületbe a matematikusok szakkönyvtára. Közel 130 hallgató ülhet le a megfiatalodott díszteremben tartandó előadásokon.

(Kép: SZTE TTIK Bolyai Épület; Forrás: Forrás: Aranyi Zoltán)

2014
Petri Gábor Klinikai Tömb

Az „Infrastruktúra-fejlesztés a szegedi egészségpólusban” című projekt keretében 265 ágyas új klinikát húztak fel a Semmelweis utcában, felújították a korábbi, 410 ágyas épület intenzív osztályát, műtőjét és sterilizálóját, ráadásként egy másik uniós program révén csaknem 700 millió forintból korszerűsítették a sürgősségi betegellátást is.
Az új, 265 ágyas klinika megfelel egy 21. századi kórházzal szemben támasztott minden igénynek. Műszaki, üzemeltethetőségi és betegellátási szempontból is fenntartható, hatékony, humánus és betegközpontú. A nyolc klasszikus és négy ambuláns műtőt bejelentkezéssel lehet igénybe venni. Előadó- és oktatótermeiben a műtétek is élőben követhetőek, ilyen szempontból szolgálja a képzést. A kórtermek egy-, illetve kétágyasak, vizesblokkal ellátottak, az ablakok az udvarra néznek, melyet hatalmas zöld felületek borítanak. Az épület szellőzése, hőszigetelése is a lehető legkorszerűbb, fűtési rendszere az egyetemi geotermikus hálózathoz is kapcsolódik. Úgy alakították ki a létesítményt, hogy a későbbiekben akár egy újabb tömbkórházzal  is bővíthető az épületegyüttes. 2017 tavaszán az épületegyüttes felvette Petri Gábor sebészprofesszor nevét.

(Képek: 2014 júniusában megkezdődött a beköltözés az új, 265 ágyas klinikai tömbbe Forrás: SZTE Klebelsberg Könyvtár Képtár és Médiatéka)

Feladatok

Készült a Közgyűjteményi Digitalizálási Stratégia keretében 2021-ben
Aranyi Zoltán, Balog Éva, Fülöp Tiffany, Kiss Zsuzsanna, Várnai-Vígh Adrienn E.

© 2021 Szegedi Tudományegyetem Klebelsberg Kuno Könyvtára
Minden jog fenntartva.